2/12/11

Συζήτησις ἀκυρώσεως μαζικῆς αὐτομάτου χορηγήσεως ἰθαγενείας καὶ συμμετοχῆς ἀλλοδαπῶν στὶς Δημοτικὲς Ἐκλογές

Πρὸς ἀπογοήτευσι διαβόλων & τριβόλων, συζητεῖται τελικῶς στὴν Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ) τὴν Παρασκευὴ 02.12.2011 στὶς 09.30 ἡ Αἴτησις Ἀκυρώσεως γιὰ τὴν συνταγματικότητα τῆς μαζικῆς αὐτομάτου χορηγήσεως ἰθαγενείας σὲ ἀλλοδαποὺς μὲ μόνο οὐσιαστικὸ κριτήριο τὴν γέννησί τους στὴν Ἑλλάδα ἢ τὴν φοίτησί τους ἐπὶ 6 τάξεις σὲ Ἑλληνικὸ σχολεῖο, καθὼς καὶ γιὰ τὴν συνταγματικότητα συμμετοχῆς ἀλλοδαπῶν στὶς Δημοτικὲς Ἐκλογὲς μετὰ τὴν παραπεμπτικὴ ἀπόφασι 350/2011 τοῦ Δ' Τμήματος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ποὺ εἶχε κρίνει, ὅτι ὁ Ν. 3838/2010 ποὺ εἰσήγαγε τὶς ἀνωτέρω ρυθμίσεις παραβιάζει 9 ἄρθρα τοῦ Συντάγματος (http://syntagmagr.blogspot.com/2011/04/3502011-03062011-07062011-10042011.html).
Γιὰ τὴν εἴσοδο τῶν πολιτῶν στὸ ΣτΕ ἀπαιτεῖται ταυτότητα.
Συζητᾶμε τὴν ὑπ' ἀριθμὸν 19 ὑπόθεσι ἀμέσως μετὰ τὶς Αἰτήσεις Ἀκυρώσεως γιὰ τὸ χαράτσι τῆς ΔΕΗ, ἐνῷ ὑπάρχει καὶ σχετικὴ σελίδα συμπαραστάσεως στὸ facebook: http://facebook.com/event.php?eid=188090691237762  
Διαβάστε τί προηγήθηκε: http://syntagmagr.blogspot.com/2011/05/02122011.html

Τί διακυβεύεται στὴν ὑπόθεσι καὶ γιατί μειοψηφίες προσπαθοῦν νὰ τρομοκρατήσουν τὴν κρίσι τῶν δικαστῶν;

- Ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἰθαγένεια:
Ἀποδείχτηκε, ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει τὸ πιὸ χαλαρὸ καθεστὼς ἀπονομῆς ἰθαγενείας παγκοσμίως.
Οἱ ἀντίδικοι δὲν μποροῦσαν νὰ βροῦν καμμία χώρα, ὅπου ἡ ἰθαγένεια ἀπονέμεται αὐτομάτως μὲ τὴν γέννησι ἢ μὲ 6 ἔτη φοιτήσεως σὲ σχολεῖο, χωρὶς ἐπιπρόσθετες προϋποθέσεις, χωρὶς ἀμφιβολίες νομιμότητος καὶ χωρὶς ὅρους ἀμοιβαιότητος.

-Ὅσον ἀφορᾶ τὴ συμμετοχὴ ἀλλοδαπῶν στὶς Δημοτικὲς Ἐκλογές:
Ἔχει κριθῆ ἀντισυνταγματικὴ σὲ Αὐστρία, Γαλλία, Γερμανία & Ἰταλία!
Οἱ ἀντίδικοι δὲν μποροῦσαν νὰ βροῦν καμμία χώρα, ὅπου δικαστήρια τὴν ἔκριναν συνταγματική.

Αὐτὴν τὴν στιγμή, αὐτὸ ποὺ διακυβεύεται, εἶναι ἐὰν ἡ Ἑλλάς, ὄχι μόνο οἰκονομικῶς ἀλλὰ καὶ θεσμικῶς, θὰ παραμείνη στὸν ἀνεπτυγμένο πρῶτο κόσμο, ἢ θὰ λειτουργῆ πλέον σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα ὡς χώρα τοῦ τρίτου κόσμου, ὅπου μειοψηφίες θὰ ἐπιβάλλουν μὲ τὴν δύναμι τοῦ χρήματος, τῶν ΜΜΕ καὶ τῶν κυβερνήσεων τὴν ἀντίθετη ἄποψί τους στὴν θέλησι καὶ ἐπιθυμία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὴ ὑπολογίζοντας οὔτε Σύνταγμα, οὔτε νόμους, οὔτε ἤθη, οὔτε ἔθιμα.

ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ; ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1/12/11

Ἐπεισόδιο στὴν ΣΣΕ: Ἀπάντησις ἀπὸ τὸν γυιό, ἀδελφό, θεῖο

Ἐδῶ καὶ πέντε ἡμέρες παρακολουθῶ τὰ ἀναγραφόμενα σὲ διάφορες ἐφημερίδες καὶ ἱστοσελίδες, σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων, ποὺ ἔφερε στὴ δημοσιότητα τὸ «Κυριακάτικο Βῆμα» τῆς 27/11/11, μὲ τὴν περισσὴ δημοκρατική του εὐαισθησία.
Δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὸ ἐπεισόδιο, ποὺ ἔλαβε χώρα στὶς 17/11/11 καθ’ ὅσον μὲ ἐντολὴ τοῦ κ. ΥΕΘΑ ἔχουν κινητοποιηθεῖ οἱ θεσμικὲς διαδικασίες γιὰ τὸν πειθαρχικό του ἔλεγχο. Οὔτε εἶναι τῆς παρούσης νὰ ἀναλύσω γιατί δέχεται ἐπίθεση ἡ οἰκογένειά μου, ὁ πατέρας μου, ὁ ἀδελφός μου καὶ τὰ δύο μου ἀνίψια. Ὁ κόσμος ἔχει καταλάβει τί πραγματικὰ συμβαίνει καὶ τὰ ἑκατοντάδες τηλεφωνήματα συμπαράστασης, ὅπως καὶ τὰ εὐνοϊκὰ σχόλια τῆς πλειοψηφίας ἀγνώστων σὲ μένα συμπατριωτῶν μας, ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ λαὸς πλέον δὲν πέφτει θύμα παραπληροφόρησης.
Ἐπειδὴ ὅμως κάποια βδελυρὰ δημοσιεύματα εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας ἀποφάσισα νὰ πῶ μερικὰ πράγματα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας.

7/11/11

Οἱ ἥρωες τοῦ '74 τιμοῦν τοὺς ἥρωες τοῦ '40!

Στὴν κατωτέρω ταινία μικροῦ μήκους, οἱ ἥρωες Βετεράνοι Πολεμιστὲς Κύπρου 1974, ἐκπροσωπούμενοι ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ συλλόγου τους, κ. Νικόλαο Ἀργυρόπουλο καὶ τὸν Γραμματέα τους, κ. Ἀντώνιο Δούλα, τιμοῦν τοὺς ἥρωες τοῦ ἔπους τοῦ 1940, μὲ ἀφορμὴ τοὺς ὁποίους καθιερώθη ἔκτοτε παγκοσμίως ἡ ἔκφρασις «Οἱ ἥρωες πολεμοῦν ὡς Ἕλληνες!», συνοδευόμενοι ἀπὸ τὸν 11χρονο ἀριστοῦχο μαθητὴ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, κ. Κωνσταντῖνο Βασιλειάδη.

18/10/11

Εὐρωπαϊκὴ Ὁδηγία καταργεῖ τὶς λέξεις πατέρας καὶ μητέρα!!!

Κάποιοι ἀπὸ ἐσᾶς ποὺ ἔχετε παιδιά, ἴσως ἔχετε ἀντιληφθῆ πὼς κάτι περίεργο συμβαίνει μὲ τὴν «γραφειοκρατία» τῶν σχολείων. Εἰδικῶς, γονεῖς παιδιῶν τῆς ΣΤ΄ Δημοτικοῦ, ποὺ τὰ παιδιά τους ἑτοιμάζονται γιὰ ἐγγραφὴ στὸ Γυμνάσιο, καλοῦνται νὰ ξαναφέρουν στὴν διεύθυνσι τοῦ σχολείου νέα πιστοποιητικὰ γεννήσεως τῶν... παιδιῶν τους, προκειμένου νὰ μπορέσουν αὐτὰ νὰ ἐγγραφοῦν στὴν Α΄ Γυμνασίου. Στὸν ἴδιο «κόπο» θὰ μποῦν καὶ οἱ ὑπόλοιποι γονεῖς τῶν ἄλλων ἡλικιῶν, οἱ ὁποῖοι συντόμως θὰ κληθοῦν νὰ ἀντικαταστήσουν τὰ ἔγγραφα τῶν παιδιῶν τους.
Ὄχι! Δὲν χάθηκαν τὰ παλαιὰ πιστοποιητικά τους... Ἁπλῶς θεωροῦνται ΑΚΥΡΑ πλέον, καὶ ζητοῦνται «Νέα» ἔγγραφα, ἐναρμονισμένα μὲ τὴν νομοθεσία τῆς ΕΕ. Μὲ τὴν Ἀπόφασι 12267 τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, χάριν τῶν νέων κοινωνικῶν… ἠθῶν, νοοτροπιῶν καὶ θεσμῶν καὶ χάριν τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἡ ΕΕ κατήργησε τὴν λέξι «Μητέρα», ἀφοῦ θεωρήθηκε ...σεξιστικὴ στερεοτυπία!!! Μάλιστα, ὁ ὅρος θὰ παρακάμπτεται, καθὼς ἡ ἔννοιά του εἶναι ἀνασταλτικὴ γιὰ τὴν ἰσότητα τῶν φίλων, ἐνῷ «ὁ ρόλος τῆς μητέρας ἀξιολογεῖται πλέον σὰν παθητικὴ λειτουργία».
Δηλαδή, γιὰ νὰ καταλάβουμε, οἱ λέξεις «μητέρα» καὶ «πατέρας» ἀνήκουν (συμφώνως μὲ τὴν ΕΕ) στὴν κατηγορία τῶν καλουμένων «ἐννοιῶν διακρίσεων», ἑπομένως θὰ πρέπη στὸ ἑξῆς νὰ περιγράφωνται ἀπὸ τὴν φρᾶσι «γονεϊκὰ μέρη» καὶ νὰ χωρίζωνται σὲ «α» καὶ «β», ἀφοῦ οἱ γονεῖς μποροῦν στὸ ἑξῆς νὰ εἶναι εἴτε «γυναίκα-ἄντρας», εἴτε «ἄντρας-ἄντρας», εἴτε «γυναίκα-γυναίκα»!
Τί ἄλλο θὰ δοῦμε καὶ θὰ ἀκούσουμε…
Ἔλεος!
Τὸ δὲ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἰσχυρίζεται ὅτι ψήφισε ὑπέρ της, μὲ στόχο νὰ ὑποχρεώση ὅλα τὰ κράτη-μέλη νὰ ἀναγνωρίζουν ὡς ἔγκυρα τὰ «πιστοποιητικὰ οἰκογενειακῆς καταστάσεως», ποὺ προέρχονται ἀπὸ κράτη μέλη τῆς ΕΕ, στὰ ὁποῖα ἐπιτρέπονται οἱ γάμοι ὁμοφυλοφίλων ἢ ἀκόμα καὶ οἱ πολυγαμικοί, ἐνῷ θὰ συμβάλλη καὶ ὡς πρὸς τὴν διεκδίκησι γονεϊκότητος ἀπὸ ὁμοφυλόφιλα ζεύγη. Ἤτοι, κάποιο παιδὶ μὲ «κοινωνικοὺς γονεῖς» δύο λεσβίες γυναῖκες, δὲν θὰ ἔχη πλέον μία μητέρα καὶ μία θετὴ μητέρα ἀλλὰ δύο «γονεϊκὰ μέρη»: γονεϊκὸ μέρος 1 καὶ γονεϊκὸ μέρος 2. Ὁ παπποῦς θὰ γίνη «προγονεὺς 1» ἢ προγονεϊκὸ μέρος 1.1, ἡ γιαγιὰ «προγονεὺς 2» ἢ προγονεϊκὸ μέρος 1.2, κ.ο.κ.
Τί ἄλλο θὰ δοῦμε καὶ θὰ ἀκούσουμε!
Πρὸς τὸ παρόν, ἡ ὁδηγία εἶναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ «ὑπηρεσιακὰ δημοσιεύματα καὶ ἔγγραφα», ἀλλὰ ὅπου νἆναι θὰ μᾶς τὴν ἐπιβάλουν καὶ στὸν προφορικό μας λόγο. Θέμα χρόνου εἶναι ἐξ ἄλλου καὶ ἡ παραγωγὴ παιδικῶν ταινιῶν μὲ ὁμοφυλοφίλους χαρακτῆρες, γνωστῆς “gay-friendly” ἑταιρείας.
Μία ἀπόφασις, ποὺ ἂν δὲν μὲ ἀπατᾷ ὁ ἐγκέφαλός μου, ὑποβιβάζει ἢ εὐστοχώτερα ἰσοπεδώνει τὴν σύστασι τῆς οἰκογενειακῆς ἑστίας ἀπὸ τὸ πατροπαράδοτο μοντέλο πατέρας-μητέρα-τέκνα… Αὐτὸ ἄλλωστε, θέλουν: τὴν ὁλοκληρωτική μας ἰσοπέδωσι, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.
Ἐγὼ πάντως τὴν μητέρα μου ἐπ’ οὐδενὶ δὲν πρόκειται νὰ τὴν προσφωνήσω «γονεϊκὸ μέρος 2».
Ἔχουν ἐνημερωθῆ ἄραγε οἱ διδάσκαλοι καὶ οἱ σύλλογοι γονέων καὶ κηδεμόνων γιὰ αὐτὴν τὴν ἐπαίσχυντη Εὐρωπαϊκὴ Ὁδηγία;

