15/9/10

Οἱ προσπάθειες φιμώσεως καὶ ἐκφοβισμοῦ τῶν «ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΩΝ» συνεχίζονται - Εἴμαστε σὲ καλὸ δρόμο...

Ὅπως φαίνεται ἀγαπητοὶ φίλοι ἐνοχλοῦμε, ἐνοχλοῦμε πολὺ καὶ πολλούς. Δὲν ἐξηγεῖται ἀλλοιῶς ὁ πόλεμος ποὺ ἔχει ξεσπάσει τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἐναντίον μας.

Στὶς 2 Σεπτεμβρίου τὸ χυδαῖο ἱστολόγιο, ποὺ φαίνεται παρακάτω καὶ ἐμφανίστηκε ὡς ἕνα δῆθεν ἀντίγραφο τοῦ «Τρωκτικοῦ», ἐπιτέθηκε ὕπουλα καὶ ἄνανδρα, σὲ ἕνα πατριωτικὸ ἱστολόγιο αἰχμῆς, στὸν φίλο καὶ συναγωνιστὴ Θᾶνο http://koukfamily.blogspot.com/, δίνοντας μὲ ἀνάρτησί του, τὸ ἔναυσμα στοὺς «μασκοφόρους», ὅπως ἀποδεικνύεται, τοῦ διαδικτύου, νὰ ἐπιτεθοῦν σπιλώνοντας μὲ ὕβρεις τὸ ἱστολόγιό του.

Τὸ πατριωτικὸ ἱστολόγιο κατακλύστηκε ἀπὸ ὑβριστικὰ σχόλια, καὶ ἡ ἀντίδρασις τοῦ διαχειριστοῦ ἦταν ἄμεση, ἀποκαθιστῶντας τὴν τάξι.

Ποιοί ὅμως εἶναι οἱ ἄνανδροι, ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο αὐτό, καὶ γιὰ ποιόν λόγο ἐπιτέθηκαν; Σὲ ἀναρτήσεις τους διαφημίζουν φεστιβὰλ ἀντιεξουσίας μὲ τοὺς τρεῖς δολοφονημένους Ἕλληνες ἀπὸ τὶς μολότωφ τους.

Ἀναγνωρίζουν τοὺς «ψευτομακεδόνες» καὶ ἔχουν σχόλια ἀντιεξουσιαστῶν, ποὺ διατηροῦν καὶ ἄλλα ἀναρχικὰ blogs. Εἶναι λοιπὸν προφανὲς ὅτι πρόκειται γιὰ παραφυάδες τοῦ ἐγχωρίου Ιndymedia καὶ ὄργανα τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου καὶ ἡ ἐπίθεσις αὐτὴ δὲν ἔγινε τυχαίως, γιὰ νὰ «διασκεδάσουν» ὑβρίζοντας, μερικὰ «ἀτίθασα νειάτα». Σημειωτέον, ὅτι αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ πρώτη τους ἐπίθεσις σὲ πατριωτικὸ ἰστολόγιο.

Στὶς 4 Σεπτεμβρίου, τὸ μαχητικὸ ἱστολόγιο «Ἕλληνες Δημοκράτες Κρήτης» τοῦ φίλου Ἀλέξη http://cretanpatriot.wordpress.com/, ἐπίσης μέλους τῶν Ἀκομμάτιστων Ἑλλήνων Ἱστολόγων, δέχθηκε σφοδρὲς λεκτικὲς ἐπιθέσεις, μὲ ὕβρεις καὶ ἀπειλὲς κατὰ τὴν ἴδιας του τῆς ζωῆς καὶ τῶν οἰκείων του. Ἐγκάθετοι ποὺ ἐξυπηρετοῦν συγκεκριμένα ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ συμφέροντα (καὶ τοὺς ὁποίους θὰ ἀποκαλύψουμε ἐν εὐθέτῳ χρόνω), προσπαθοῦν μὲ κάθε τρόπο νὰ φιμώσουν τὴν ἀνεξάρτητη καὶ ἀδιάφθορη ἐνημέρωσι, ποὺ προσφέρει μέσῳ τῶν ἀποκαλύψεών του, τόσο στοὺς πολῖτες τῆς Κρήτης ὅσο καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα.

Ξέραμε ἕως τώρα, ὅτι στὸ παρακρατικὸ Indymedia ἀναρτῶνται σχέδια ἐπιθέσεων, καὶ διθύραμβοι γιὰ δολοφόνους ἀστυνομικῶν. Μετὰ καὶ τὴν δολοφονία τοῦ Σωκράτη Γκιόλια, εἶναι ἡλίου φαεινότερον, ὅτι τὰ τσιράκια τῆς παγκόσμιας Νέας Τάξεως, ἁπλώνουν τὰ πλοκάμια τους καὶ στὸ διαδίκτυο, τρομοκρατῶντας καὶ δολοφονῶντας, ὅποιον ἀντιτίθεται στὰ σχέδια καὶ στὰ συμφέροντά τους.
Ταυτοχρόνως, τὸ πολιτικὸ σύστημα ἑτοιμάζει μέτρα ἐλέγχου τῆς Ἑλληνικῆς «μπλογκόσφαιρας», ἀπαγορεύει τὴν πρόσβασι τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων στὰ ἀνεξάρτητα ἱστολόγια, καὶ ὁλοένα πληθαίνουν οἱ ἑκούσιες καὶ ἀκούσιες ἀναστολὲς λειτουργίας ἱστολογίων.

Ἔντρομοι, παρακρατικὸς καὶ κρατικὸς συρφετός, καταφεύγουν πλέον στὴν βία γιὰ νὰ ἐκφοβίσουν καὶ νὰ φιμώσουν τὰ πατριωτικὰ ἱστολόγια, ἔχοντας νοιώσει πλέον βαθειὰ στὸ πετσί τους ὅτι ἐμεῖς ἀποτελοῦμε τὴν μοναδικὴ ἐλεύθερη φωνὴ ποὺ μπορεῖ νὰ σταθῆ ἐμπόδιο στὰ σχέδια διαμελισμοῦ τῆς πατρίδος, καὶ νὰ τοὺς στείλη στὸν ἀγύριστο.

Ἀκοῦστε μας λοιπόν, καὶ βάλτε το καλὰ στὸ μυαλό σας. «Κτυπῶντας» ἐμᾶς, ποὺ καταθέτουμε καθημερινῶς τὴν Ψυχή μας ΧΩΡΙΣ προσωπικὸ ὄφελος, σὲ ἕναν «στεφανίτη ἀγῶνα», μὲ μοναδικὴ ἀνταμοιβὴ νὰ δοῦμε μία μέρα τὴν ΠΑΤΡΙΔΑ Ἐλεύθερη καὶ Περήφανη, μᾶς κάνετε ἀκόμη πιὸ ΔΥΝΑΤΟΥΣ.

Ἡ Ἑλληνικὴ Ψυχὴ ποτὲ δὲν λύγισε, οὔτε ἀπέναντι σὲ ἄνανδρους, οὔτε καὶ σὲ ἀνδρειωμένους. Δὲν θὰ λυγίση οὔτε καὶ τώρα μπροστὰ σὲ διεφθαρμένους, πληρωμένους καὶ προδότες. Παραμένουμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ καὶ ΔΥΝΑΤΟΙ, μία ΓΡΟΘΙΑ, καὶ παλεύουμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις γιὰ τὸ καλὸ τῆς Πατρίδος!

«Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ», «ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ» Πατριῶτες!
Ἀκομμάτιστοι Ἕλληνες Ἱστολόγοι