1/10/11

Ἀναστέλλεται ἡ μετάδοσις τῆς ἐκπομπῆς «Στὶς ἐπάλξεις»

Ἡ τηλεοπτική μας ἐκπομπὴ «Στὶς ἐπάλξεις», ἡ ὁποία μετεδίδετο ἀπὸ τὸν σταθμὸ «Kontra Channel» καὶ ἐπρόκειτο νὰ ξεκινήση γιὰ τὴν περίοδο 2011-2012 ἀπόψε, 1 Ὀκτωβρίου, ἀναστέλλεται λόγῳ ἀδυναμίας τῶν χορηγῶν νὰ καλύψουν τὸ κόστος τοῦ τηλεοπτικοῦ χρόνου, τὸν ὁποῖον παρεῖχε ὁ σταθμός.
Εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδίας ὅλους ὅσους ἐστήριξαν αὐτὴν τὴν προσπάθεια καὶ ὑποσχόμεθα νὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ ὑπηρετοῦμε τὰ ἰδανικὰ τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος, παραμένοντες ἄγρυπνοι στὶς ἐπάλξεις τοῦ χρέους καὶ τοῦ καθήκοντος.

29/8/11

Ἀπίστευτα, ὅμως ἀληθινά!

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο ὑποδεικνύει τὴν ὑποβολὴ ἀποφάσεως 12267, διὰ τῆς ὁποίας μεταξὺ ἄλλων συνιστᾶται νὰ καταπολεμηθῆ ὡς σεξιστικὴ στερεοτυπία (!) ἡ χρῆσις τοῦ ὅρου «μητέρα» . Συνιστᾶται λοιπὸν ἡ παράκαμψις τῆς χρήσεως τῆς ἐννοίας αὐτῆς, ὡς ἀνασταλτικῆς τῆς «ἰσότητος τῶν φύλων». Ἔτσι ἀξιολογεῖται ὁ ρόλος τῆς μητέρας ὡς παθητικὴ λειτουργία.

Ἰδιαιτέρως «προωδευμένη» ἐπ᾿ αὐτοῦ προκύπτει ἡ Ἑλβετία. Συμφώνως πρὸς νέαν ὁδηγίαν περὶ τῆς ὑπηρεσιακῶς ἐνδεικνυμένης γλώσσης, ἐμπίπτει ἡ χρῆσις τῶν ἐννοιῶν «πατέρας» καὶ «μητέρα» εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν καλουμένων «ἐννοιῶν διακρίσεων»· συνεπῶς τὰ παιδιὰ δὲν θὰ μποροῦν ἐπισήμως νὰ ἔχουν πατέρα καὶ μητέρα ἀλλὰ «γονεϊκὰ μέρη» ἢ «α΄ καὶ β΄ γονικὸ» ὡς γονεῖς. «Ἡ ὁδηγία εἶναι ὑποχρεωτικὴ προκειμένου περὶ ὑπηρεσιακῶν δημοσιευμάτων καὶ ἐγγράφων», ἐξήγησε ἡ Isabel Kamber, ὑποδιευθύντρια τοῦ Γερμανικοῦ τομέως τῆς Κεντρικῆς Γλωσσικῆς Ὑπηρεσίας τῆς ὁμοσπονδιακῆς καγκελαρίας τῆς Ἑλβετίας.

2/8/11

Τὸ Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος βάζει «σιωπητήριο» στὶς καμπάνες!!!

Τέλος στὴν χρῆσι τῆς καμπάνας ὡς ρολογιοῦ κατὰ τὶς ὧρες κοινῆς ἡσυχίας προτείνει νέα νομοθετικὴ ρύθμισις γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τοῦ περιβαλλοντικοῦ θορύβου, τὴν ὁποία ἔχει ἑτοιμάσει τὸ ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος.
Ἐπὶ πλέον, προβλέπει περιορισμὸ καὶ ἔλεγχο τῆς ἐντάσεως μὲ τὴν ὁποία χτυποῦν οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν.

21/7/11

Οἱ ἥρωες τῆς Κύπρου - Ἡ ἀνατομία μιᾶς τραγῳδίας

τοῦ Ὁμήρου Φωτιάδη

Σάββατο πρωί, τῆς 20ης Ἰουλίου 1974…τὴν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς μαρτυρικῆς μας Κύπρου…τὸ ξημέρωμα βρῆκε τοὺς Ἕλληνες Στρατιῶτες τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., τῆς 107 ΕΣΟ ποὺ μόλις τὴν προηγούμενη ἡμέρα εἶχαν ἀφιχθεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, νὰ προετοιμάζονται γιὰ τὸ πρωινὸ ἐγερτήριό τους…Ἦταν 05.30΄ τὸ πρωί, ὅταν ἀπὸ τὴν ὁροσειρὰ τοῦ Πενταδάκτυλου φάνηκαν δύο Τούρκικα μαχητικὰ ἀεροσκάφη F 104, σὲ ἰδιαίτερα χαμηλὴ πτήση, νὰ κατευθύνονται μὲ ταχύτητα πρὸς τὸ στρατόπεδο τῆς Ἑλληνικῆς Δύναμης Κύπρου. Σπάζοντας τὸ φράγμα τοῦ ἤχου καὶ ἀγγίζοντας κυριολεκτικὰ τὶς κορυφὲς τῶν δένδρων τοῦ στρατοπέδου, ἐξαπέλυσαν τὸ φονικό τους φορτίο. Δύο ρουκέτες. Ἡ πρώτη καρφώθηκε στὸ κέντρο τοῦ στρατοπέδου μὲ ἐκκωφαντικὸ θόρυβο καὶ ἡ δεύτερη περνώντας ξυστὰ πάνω ἀπὸ τὸ Διοικητήριο καρφώθηκε στὸ διπλανὸ τὸλ σὲ ἀπόσταση 20 μέτρων, ὅπου στεγάζονταν τὸ Ταχυδρομεῖο τῆς Μονάδος. Ἑκατοντάδες γράμματα γέμισαν, λαμαρίνες, ξύλα, πέτρες καὶ κομμάτια ἀπὸ μπετὸν ἐκτινάχθηκαν σὲ μία εὐρεία περίμετρο, ἀφήνοντας ἀποσβολωμένο, τὸν νέο Ταχυδρόμο τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. Στρατιώτη Μαντζουριὰ Παναγιώτη ἀπὸ τὴν Καρδίτσα, λίγα μέτρα μακρύτερα….

Εὐτυχῶς γιὰ τοὺς Ἕλληνες Στρατιῶτες ὁ Διοικητὴς τῆς ΚΥΠ στὴν Κύπρο Ἀντισυνταγματάρχης Γεώργιος Κούρτης, εἶχε τὴν πρόνοια νὰ ἐπισκεφθεῖ κατὰ τῆς 04.00΄ καὶ νὰ ἐνημερώσει τὴν ΕΛ.ΔΥ.Κ. γιὰ ἐπικείμενη Τουρκικὴ ἐπίθεση καὶ ἡ μονάδα ἤδη εἶχε διασπαρθεῖ ἐντός του στρατοπέδου, σὲ διάφορους ὀχυρωμένους χώρους.

Ἡ πρώτη του ἡμέρα στὴν Κύπρο ξεκίνησε μὲ τὴν «καλημέρα» τῶν τούρκικων ρουκετῶν.

Τὴν ἴδια ὥρα ὅλα τὰ στρατόπεδα τῆς Λευκωσίας δέχονταν ἑκατοντάδες βόμβες ἀπὸ τὰ τουρκικὰ μαχητικὰ ἀεροσκάφη, τὰ ὁποῖα μετέτρεψαν τὸ ὄμορφο πρωινὸ σὲ πραγματικὴ κόλαση γιὰ τοὺς Ἑλλαδίτες καὶ Ἑλληνοκυπρίους στρατιῶτες .

Ἕνα δεύτερο κύμα Τουρκικῶν μαχητικῶν εὐθὺς ἀμέσως, ἄφησε τὸ καταστροφικό του φορτίο, στὸν πρωταρχικὸ καὶ κύριο στόχο τῶν Τούρκων. Τὴν ΕΛ.ΔΥ.Κ.!
Οἱ πρῶτες βόμβες χιλίων λιβρῶν, ἔπεσαν δίπλα στὸ τὸλ τοῦ Λόχου Βαρέων Ὅπλων τραυματίζοντας τὸν Ὑπολοχαγὸ Πιό, τὸν Στρατιώτη Τριανταφυλλόπουλο ἀπὸ τὴν Ἠμαθία, καὶ ἔκοψε ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ ὤμου τὸ χέρι τοῦ Στρατιώτη Σολωμοῦ…
Τὸ πρῶτο Ἑλληνικὸ αἷμα ποτίζει τὴν μαρτυρικὴ γῆ τῆς Κύπρου μας…
Ἀνὰ δεκαπέντε λεπτὰ σμήνη τεσσάρων Τουρκικῶν μαχητικῶν, προσβάλουν ἀκατάπαυστα τὸ στρατόπεδο τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., μὲ κάθε εἴδους βόμβες καὶ πυρομαχικά.
Τὸ ΚΝΕ (Κέντρο Νοσηλείας ΕΛ.ΔΥ.Κ.) γεμίζει τραυματίες…
Μὲ ὁρμὴ ἀκολουθεῖ τὸ τρίτο κύμα τῶν Τουρκικῶν F 104, καὶ ἐξαπολύει δεκάδες ρουκέτες ἐναντίων τῶν Ἐλδυκάριων, οἱ ὁποῖοι ἀκόμα προσπαθοῦν νὰ καταλάβουν τί συμβαίνει. Ὁ Στρατιώτης Μπόλας Γεώργιος ἀπὸ τὴν Πυλαία Θεσσαλονίκης, πετάει τὸ τσάι του καὶ τρέχει σὲ κοντινὸ ὄρυγμα νὰ καλυφθεῖ. Δίπλα του ἕνας νέος της 107 μπαίνει κι αὐτὸς σὲ ἕνα ὄρυγμα νὰ καλυφθεῖ.΄Ἔρχεται ἕνας παλιός της 103 καὶ τοῦ λέει νὰ φύγει…νὰ πάει σὲ ἄλλο ὄρυγμα καὶ ὑπακούει. Ὁ παλιὸς ἴσα ποὺ προλαβαίνει νὰ μπεῖ στὸ ὄρυγμα ποὺ ἄφησε ὁ νεότερος…καὶ δέχεται μία ρουκέτα ἡ ὁποία τὸν ἐξαϋλώνει.
Στὸ βάθος τοῦ ὁρίζοντα πρὸς τὸν βορρᾶ, στὰ χωριὰ Ἀγύρτα καὶ Κιόνελι, καὶ μὲ κατεύθυνση ἀπὸ Δυτικὰ πρὸς Ἀνατολικὰ πέντε Τούρκικα μεταγωγικὰ Ντακότα, ἐκτελοῦν ρίψεις ἀλεξιπτωτιστῶν, ἐντὸς τῶν τοπικῶν ἰσχυρῶν Τουρκοκυπριακῶν θυλάκων. Γέμισε ἀλεξίπτωτα ὁ γαλάζιος Κυπριακὸς οὐρανός.
Οἱ Στρατιῶτες τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., οἱ ὁποῖοι ἀκόμη δὲν εἶχαν παραλάβει τὸν ἀτομικό τους ὁπλισμό, μέσα στὴν κόλαση τῶν ἀνηλεῶν βομβαρδισμῶν, παραλαμβάνουν ὅτι μποροῦν καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀναχαιτίσουν τοὺς Τούρκους εἰσβολεῖς, μὲ τὰ Μ 1 τους.
Παρὰ τὸ τραγελαφικό της ὑπόθεσης, οἱ Τοῦρκοι πιλότοι τὰ χάνουν καὶ πολλὲς φορὲς ἀδειάζουν τὸ φονικό τους φορτίο, μέσα στὸ ἤδη ἀπὸ τὴν προηγουμένη ἡμέρα ἄδειο στρατόπεδο τῆς ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ..
Οἱ ΄Ἕλληνες στρατιῶτες δὲν ἐγκαταλείπουν τὸ Στρατόπεδό τους καὶ καλυπτόμενοι ὅπου μποροῦν ἀναδιοργανώνονται καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀμυνθοῦν.
Οἱ ρίψεις ἀλεξιπτωτιστῶν συνεχίζονται ἀμείωτα ἀλλὰ κατὰ κύματα καταφθάνουν καὶ δεκάδες Τουρκικὰ ἑλικόπτερα τὰ ὁποῖα μεταφέρουν καταδρομεῖς στὸν θύλακα τοῦ Κιόνελι. Ἕνα Τουρκικὸ μεταγωγικὸ ἀεροσκάφος ἀδειάζει τὸ φορτίο του σὲ λάθος μέρος..
Ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλα. Οἱ λανθασμένες ρίψεις τους, ἐντός του Ἑλληνικοῦ τομέα, φέρνουν τὶς πρῶτες βαριὲς ἀπώλειες γιὰ τοὺς Τούρκους. Οἱ ἁπλοὶ Ἑλληνοκύπριοι χωρικοί, καταφέρνουν καὶ ἐξοντώνουν πάνω ἀπὸ 80 ἀλεξιπτωτιστές. Ἡ ἐποποιία τῆς Κρήτης ἐπαναλαμβάνεται! Σημειώνονται ταυτόχρονα καὶ οἱ πρῶτες καταγραφὲς αἰχμαλώτων. Δεκαπέντε Τοῦρκοι ἀλεξιπτωτιστὲς συνελήφθησαν καὶ μόλις 7-8 διέφυγαν τὸν θάνατο καὶ τὴν σύλληψη, ἀπὸ τοὺς χωρικούς της Μίας Μηλιᾶς.
Ἔχει πάει 09.30΄ καὶ ἀκόμα κανένας δὲν γνωρίζει ὅτι ἰσχυρότατες ἀποβατικὲς δυνάμεις τῶν Τούρκων ἀποβιβάζονται δυτικά της Κερύνειας στὴν περιοχὴ Πεντεμίλι. Ἤδη ἀπὸ τὶς 06.00 Τοῦρκοι βατραχάνθρωποι εἶχαν βγεῖ στὴν ἀκτὴ καὶ ἔκαναν ἀναγνωρίσεις. Ἀκολούθησε ἡ ἀποβίβαση τοῦ 6ου Τάγματος Πεζοναυτῶν, ἐνῶ πυκνὰ πυρὰ τῶν Τουρκικῶν ἀντιτορπιλικῶν τύπου FREM, σάρωναν στὴν κυριολεξία τὴν περίμετρο τοῦ προγεφυρώματος καὶ ἄλλους στόχους στὴν εὐρύτερη περιοχή. Ἦταν 07.15΄ τὸ πρωί.


Ἐκπληκτικὴ καὶ μοναδικὴ φωτογραφία ποὺ δείχνει μία ἑλληνικὴ τορπιλλάκατο νὰ δέχεται ἐπίθεση ἀπὸ τουρκικὰ ἀεροσκάφη

Προηγήθηκε ἡ ἡρωικὴ ἔξοδος τῶν Κυπριακῶν τορπιλλακάτων, τῆς Τ3 μὲ κυβερνήτη τὸν Ὑποπλοίαρχο Ἐλευθέριο Τσομάκη καὶ τῆς Τ1 μὲ κυβερνήτη τὸν ἐπίκουρο Σημαιοφόρο Νικόλαο Βερύκιο, στὶς 05.05’ ἀπὸ τὸ λιμάνι τῆς Κερύνειας. Λίγα λεπτὰ ἀργότερα τουρκικὰ ἀεροσκάφη πλήττουν καίρια τὴν Τ1 τραυματίζοντας 6 ἀπὸ τὸ προσωπικό της.

Η Τ1 προσάραξε στὴν περιοχὴ τοῦ Βοσπόρου. Η Τ3 πλησίασε πολὺ ἐπικίνδυνα καὶ σὲ ἀπόσταση 1 ν.μ. τὸν τουρκικὸ ἀποβατικὸ στόλο καὶ ξεκίνησε ἑλιγμοὺς γιὰ νὰ λάβει κατάλληλη θέση βολῆς. Ἦταν 05.23΄ ὅταν δέχθηκε καταιγισμὸ πυρῶν ἀπὸ τὰ Τούρκικα ἀντιτορπιλλικά. Ὅλο τὸ προσωπικό της σκοτώθηκε. Μόνο ὁ Ἀρχικελευστὴς Διονύσιος Μαγέτος, βαρειὰ τραυματισμένος, μὲ μυθιστορηματικὸ τρόπο κατάφερε μετὰ ἀπὸ 6 ὧρες ὑπεράνθρωπων προσπαθειῶν νὰ βγεῖ στὴν ἀκτή.

Στὴν περιοχὴ τῆς ἀπόβασης ἐδῶ καὶ πάνω ἀπὸ τρεῖς ὧρες οἱ Τοῦρκοι ἀποβιβάζονται χωρὶς καμμία παρενόχληση ἢ Ἑλληνικὴ ἀντίδραση. Μόλις στὶς 08.40΄ἢ Ἀθήνα «ξύπνησε» ἀπὸ τὸν λήθαργο καὶ ἔδωσε ἐντολὴ ἐφαρμογῆς τῶν πολεμικῶν σχεδίων. Πάνω ἀπὸ τρεῖς ὧρες ἡ Τουρκικὴ ἀεροπορία, τὸ Πολεμικό της Ναυτικὸ καὶ οἱ Δυνάμεις Ξηρᾶς σάρωναν τὴν Κυπριακὴ ἐπικράτεια ἀνελέητα, χωρὶς καμμία οὐσιαστικὴ ἀντίσταση. Ἡ συνέχεια κάτωθι.-

Ἡ Τιτανομαχία στὸ προγεφύρωμα

Πλησίον του χώρου τῆς ἀποβίβασης τῶν Τούρκων πεζοναυτῶν στὸ Πεντεμίλι τῆς Κερύνειας, ἕδρευε τὸ 251 Τάγμα Πεζικοῦ, μὲ Διοικητῆ τὸν Ἥρωα Ἀντισυνταγματάρχη Παῦλο Κουρούπη. Τὸ 251 Τ.Π. παρακολουθοῦσε στενὰ τὴν Τουρκικὰ ἀποβίβαση καὶ ἐνημέρωνε σχετικὰ τὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο Ἐθνικῆς Φρουρᾶς (Γ.Ε.Ε.Φ.) ἀναμένοντας διαταγές. Στὶς 07.30΄ὁ Διοικητὴς τοῦ 251 Τ.Π. δίνει αὐτόβουλα τὴν ἐντολὴ ὁ 1ος Λόχος καὶ ὁ Λόχος Ὑποστήριξης νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ στρατόπεδο καὶ νὰ πορευθοῦν πρὸς τοὺς χώρους ἐξόρμησης. Οἱ δύο Λόχοι κατάφεραν χωρὶς νὰ γίνουν ἀντιληπτοὶ ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ παρὰ τὸ πλῆθος τῶν Τουρκικῶν ἀεροσκαφῶν καὶ ἑλικοπτέρων, νὰ ταχθοῦν σὲ ἀπόσταση ἀναπνοῆς. Οἱ πρῶτοι στρατιῶτες τοῦ 1ου Λόχου εἶχαν πλησιάσει σὲ ἀπόσταση 100 μέτρων! Τὸν 1ο Λόχο ἀποτελοῦσαν 90 ἄνδρες, ἐνῶ τὸν Λόχο Ὑποστήριξης λιγότεροι. Ἀπέναντί τους εἶχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν ἐκτὸς ἀπὸ τὸ 6ο Τάγμα Πεζοναυτῶν, ὁλόκληρο τὸ 5 Σύνταγμα Πεζοναυτῶν τὸ ὁποῖο εἶχε ἤδη ἀποβιβαστεῖ, καθὼς καὶ μεγάλο ἀριθμὸ Τούρκων Καταδρομῶν οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀποβιβαστεῖ μὲ ἑλικόπτερα! Μία τεράστια δύναμη μὲ τρομερὴ ἰσχὺ πυρὸς ὑποστηριζόμενη ἀπὸ τὰ βαριὰ πυροβόλα καὶ ἄλλα ὄπλα τῶν Τουρκικῶν ἀντιτορπιλικῶν καὶ τὴν Τουρκικὴ ἀεροπορία, ἡ ὁποία ἐντελῶς ἀνενόχλητη ἁλώνιζε τὸν οὐρανὸ τῆς Κύπρου! Ἡ διαφορὰ ἰσχύος μεταξὺ τῶν δύο ἀντιπάλων ἦταν τεράστια! Δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ τὰ δεδομένα καμίας σύγχρονης μάχης! Ἑκατὸν πενήντα Πεζικάριοι ΄Ἕλληνες ἀπέναντι σὲ μία ἐνισχυμένη Ταξιαρχία Τούρκων τῶν Εἰδικῶν Δυνάμεων μὲ πλήρη ὑποστήριξη βαρέων ὅπλων!!!

Ἡ διαταγὴ προσβολῆς τῶν Τούρκων δόθηκε ἀκριβῶς στὶς 10.00΄…

Τὸ τί ἐπακολούθησε εἶναι ἀδύνατον νὰ περιγραφεῖ!!! Ἡ ἐγγύτητα τῶν δύο ἀντιμαχομένων πλευρῶν, ἔδωσε χαρακτήρα σφοδρότατης σύγκρουσης! Πραγματικὴ κόλαση! Οἱ Τοῦρκοι αἰφνιδιάστηκαν καὶ δέχονταν τὰ Ἑλληνικὰ πυρὰ χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ ἀντιδράσουν οὐσιαστικά! Κατὰ ἑκατοντάδες ἔπεφταν νεκροὶ καὶ οἱ φωνὲς τῶν τραυματιῶν γέμιζαν μὲ βογκητὰ καὶ κραυγὲς ἀπελπισίας τὴν καυτὴ καλοκαιρινὴ ἡμέρα!
Οἱ ἔντονες ἐπιθέσεις τῶν Τούρκων μετὰ τὸ πρῶτο ἰσχυρὸ κλονισμὸ ποὺ δέχθηκαν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες σύγχρονους Μυρμιδόνες, ἔσπασαν πάνω στὴν λυσσαλέα ἀποφασιστικότητα τοῦ Διοικητοῦ τοῦ 251 Τ.Π καὶ τῆς μαχητικῆς ἱκανότητας τῶν Στρατιωτῶν τῶν δύο Λόχων. Ἀλλεπάλληλα κύματα μὲ ὑποστήριξη Τεθωρακισμένων ὀχημάτων καὶ βαρέων ὅπλων, ἔσπαγαν μὲ πάταγο πάνω στὰ στήθια τῶν Ἑλλήνων ἡρώων. Οἱ ἀπώλειές μας σχεδὸν μηδενικὲς σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ὑπερβολικὰ μεγάλες Τουρκικές. Οἱ Τοῦρκοι νόμιζαν πὼς ἔχουν ἀπέναντί τους ὁλόκληρη Μεραρχία! Τὰ μηνύματα καὶ οἱ ἀναφορὲς ποὺ ἔστελναν οἱ ἐπικεφαλεῖς τῆς ἀποβατικῆς δύναμης στὴν Ἄγκυρα ἦταν ἀποκαρδιωτικὰ ἐντελῶς. Γινόταν λόγος γιὰ ἀδυναμία ἐκτέλεσης τῆς ἀποστολῆς, τεράστιες ἀπώλειες καὶ ἐνδεχόμενο ματαίωσης τῆς ἐπιχείρησης! Οἱ λέοντες τῶν δύο Λόχων τοῦ 251 Τ.Π. μάχονταν μὲ τέτοιο πάθος καὶ ἐπιμονή, ποὺ μόνο μεταφυσικὴ διάσταση καὶ ὑπόθεση θὰ μποροῦσε νὰ δικαιολογήσει! Ἡ λεγόμενη «πολεμικὴ ἀρετὴ τῶν Ἑλλήνων» ποὺ ξυπνᾶ μέσα ἀπὸ τὴν προαιώνια κυτταρικὴ μνήμη ποὺ βρίσκετε καλὰ ἐμφυτευμένη μέσα στὸ DNA, ἔκανε τὴν παρουσία τῆς ἐμφανῆ!!!
Ἡ πολύωρη μάχη ἐξελίχθηκε σὲ πραγματικὴ τιτανομαχία. Οἱ Τοῦρκοι πιέζονται ἀφόρητα καὶ τελικὰ ὁλόκληρη αὐτὴ τεράστια καὶ ἰσχυρότατη δύναμη περιορίζεται σ΄ἕναν θύλακα μόλις 300 μέτρων ἀπὸ τὴν ἀκτὴ καὶ λαμβάνει ἀμυντικὴ διάταξη!

Τουρκικά Μ 113

Οἱ ἄλλοι Λόχοι τοῦ 251 Τ.Π. ἔχουν ἤδη καταλάβει καίριες θέσεις γιὰ νὰ ἐμποδίσουν τὴν προσπέλαση τῶν Τούρκων πρὸς Κερύνεια καὶ τὴν ὑπερφαλάγγιση τῶν ἄλλων δύο Λόχων ποὺ μάχονται ἀκατάπαυστα σὲ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
Ὅλες οἱ προσπάθειες τῶν Τούρκων νὰ ὑπερφαλαγγίσουν καὶ νὰ καθυποτάξουν τοὺς δύο Λόχους 2ο καὶ 3ο ἀποτυχνάνουν. Δοκίμασαν κι ἐκεῖ, ἀλλὰ καὶ πάλι ἄφησαν ἑκατοντάδες νεκροὺς καὶ τραυματίες! Ἡ μάχη παίρνει πλέον ἀσύλληπτες διαστάσεις ἔντασης. Τὸ μεσημέρι σκοτώνεται ὁ Ἀρχηγὸς τῆς ἀποβατικῆς δύναμης τῶν Τούρκων Συνταγματάρχης Καραογλάνογλου, ἀπὸ ἀντιαρματικὸ βλῆμα τοῦ 1ου Λόχου, μέσα σὲ παρακείμενη οἰκία ὅπου ἦταν κρυμμένος. Τὰ ἀπόρρητα ἀρχεῖα τῆς 39ης Τουρκικῆς Μεραρχίας, κάνουν λόγο γιὰ θάνατο τοῦ Καραογλάνογλου, τὴν ἑπομένη στὶς 13.00΄,ἀλλὰ αὐτὸ ἀργότερα τέθηκε σὲ ἀμφιβολία.
Ἡ νύχτα βρῆκε τοὺς Τούρκους μὲ βαρύτατες ἀπώλειες καὶ σὲ πολὺ ἄσχημη κατάσταση.
Ὁ περίπατος μετατράπηκε σὲ πραγματικὴ κόλαση! Οἱ ΄Ἕλληνες μαχητὲς μὲ χαλύβδινο ἠθικὸ καὶ τὸ βλέμμα τοῦ Λεωνίδα στὰ μάτια τους, παραμένουν ἀκλόνητοι στὶς θέσεις τους. Ἀναμένουν ἐνισχύσεις γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν νυχτερινὴ ἐπίθεση καὶ νὰ πετάξουν τοὺς Τούρκους στὴν θάλασσα. Ἡ χαρὰ εἶναι διάχυτη στὸ πρόσωπο τοῦ Κουρούπη! Τὴν νύχτα δὲν θὰ μποροῦν νὰ ὑποστηρίξουν τὴν ἀποβατικὴ δύναμη ἡ ἀεροπορία καὶ τὸ πολεμικὸ ναυτικό. Εὔκολη ὑπόθεση μετὰ τὴν ὁλοήμερη πανωλεθρία ποὺ προκάλεσε στὸν Ἀττίλα. Μὰ χρειάζεται σημαντικὲς ἐνισχύσεις. Οἱ στρατιῶτες του δὲν ἐπαρκοῦν στὸ ἐλάχιστο νὰ καλύψουν τὴν ἐπιβαλλόμενη περίμετρο τοῦ προγεφυρώματος γιὰ νὰ ἐκδηλώσουν ἀντεπίθεση. Βάζουν τὶς λόγχες στὰ ὄπλα καὶ ἀναμένουν. Μὲ τεράστιες προσπάθειες οἱ Διοικητὲς τῶν Λόχων συγκρατοῦν τοὺς μανιασμένους στρατιῶτες τους, ποὺ διψοῦν γιὰ τὴν νίκη! Διψοῦν γιὰ τὴν δόξα! Διατάζουν αὐστηρὴ ἀναμονὴ μέχρι ἐνισχύσεώς τους. Ἡ ὁποία ὅμως ποτὲ δὲν θὰ ἔρθη…
Ὁλόκληρη τὴν ἡμέρα οἱ Λέοντες τῆς Κύπρου περίμεναν τὶς ἐνισχύσεις…τὴν ὑποστήριξη τοῦ πυροβολικοῦ καὶ νέες δυνάμεις νὰ ἔρθουν στὸ Πεντεμίλι…δὲν ἦρθαν. Αὐτοὶ ὄχι μόνο κράτησαν, ἀλλὰ ταπείνωσαν καὶ τὶς πανίσχυρες στρατιὲς τοῦ Ἀττίλα.

Ἡ ἑπόμενη ἡμέρα πέρασε μὲ τὴν κατάσταση νὰ παραμένει ἀμετάβλητη καὶ τὴν διεξαγωγὴ σφοδρότατων μαχῶν. Οἱ Τοῦρκοι ἐνισχυμένοι σημαντικὰ ἀπὸ τὴν ἀεροπορία τους καὶ τὰ παραπλέοντα πολεμικά τους πλοῖα, ἀναθάρρησαν καὶ ἐξαπέλυαν τεράστιες σὲ ὄγκο καὶ ἰσχὺ ἀεροναυτικὲς ἐπιθέσεις ἐναντίων τῶν λίγων δεκάδων Ἡρώων του 251 Τ.Π.. Ἀκλόνητοι καὶ ριζωμένοι οἱ ΄Ἕλληνες μαχητές, ἀπέκρουαν μὲ σθένος τὶς Τουρκικὲς ἐπιθέσεις τὴν μία μετὰ τὴν ἄλλη! Ἀλλὰ δὲν ἐπαρκοῦσαν ἀριθμητικὰ γιὰ νὰ καλύψουν ὁλόκληρη τὴν περιοχὴ τοῦ Τουρκικοῦ προγεφυρώματος. Ἰσχυρὲς Τουρκικὲς δυνάμεις ἄρχισαν νὰ διαρρέουν πρὸς τὰ ἀνατολικὰ μὲ κατεύθυνση τὴν Κερύνεια.Τὸ πρωινό της 22ης Ἰουλίου βρῆκε τὸ 251 Τ.Π νὰ κατέχει τὶς θέσεις τοῦ ἀλλὰ μὲ ἐντελῶς ἀκάλυπτο τὸ δεξιό του πλευρό, καθὼς τὸ ἁρμόδιο 306 Τ.Ε. ἐγκατέλειψε τὸν χῶρο εὐθύνης του, καὶ πῆγε στὴν Κερύνεια. Λάθος ὀλέθριο γιὰ ὅλη τὴν μετέπειτα ἐξέλιξη τῆς μάχης τῆς Κύπρου.
Οἱ Τοῦρκοι ἐκμεταλλευόμενοι τὸ πρὸς ἀνατολὰς κενὸ καὶ τὴν ἀνυπαρξία δυνάμεων, ἀποβίβασαν ἰσχυρότατες δυνάμεις , μηχανοκίνητα μέσα καὶ μεγάλο ἀριθμὸ ἁρμάτων μάχης. Ἡ ὁδὸς πρὸς τὴν πόλη τῆς Κερύνειας ἦταν ἀνοιχτή… Διέρρευσαν πλῆθος δυνάμεις καὶ ἐπετέθησαν στὶς 11.00΄ ἐναντίον τῆς ἀνοχύρωτης πόλης.Μέχρι τὶς 13.30΄ὁ 1ος Λόχος τῶν Λεόντων τοῦ 251 Τ.Π. κρατοῦσε τὶς θέσεις του καὶ ἀμυνόταν σθεναρὰ ἐναντίων τῶν τεράστιων πλέον Τουρκικῶν δυνάμεων. Ὁ Λόχος Ὑποστήριξης ἐπίσης, μάχονταν λυσσασμένα, χωρὶς νὰ χάσει ἑκατοστὸ ἐδάφους.
Ἦταν πλέον πολὺ ἀργὰ ὅμως…οἱ Τοῦρκοι εἶχαν παρακάμψει τοὺς 2 Λόχους τοῦ 251 Τ.Π. καὶ εἶχαν ξεχυθεῖ πρὸς τὴν Κερύνεια, σαρώνοντας τὰ πάντα μπροστά τους.
Ὁ Διοικητὴς τοῦ 251 Τ.Π. Ἀντισυνταγματάρχης Παῦλος Κουρούπης, ἔσπευσε νὰ σώσει τοὺς ἥρωές του καὶ διέταξε σύμπτυξη πρὸς νότο τῶν δυνάμεών του. Στὴν προσπάθειά του νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν 3ο Λόχο τοῦ ἀλλὰ καὶ νὰ διαπιστώσει τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε πρὸς τὴν Κερύνεια, ἦρθε σὲ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπὸ τὶς ἐπιτιθέμενες Τουρκικὲς δυνάμεις. Ἐντελῶς μόνος μαζὶ μὲ τὸν Ὑπασπιστή του, δέχθηκαν τὴν ἐπίθεση μεγάλων δυνάμεων τῶν Τούρκων Καταδρομῶν. Ὁ Ὑπασπιστὴς τοῦ διέφυγε μαζὶ μὲ μία ὁμάδα Ἑλλήνων Καταδρομέων ποὺ εἶχε σπεύσει στὴν περιοχή. Ὁ Ἡρωικὸς Διοικητὴς τῶν Λεόντων τοῦ 251 Τ.Π. τραυματίσθηκε θανάσιμα. Ὁ Ὑπασπιστὴς τοῦ ἔφεδρος Ἀνθυπολοχαγὸς Δημήτριος Μπλέτσας, τὸν εἶδε νὰ τραβάει τὸ πιστόλι του καὶ νὰ μάχεται ὡς ἄλλος Λεωνίδας μόνος του καὶ βαριὰ τραυματισμός, μὲ τὰ στίφη τῶν Τούρκων.
Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ λαμπροῦ αὐτοῦ ἀξιωματικοῦ, ποὺ μόνος του μὲ τοὺς λιγοστούς του ἄνδρες ἐστάθησαν ἀκλόνητοι μπροστὰ στὴν ἀσιατικὴ πλημμυρίδα καὶ τίμησαν τὰ Ἱερὰ Λάβαρα τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Φυλῆς. Ὁ Λεωνίδας τῆς Κερύνειας ἔσωσε τοὺς ἄνδρες του ἀπὸ τὴν περικύκλωση τῶν Τούρκων καὶ ἐντελῶς μόνος καὶ βαριὰ τραυματισμένος στάθηκε μὲ τὶς λιγοστές του δυνάμεις καὶ πολέμησε τὸν Ἀττίλα!
Τὸν Παῦλο Κουρούπη δὲν τὸν νίκησαν ποτέ…βρίσκεται ἐκεῖ στὶς ἀνατολικὲς παρυφὲς τοῦ χωριοῦ Τέμπλος πλάι στὴν χαράδρα πρὸς τὸν Ἅγιο Γεώργιο, μαζὶ μὲ τὸν Καταδρομέα Λοχαγὸ Κατούντα. Τὶς νύχτες λένε οἱ Τουρκοκύπριοι κανένας δὲν περνάει ἀπὸ ἐκεῖ…δυὸ ἀνδρεῖες ψυχὲς μεταμορφώθηκαν σὲ λέοντες καὶ φυλᾶνε ἀκόμη τὸ πέρασμα πρὸς τὴν Κερύνεια.

Ἕλληνες στρατιῶτες παρατηροῦν στὸ βάθος τουρκικὸ κατεστραμμένο ἅρμα.Ὁ Ἀρμαγεδὼν στὴν Κύπρο

Ἂπ΄ἄκρη, σ΄ἄκρη ἡ Κύπρος φλέγεται! Τὶς ὧρες ποὺ τὰ λιοντάρια τοῦ Κουρούπη προέταξαν τὰ ἀτσάλινα στήθη τους στὶς ὀρδὲς τοῦ Ἀττίλα, κάποιοι ἄλλοι ἀνδρεῖοι μαχητὲς δόξαζαν τὴν πατρίδα μέσα σὲ στιγμὲς ἀνεπανάληπτου ἡρωισμοῦ.
Δύσκολη ἡ ἐξιστόρηση…τί νὰ πρωτοαναφέρει κανείς…
Λαμπρὲς σελίδες δόξης ἔγραψαν οἱ τρεῖς Μοῖρες Καταδρομῶν. Οἱ Λοκατζῆδες τὴν νύχτα τῆς 20ης πρὸς 21ης Ἰουλίου, διενήργησαν εὐρείας κλίμακας καταδρομικὲς ἐπιχειρήσεις στὶς πλέον ὀχυρωμένες καὶ ἰσχυρότατες θέσεις τῶν Τουρκοκύπριων οἱ ὁποῖες εἶχαν ἐνισχυθεῖ μὲ τὴν ἀφρόκρεμα τῶν Τουρκικῶν Εἰδικῶν Δυνάμεων.
Ἡ 31 Μ.Κ. , ἡ 32 Μ.Κ., ἡ 33 ΜΚ, μὲ ταυτόχρονες καὶ συντονισμένες νυχτερινὲς ἐπιχειρήσεις, κατέλαβαν ἀντίστοιχα τὰ ἀπρόσιτα καὶ ὀρεινὰ Τούρκικα φρούρια, τοῦ Κοτζάκαγια, τῆς ΄Ἄσπρης Μούτης καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰλαρίωνα. Ἡ δίστομος ρομφαία τῶν Ἑλλήνων Καταδρομέων, ἔπεσε βαρύτατη πάνω στοὺς Τούρκους! Βλέμματα Τίγρεων μέσα στὸ βαθὺ σκοτάδι παρατηροῦν..πλησιάζουν ἀθόρυβα καὶ πέφτουν μὲ ἀφάνταστη ὁρμὴ καὶ μανία πάνω στοὺς Τούρκους Λοκατζῆδες. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις ὁ θάνατος τοὺς βρῆκε μέσα στοὺς θαλάμους νὰ κοιμοῦνται. Ὅλα κράτησαν λίγα λεπτά. Ὁλοκληρωτικὲς οἱ ἀπώλειες τῶν Τούρκων Λοκατζήδων. Ἐκεῖ ψηλὰ στοὺς ἀπροσπέλαστους βράχους τῆς Κυπριακῆς γὴς ἀναμετρήθηκαν οἱ καλύτερες δυνάμεις Τούρκων καὶ Ἑλλήνων. Ἀναμετρήθηκαν ἀσύμμετρα, ὅπως ὁρίζουν οἱ ἀνορθόδοξοι κανόνες μάχης τῶν Καταδρομῶν. Ἡ ἀναμέτρηση κράτησε ἐλάχιστα. Ἡ καταισχύνη τῶν Τούρκων Λοκατζήδων καθολική. Δόθηκαν δεκάδες προσωπικὲς μονομαχίες μέσα στὸ σκοτάδι μὲ θέα τὶς φλόγες ποὺ ἔτρωγαν τὰ σωθικὰ τοῦ Πενταδάκτυλου!

Ἕλληνες καταδρομεῖς τῆς 31 ΜΚ

Ἐκεῖ τὴν ἑπομένη τὸ πρωὶ στὶς 09.00 ὁ ἥρωας Διοικητὴς τῆς 33 Μ.Κ. Ταγματάρχης Γεώργιος Κατσάνης, μάχεται λυσσαλέα σὲ ἀπόσταση λίγων μέτρων ἀπὸ τὰ στίφη τῶν Τούρκων Καταδρομέων ποὺ ἔσπευσαν νὰ ἀνακαταλάβουν τὰ φρούριά τους. Πέφτει ὄρθιος μὲ μία ριπὴ στὸ στῆθος κρατώντας δύο αὐτόματα μαζὶ καὶ σπέρνοντας τὸν ὄλεθρο στοὺς τρομαγμένους Τούρκους.
Κιόνελι…ρίγη προκαλεῖ ἀκόμη καὶ σήμερα τὸ ἄκουσμα τῆς λέξης. Τὸ ἀπόρθητο φρούριο τῶν Τούρκων. Σημεῖο ἐξαιρετικῆς στρατηγικῆς σημασίας μέσα στὸν Τουρκοκυπριακὸ θύλακα τῆς Λευκωσίας. Ἀπὸ τὸ 1964 οἱ Τοῦρκοι ἄρχισαν νὰ ἐκτελοῦν μεγάλης ἔκτασης ὀχυρωματικὰ ἔργα. Βαριὰ πολυβολεῖα , τοῦνελ, βαθιὰ χαρακώματα, ὑπόγεια ἰατρεῖα, ὑπόγεια καταφύγια, τεράστιες ἀποθῆκες πυρομαχικῶν καὶ ἐφοδίων. Ἐκεῖ βρίσκεται τὸ Ἀρχηγεῖο τῶν Τουρκοκυπριακῶν Δυνάμεων καὶ ὁ Ραοὺφ Ντεκτᾶς. Πάνω ἀπὸ 6.000 Τουρκοκύπριοι στρατιῶτες ἄρτια καὶ βαριὰ ἐξοπλισμένοι. Πάνω ἀπὸ 1.200 στρατιῶτες τῆς ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ..Μία ὁλόκληρη Ταξιαρχία Τούρκων Ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ τὸ 39 Σύνταγμα Τούρκων Καταδρομῶν, βρίσκονται ὀχυρωμένοι στὸ Κιόνελι καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχή. Μία τεράστια δύναμη σὲ ὄγκο καὶ μέσα σὲ ἄριστα ὀχυρωμένη περιοχή.
Μεταξύ της ΕΛ.ΔΥ.Κ. καὶ τοῦ Κιόνελι παρεμβάλλεται τὸ στρατόπεδο τῆς ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ. καὶ μία ἐπίπεδη ἔκταση 4 χιλιομέτρων γεμάτη καλαμιὲς καὶ θερισμένα σπαρτά.
Οὔτε ἕνα δένδρο γιὰ κάλυψη. Οὔτε ἕνα ἀνάχωμα. Οἱ Τοῦρκοι ἐγκατέλειψαν τὸ στρατόπεδο τῆς ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ. τὸ ὁποῖο καταλήφθηκε ἀπὸ τὴν ΕΛ.ΔΥ.Κ..
Ἡ ἕδρα τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. βάλλεται ἀσταμάτητα ἀπὸ τὰ Τουρκικὰ ἀεροσκάφη. Μέσα στὴν κόλαση τῶν βομβαρδισμῶν, τὸ 2ο Τάγμα τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. στὶς 09.30΄ διατάσετε νὰ διενεργήσει ἐπιθετικὴ ἐνέργεια κατὰ τοῦ ὀχυροῦ του Κιόνελι! Τὸ πρωινὸ αὐτὸ τῆς 20ης Ἰουλίου 1974 οἱ Ἕλληνες μαχητὲς τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. δὲν πρόλαβαν οὔτε νὰ γεμίσουν μὲ νερὸ τὰ παγούρια τους! Μὲ τέτοια ὁρμὴ καὶ ἀτσάλινη θέληση ἐπετέθησαν κατὰ τοῦ Κιόνελι.
Τὸ ἀναπεπταμένο καὶ ἀκάλυπτο πεδίο, μεταξὺ ΕΛ.ΔΥ.Κ. καὶ Κιόνελι κλήθηκαν νὰ καλύψουν τρέχοντας οἱ Στρατιῶτες μας. Κινούμενοι στόχοι γιὰ τὴν Τουρκικὴ ἀεροπορία καὶ εὔκολοι στόχοι γιὰ τὰ βαρέα ὄπλα τῶν ὀχυρωμένων Τουρκικῶν Δυνάμεων. Οἱ καλαμιὲς καὶ τὰ σπαρτὰ παίρνουν φωτιά! Ἡ ἐπίθεση τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. εἶναι ἐπέλαση πρὸς τὸν θάνατο! Ἀποστολὴ αὐτοκτονίας! Ἡ θερμοκρασία ἐκεῖνο τὸ πρωινὸ ξεπερνοῦσε τοὺς 40 βαθμοὺς ὑπὸ σκιά. Σωστὴ κόλαση! Οἱ δυνάμεις τοῦ 2ου Τάγματος τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. σταμάτησαν μπροστὰ ἀπὸ τὸ Κιόνελι. Ἐξαπέλυσαν ἀσυντόνιστα τὴν ἐπίθεσή τους χωρὶς τὴν δυνατότητα ἐπικοινωνίας μὲ τὴν Διοίκηση καὶ τὰ ἐλάχιστα πεπαλαιωμένα ἅρματα μάχης Τ 34 τοῦ Β΄Π.Π., τὰ ὁποία κλήθηκαν νὰ ὑποστηρίξουν τὴν ἐπίθεση. Τὸ Κιόνελι δέχθηκε πλῆθος εὔστοχων πυρῶν ἀπὸ τὸ πυροβολικὸ τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς. Τὸ ἠθικὸ τῶν Τούρκων κλονίστηκε πάρα πολὺ μπροστὰ στὴν ἐπίθεση αὐτοκτονίας τοῦ 2ου Τάγματος τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ.! Δὲν πίστευαν στὰ μάτια τους! Οἱ συνθῆκες τοῦ πεδίου τῆς μάχης ἦταν ἐντελῶς ἀπαγορευτικὲς γιὰ ὁποιαδήποτε σκέψη ἐπιθετικὴ ἐνέργειας. Τὸ 2ο Τάγμα ἐπέστρεψε στὶς θέσεις του καὶ 700 μέτρα πρὶν τοῦ στρατοπέδου τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. τὸ ὁποῖο βάλλονταν ἀνηλεῶς ἀπὸ τὰ Τούρκικα F 104. Οἱ ἀπώλειες τοῦ ἐλάχιστες . Μόνο τρεῖς τραυματίες. Ὅλο τὸ Τάγμα ἔμεινε ἐκτὸς μάχης γιὰ τουλάχιστον 3 ὧρες, λόγο τῆς ὑπερπροσπάθειας καὶ τῆς ἔλλειψης ὕδατος. Οἱ Τοῦρκοι δὲν ἀποτόλμησαν τὸ παραμικρό. Κρυμμένοι βαθιὰ στὶς ὀχυρές τους θέσεις ἐκστασιασμένοι δὲν πίστευαν στὰ μάτια τους.
Στὶς 18.30΄οἱ ἥρωες τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. ἐπετέθησαν καὶ πάλι ἐναντίον τοῦ θωρακισμένου ὀχυροῦ του Κιόνελι, μὲ ἀκατάσχετη ὁρμὴ καὶ τὶς λόγχες τους νὰ λάμπουν στὶς καυτὲς ἀκτίνες τοῦ ἡλίου. Οἱ πυρκαγιὲς μαίνονταν σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς πρὸ τοῦ Κιόνελι πεδινῆς περιοχῆς, δυσκολεύοντας τὴν ἐπέλαση τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν.
Ἐκείνη τὴν νύχτα ἡ ποσοτικὴ καὶ ποιοτική, κατὰ κράτος ὑπεροχὴ τῶν Τούρκων δὲν στάθηκε ἱκανὴ νὰ σταματήσει τοὺς λέοντες τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ.! Παρὰ τὶς ἀντίξοες καὶ ἀπαγορευτικὲς συνθῆκες μάχης, κατόρθωσαν νὰ εἰσβάλουν στὰ πρῶτα σπίτια τοῦ φοβεροῦ ὀχυροῦ του Κιόνελι! Τὸ Ἐπιτελεῖο τῶν Τούρκων ἐγκατέλειψε τὸ Ἀρχηγεῖο τοῦ μπροστὰ στὶς λόγχες τῶν Ἑλλήνων μαχητών! Η ΕΛ.ΔΥ.Κ. ἀνέμενε τὴν συνδρομὴ καὶ ἄλλων μονάδων, οἱ ὁποῖες θὰ πλαγιοκωποῦσαν τὸ Κιόνελι καὶ θὰ ὁλοκλήρωναν τὴν διάσπαση τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ θύλακα! Τὸ ἐνδεχόμενο αὐτὸ θὰ ἔθετε σὲ σχεδὸν βέβαια ἀποτυχία τὰ Τουρκικὰ σχέδια καὶ οἱ δάφνες τῆς νίκης θὰ στεφάνωναν τὰ Ἑλληνικὰ ΄Ὄπλα! Ἡ ἀρωγὴ καὶ ἡ παράπλευρη ἐπίθεση ὅμως ποτὲ δὲν ἔγιναν…
Ξημερώματα, οἱ ἥρωες τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., ἀναγκάστηκαν καὶ πάλι νὰ ἐπιστρέψουν στὶς θέσεις τους. Ἡ μεγάλη εὐκαιρία καταστροφῆς τῶν Τούρκων εἶχε χαθεῖ ὁριστικά…
Στὶς 16.00΄τῆς 22ας Ἰουλίου ἄρχισε ἡ ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας κατάπαυσης τοῦ πυρός, ἡ ὁποία ὅπως γνωρίζουμε ὅλοι μας, εἶχε μονομερῆ ἐφαρμογή…Οἱ Τοῦρκοι δὲν τὴν τήρησαν ποτέ. Ἰσχυρότατες Τουρκικὲς δυνάμεις ἄρχισαν νὰ κινοῦνται μὲ ἅρματα μάχης πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ στρατοπέδου τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., καὶ ἄρχισαν νὰ λαμβάνουν θέσεις μάχης. Ἡ νύχτα ἦταν ἀσέληνη..πλῆρες σκότος κάλυπτε τὰ πεδία τῶν μαχῶν. Οἱ Τοῦρκοι ἄρχισαν νὰ προωθοῦνται ἀργὰ πρὸς τὸ στρατόπεδο…ὁμάδες Τούρκων Καταδρομέων, ἔφθασαν 2-3 μέτρα ἀπὸ τὰ συρματοπλέγματα, ἕτοιμοι νὰ εἰσβάλουν στὸ στρατόπεδο.
Ξάγρυπνα τὰ Λιοντάρια τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. μὲ ἀπίστευτη ψυχραιμία τοὺς ἀνέμεναν στωικά.
Τὸ τί ἐπακολούθησε ξεπερνάει κάθε περιγραφή! Οἱ μάχες κράτησαν μέχρι τὸ ξημέρωμα, τὸ ὁποῖο βρῆκε τὴν περίμετρο τοῦ στρατοπέδου τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., κυριολεκτικὰ «στρωμένη» ἀπὸ ἑκατοντάδες νεκροὺς Τούρκους στρατιῶτες. Μῆνες ἀργότερα ἀπὸ ὑποκλαπὲν σῆμα τῆς ΚΥΠ ἐπιβεβαιώθηκε ὅτι ὁ Διοικητὴς τῆς ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ. πέρασε στρατοδικεῖο γιὰ τὶς ἀποτυχίες ἐκείνης τῆς βραδινῆς ἐπίθεσης. Σύσσωμη ἡ ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ., συνεπικουρούμενη ἀπὸ ἕνα Τάγμα Καταδρομῶν, ἐπετέθηκε ἐναντίον τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. καὶ ὑπέστη τεράστιες ἀπώλειες, ἀπὸ τοὺς ΄Ἕλληνες πολεμιστές.

Ἡ μάχη τοῦ ἀεροδρομίου Λευκωσίας

Ξημέρωμα τῆς 23ης Ἰουλίου 1974, οἱ Τοῦρκοι ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἐκεχειρία καὶ τὴν κατάπαυση τοῦ πυρός, ἀπὸ τὴν προηγουμένη ἔχουν ἀποβιβάσει πολλὲς χιλιάδες στρατιωτῶν, τουλάχιστον 400 ἅρματα μάχης καὶ προωθοῦνται σὲ ὅλα τὰ μέτωπα. Ἀντίθετα οἱ δυνάμεις τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς τηροῦν τὴν κατάπαυση τοῦ πυρός…
Ἦρθε ἡ ὥρα τῆς Α΄ Μοίρας Καταδρομῶν, ἡ ὁποία ἦρθε ἀπὸ τὸ Μάλεμε τῆς Κρήτης μὲ ἀποστολὴ αὐτοκτονίας. Οἱ ΄Ἕλληνες Καταδρομεῖς εἶχαν σημαντικὲς ἀπώλειες, καθὼς 2 ἀεροσκάφη χτυπήθηκαν ἀπὸ φίλια πυρὰ καὶ ἄλλα δὲν ἔφθασαν ποτέ…ἡ δύναμη τῆς Α΄Μ.Κ. εἶναι σχεδὸν στὸ 50% τῆς πληρότητάς της.
Οἱ Τοῦρκοι προωθοῦνται κατὰ χιλιάδες πρὸς τὸ διεθνὲς ἀεροδρόμιο τῆς Λευκωσίας μὲ σκοπὸ τὴν κατάληψή του, ἡ ὁποία ἐπέφερε στρατηγικὸ πλῆγμα στὴν Κύπρο. Παράλληλα συγκρούονται μὲ μονάδες τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς στὰ περίχωρα τῆς Λευκωσίας, ὅπου προωθοῦνται κατὰ χιλιάδες. Τὸ ἐνδεχόμενο κατάληψης τῆς Λευκωσίας ἀπὸ τοὺς Τούρκους εἶναι πλέον ὁρατὸ καὶ ἐπικείμενο.
Ὁ σιδηροφρακτος Τουρκικὸς κλοιὸς ἔχει περισφίξει τὸ ἀεροδρόμιο Λευκωσίας καὶ τὸ στρατόπεδο τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ..

Ἕνα ἀπὸ τὰ πληρώματα τῶν Νοράτλας

Ὁ Ταγματάρχης Καταδρομῶν Βασίλης Μανουρᾶς σπεύδει μὲ τοὺς 41ο, 42ο, 43ο Λόχους Κρούσης καὶ καταλαμβάνει τὸ ἀεροδρόμιο. Δύο εὐμεγέθεις Τουρκικοὶ σχηματισμοὶ πλησιάζουν τὸ ἀεροδρόμιο καὶ ἕνα ὁλόκληρο Σύνταγμα παραμένει σὲ ἐφεδρεία γιὰ νὰ ἐπιτεθεῖ κι αὐτὸ στὴν συνέχεια. Τὶς Τουρκικὲς δυνάμεις συνοδεύουν ἰσχυρὲς δυνάμεις ἁρμάτων μάχης. Οἱ ψυχραιμία τοῦ Ταγματάρχη Μανουρὰ εἶναι παροιμιώδης! Ἀφήνει τοὺς Τούρκους νὰ πλησιάσουν σὲ ἀπόσταση ἀναπνοῆς καὶ τότε, ἡ διμοιρία τοῦ Λοχαγοῦ Μπένου ἀπὸ τὴν ταράτσα τοῦ ἀεροδρομίου, ξερνᾶ φωτιὰ καὶ σίδερο στοὺς Τούρκους!
Ὁ 42ος Λόχος Κρούσης Καταδρομῶν, μπαίνει στὴν μάχη κι αὐτὸς ἀμέσως. Ὁ 43ος θερίζει τοὺς Τούρκους ἀνηλεῶς! Οἱ Τοῦρκοι θερίζονται κατὰ κύματα ἀπὸ τὰ εὔστοχα πυρὰ τῶν Ἑλλήνων Καταδρομέων. Κοντὰ στὸ ἀεροδρόμιο βρίσκεται τὸ φυλάκιο τῶν Καναδῶν τοῦ Ο.Η.Ε., ὅπου βρίσκουν καταφύγιο οἱ Τοῦρκοι. Οἱ φιλοτοῦρκοι Καναδοὶ δίνουν ὅλες τὶς πληροφορίες γιὰ τοὺς Ἕλληνες Καταδρομεῖς στοὺς Τούρκους…
Δύο χιλιάδες Τοῦρκοι ἐπίλεκτοι ἑτοιμάζονται ἐκ νέου καὶ ἐπιτίθενται μὲ πρωτοφανῆ μανία ἐναντίων τῶν Ἑλλήνων Καταδρομέων. Ὁ Μανουρᾶς δίνει ὄρθιος τὶς ἐντολὲς τοῦ ἀψηφώντας τὶς σφαῖρες ποὺ σφυρίζουν γύρω του. Οἱ Ἐπίλεκτοι Τοῦρκοι ἔπεσαν πάνω σὲ διασταυρωμένα πυρὰ καὶ ἀποδεκατίστηκαν. Ἐπὶ μία ὥρα οἱ προσπάθειες τῶν Τούρκων ἔσπαγαν κατὰ κύματα ἐπάνω στὰ στήθη τῶν Ἑλλήνων Καταδρομέων! Πυραμίδες σχημάτιζαν οἱ σωροὶ τῶν Τουρκικῶν πτωμάτων κάτω ἀπὸ τὸν καυτὸ Κυπριακὸ ἥλιο.
Ἀπὸ τοὺς Καταδρομεῖς ἡ μοναδικὴ ἀπώλεια ἦταν ὁ τραυματισμὸς τοῦ Ἀνδρουλάκη. Τὸ ἀπόγευμα ἦρθαν οἱ Καναδοὶ ὀηέδες γιὰ νὰ παραλάβουν τὸ ἀεροδρόμιο ὑπὸ τὸν Ο.Η.Ε.
Ἐπὶ κεφαλῆς ἕνας Αὐστριακός του Ο.Η.Ε., ἀπευθυνόμενος στοὺς Καταδρομεῖς λέει « εἶναι ἐντολὴ τοῦ Πρέσβη Λαγάκου (ὁ ΄Ἕλληνας Πρέσβης στὴν Λευκωσία) νὰ παραδώσετε τὸ ἀεροδρόμιο. Κι ὁ Μανουρᾶς ἀπαντάει «Ποιὸς Λαγάκος, Ταγματάρχης Μανουρᾶς ἐδῶ!» .Τὴν ἴδια ὥρα ὁ Καταδρομέας Γεώργιος Χρονιάρης πυροβολεῖ ἕναν Καναδὸ τοῦ Ο.Η.Ε..΄Ἔφυγαν ἄπραγοι! Οἱ Καταδρομεῖς δὲν παρέδιδαν τὸ ἀεροδρόμιο!
Μετὰ τὴν τιτανομαχία τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Λευκωσίας, ἡ Α΄ Μ.Κ. ἐνεπλάκη σὲ διάφορες μάχες. Κυρίως ὅμως ἐκτέλεσε δεκάδες μυστικὲς ἀποστολὲς στὰ Τουρκικὰ μετόπισθεν προκαλώντας τὸν ὄλεθρο στὰ στίφη τοῦ Ἀττίλα! Οἱ Τοῦρκοι χάσανε τὸν ὕπνο τους! Ἀπὸ τότε οἱ Τοῦρκοι στὸ ἄκουσμα τῆς λέξης «Λοκατζὴς» τρέμουν!
Στὸν Ἀττίλα β΄ ὅπου ἡ Τουρκικὴ πλημμυρίδα ξεχύθηκε νὰ καταλάβει ὅσα ἐδάφη μποροῦσε περισσότερα μὲ κύριο σκοπὸ τὴν κατάληψη τῆς Λευκωσίας, ἡ Α΄Μ.Κ., μὲ ἄριστες καταδρομικὲς ἐπιχειρήσεις κάθε νύχτα ἔσπερνε τὸν πανικὸ στὶς Τουρκικὲς γραμμές! Ἐλάχιστες ἀπώλειες εἶχαν κι αὐτὲς περιορίζονται σὲ λίγους τραυματίες. Σὰν φαντάσματα κάθε νύχτα ξεχύνονται στὰ Τουρκικὰ μετόπισθεν καὶ σκορποῦν τὸν θάνατο ἀθόρυβα. Ὁλόκληροι Τουρκικοὶ καταυλισμοὶ κάθε πρωὶ μετροῦσαν τοὺς νεκρούς τους!
Πολλοὶ Τοῦρκοι σκοτώνονταν μεταξύ τους κάθε νύχτα, ἀπὸ τὸν φόβο τῶν Λοκατζήδων.

Καταδρομεὺς Μπικάκης

Λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν Λευκωσία, στὸ Δαλὶ μία μικρὴ ὁμάδα Καταδρομέων ἐνεδρεύει καὶ παρατηρεῖ ἕνα ὁλόκληρο μηχανοκίνητο Τάγμα Τούρκων νὰ προελαύνει πρὸς τὶς θέσεις της, μὲ σκοπὸ νὰ προωθηθεῖ μέσα στὴν καρδιὰ τῆς Λευκωσίας! Προηγοῦνται βαριὰ ἅρματα μάχης Μ 47 καὶ ἀκολουθεῖ τὸ Τουρκικὸ Πεζικό. Ἡ μικρὴ ὁμάδα τῶν Καταδρομῶν ἐξαπολύει πυρὰ μὲ τὰ ἀντιαρματικὰ ΠΑΟ καὶ ἀλλάζει συνεχῶς θέσεις.
Ἐξαφανίζονται, ὅπως κάνουν οἱ Καταδρομεῖς, γιὰ νὰ ἐμφανιστοῦν μετὰ ἐκεῖ ποὺ δὲν τὸ περιμένεις, ἀλλὰ εἶναι πλέον πολὺ ἀργὰ ὅταν τοὺς ἀντιληφθεῖς! Ὁ Μπικάκης μένει πίσω.
Μέσα στὴν βοὴ τῆς μάχης δὲν ἀντελήφθηκε τὴν ἀποχώρηση τῶν συντρόφων του. Παρέμεινε μόνος ἐκεῖ νὰ πολεμήσει μὲ τὰ Τουρκικὰ ἅρματα καὶ ἕνα ὁλόκληρο Τάγμα !
Κατέστρεψε ἔξι Τούρκικα Μ 47 καὶ δεκάδες μάνες Τουρκάλες ντύθηκαν στὰ μαῦρα!
Τέσσερις μέρες ἔμεινε ὁ Μπικάκης μόνος του, σκάβοντας μέσα στὸ χῶμα, ἀλλάζοντας θέσεις συνεχῶς, βάλλοντας ἀσταμάτητα ἐναντίων ὁλόκληρού του Τάγματος! Πρωτοφανὴς ἀναμέτρηση ἀνθρώπου καὶ μηχανῶν! Τὸ Τούρκικο Τάγμα ἀποσύρθηκε τελικά! Ἀπὸ τὸν Μπικάκη δὲν πέρασε! Ὁ Μπικάκης ἄυπνος, χωρὶς νερὸ καὶ φαγητὸ δὲν ἔφυγε ἀπὸ τὴν θέση τοῦ ἕως τὴν ἀποχώρηση τῶν Τούρκων. Κατόπιν πηγαίνει νὰ βρεῖ τοὺς συντρόφους του ποὺ μάχονταν μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια στὴν περιοχὴ τῆς Σχολῆς Αὐξεντίου, ἀτάραχος μὲ τὸ ΠΑΟ στὰ χέρια καὶ δύο βλήματα ποὺ τοῦ ἀπέμειναν. Βλέπει δεκάδες Τούρκους νὰ εἰσέρχονται στὸ κτίριο τῆς Σχολῆς γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὰ πυρὰ τῶν συντρόφων του. Ἐκεῖ καὶ ἡ ἡγεσία τῶν Τουρκικῶν δυνάμεων. Ὁ Μπικάκης λὲς καὶ πηγαίνει περίπατο, παρατηρεῖ…σταματᾶ καὶ ἐξαπολύει τὴν ἀντιαρματικὴ ρουκέτα τοῦ ΠΑΟ ἐναντίων του ἰσογείου κτιρίου. Σκοπεύει μὲ ἀκρίβεια.. Ἡ ρουκέτα διαπερνᾶ ἕνα παράθυρο καὶ ἐκρήγνυται μὲ σφοδρότητα μέσα στὸν κλειστὸ χῶρο, σπέρνοντας τὸν θάνατο σὲ ὅσους Τούρκους ἦταν μέσα. Οἱ Τοῦρκοι στὸν ἄλλο ὄροφο συγκλονισμένοι ἀπὸ τὴν ἔκρηξη προσπαθώντας νὰ συνέλθουν μέσα στὰ οὐρλιαχτὰ τῶν κομματιασμένων συντρόφων τους, δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν τί συνέβη. Ἁπλὰ ὁ Μπικάκης βάλει ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Τούρκων! Ὁ ἐφιάλτης τοὺς ὅμως μόλις τώρα ἄρχιζε! Ὁ Μπικάκης ξανασκοπέυει! Τώρα στὸν ἄλλο ὄροφο. Ἡ βολὴ τοῦ εἶναι εὔστοχη! Διαπερνᾶ καὶ πάλι τὸ παράθυρο! Τοῦρκοι στρατιῶτες καὶ χαλάσματα ἔχουν γίνει μία ἄμορφη μάζα βουτηγμένη στὸ αἷμα! Ἡ Σχολὴ φλέγεται καὶ οἱ Τοῦρκοι πανικόβλητοι κατὰ δεκάδες τὴν ἐγκαταλείπουν! Ὁ Μπικάκης ὅμως δὲν σταματᾶ…Βρίσκει ἕνα πολυβόλο καὶ ὄρθιος ἀρχίζει καὶ κυριολεκτικὰ θερίζει τοὺς ὀπισθοχωροῦντες Τούρκους! Κεραυνὸς χτύπησε τοὺς Τούρκους! Ἡ ἐκδικητικὴ μανία ἑνὸς καὶ μόνο ΄Ἕλληνα Καταδρομέα ἔφτανε γιὰ νὰ σταματήσει ὁλόκληρο Τούρκικο Μηχανοκίνητο Τάγμα καὶ νὰ διώξει ἕνα ἀκόμα ὀχυρωμένο! Αὐτοὶ ἦταν οἱ ΄Ἕλληνες γίγαντες Καταδρομεῖς! Αὐτοὺς δὲν τοὺς νίκησαν ποτέ! Σκόρπισαν τὸν ὄλεθρο καὶ τῶν θάνατο στὰ στίφη τοῦ Ἀττίλα! Μπικάκηδες ὑπήρξανε πολλοί! Ἡ πρόταση τοῦ Διοικητοῦ του γιὰ τὴν ἀπονομὴ Χρυσοῦ Ἀριστείου Ἀνδρείας ἔμεινε στὰ συρτάρια….ὅπως καὶ πολλῶν ἄλλων Ἑλλήνων μαχητών.
Ἔνοχη σιωπὴ καλύπτει τὴν πολιτικὴ ἀναλγησία τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους…
Ὁ Μπικάκης γύρισε στὴν Κρήτη ἔχοντας ἀκόμη ἐπάνω του τὴν φωτογραφία τῆς ἀγαπημένης του Ἑλένης. Ἔγινε οἰκοδόμος. ΄Ἔκανε οἰκογένεια. Παιδιά. Ἄφησε τὴν τελευταία του πνοὴ τὸ 1994 στὴν ἐθνικὴ ὁδὸ Ἀθηνῶν-Πατρῶν σὲ τροχαῖο ἀτύχημα.
Κανένας δάσκαλος… κανένας ἱστορικός… δὲν μίλησε ποτὲ στοὺς μαθητὲς γιὰ τὸν τιτάνα τὸν Μπικάκη… Κανένας ποιητὴς δὲν ἔγραψε δύο λέξεις…Κανένας δὲν τραγούδησε στίχους γιὰ τὸν Μπικάκη… κανένας μὰ κανένας δὲν ἀφιέρωσε λίγες γραμμὲς γιὰ τὸ λιοντάρι…. Μήτε ἡ πατρίδα του ἡ Κρήτη…ὁλάκερη ἡ Ἑλλάδα…δὲν χώρεσε τὸ ὄνομά του σ΄ἕναν δρόμο… μία πλατεία… ἴσως ἂν τὸν ἔλεγαν Κεμάλ… ἂν τὸν λέγανε κάπως «ἀλλιῶς» νὰ τὸν θυμόνταν κάποιοι. Οἱ Τοῦρκοι ἀκόμα τὸν θυμοῦνται. Αὐτοὶ δὲν τὸν ξεχάσανε ποτέ!

«Πότε θὰ ἀνθίσουνε τοῦτοι οἱ τόποι… Πότε θὰ ἔρθουν καινούργιοι Ἄνθρωποι, νὰ συνοδεύσουνε τὴν βλακεία στὴν τελευταία της κατοικία???» ΣΕΦΕΡΗΣ

Ἡ μητέρα τῶν Μαχῶν. Οἱ Θερμοπύλες τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ.

Παραμονὴ τῆς Παναγίας στὴν Κύπρο καὶ οἱ μάχες δὲν ἔχουν σταματήσει παρὰ τὴν ἐκεχειρία ἐδῶ καὶ ἑβδομάδες. Οἱ Τοῦρκοι προωθήθηκαν στὰ σωθικὰ τῆς Κύπρου καὶ ἔχουν καταλάβει μεγάλο μέρος τοῦ νησιοῦ. Ἡ Ἐθνικὴ Φρουρὰ βαριὰ χτυπημένη ἀπὸ τὰ στίφη τοῦ Ἀττίλα συνεχίζει νὰ δίνει μία ἀπέλπιδα μάχη μπροστὰ στὶς χιλιάδες Τούρκους αἰμοδιψεῖς εἰσβολεῖς. Σφάζουν, βιάζουν, καῖνε…πάντα ἔτσι ἔκαναν…ὅταν ἐπελαύνουν καῖνε καὶ καταστρέφουν. Ἡ κατάρα τῆς Ἀσίας ἔπεσε βαριὰ στὴν Κύπρο…
Ὁ Ἀττίλας β΄ ξεκίνησε…μανιασμένα βρυχοῦνται τὰ Τούρκικα ἅρματα καὶ ξεχύνονται παντοῦ.
Ἀπὸ τὰ ξημερώματα τῆς 14ης Αὐγούστου, τὸ πυροβολικὸ καὶ ἡ ἀεροπορία τῶν Τούρκων ἄρχισαν νὰ βομβαρδίζουν μανιασμένα τὸ στρατόπεδο τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ.. Ἀκολούθησαν ὄπλα καμπύλης τροχιᾶς, ὅλων τῶν διαμετρημάτων καὶ ἅρματα μάχης.
Μέσα στὸ στρατόπεδο τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. βρίσκονταν ὁ 2ος Λόχος τοῦ 1ου Τ.Π., μὲ Διοικητὴ τὸν Ὑπολοχαγὸ Ἠλία Κωνσταντούλα, ὁ 4ος Λόχος τοῦ 2ου Τ.Π., μὲ Διοικητὴ τὸν Κύπριο Λοχαγὸ Λούη Ἰωαννίδη, ὁ Λόχος Διοικήσεως τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. μὲ Διοικητὴ τὸν Ταγματάρχη Σπυρίδωνα Δελλή, καὶ μία διμοιρία ὅλμων μὲ Διοικητὴ τὸν Ὑπολοχαγὸ Στέφανο Πιό. Διοικητὴς καὶ τῶν τριῶν Λόχων ἦταν ὁ Ὑποδιοικητὴς τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., Ἀντισυνταγματάρχης Παναγιώτης Σταυρόπουλος.
Ἐναντίον τῶν νέων «300» ἐπετέθησαν ἡ ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ. ὁλόκληρο τὸ 50ο Σύνταγμα Πεζικοῦ τῶν Τούρκων μὲ ἅρματα μάχης, ἀπὸ κάθε κατεύθυνση.
Οἱ ΄Ἕλληνες γίγαντες, μείνανε γιὰ νὰ ὑπερασπίσουν τὸ στρατόπεδό τους. Γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων καὶ τὴν αἰώνια δόξα τῆς πατρίδας! Ἡ μάχη ἄνιση πέρα ἀπὸ κάθε φαντασία!
Ἔμειναν ἐκεῖ, μέσα στὰ ἀτομικά τους ὀρύγματα, ἀποφασισμένοι νὰ πεθάνουν μέχρι ἑνός.
Γνώριζαν ὅτι ὅλα πλέον εἶχαν χαθεῖ γιὰ τὴν Κύπρο καὶ πὼς τὶς ἑπόμενες ὧρες οἱ μάχες θὰ σταματοῦσαν πλέον στὸ μαρτυρικὸ νησί. Οἱ λυσσασμένοι Τοῦρκοι θέλανε πάση θυσία νὰ καταλάβουν τὸ στρατόπεδο τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., ἀλλιῶς δὲν θὰ σταματοῦσαν τὸν πόλεμο! Ξεχύθηκαν τὰ Τούρκικα F 104, ἀδειάζοντας τὶς Ναπὰλμ πάνω στοὺς «300» ἥρωες τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τοὺς ἀνέσκαπτε τὴν γῆ μέσα στὸ στρατόπεδο.
Ἡ ἐπίθεση ἤδη ξεκίνησε… κατὰ κύματα οἱ Τοῦρκοι καλυπτόμενοι ἀπὸ ἅρματα μάχης ἐπιτίθονται. Θερίζονται σὰν στάχυα ἀπὸ τοὺς «300» Λέοντες τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ.. Ὀπισθοχωροῦν μὲ βαρύτατες ἀπώλειες. Στὶς 15.00΄ ὁ 4ος Λόχος δέχεται σφοδρὴ ἐπίθεση στὰ πλευρά του ἀπὸ ὁλόκληρο Τάγμα τῶν Τούρκων. Οἱ Τοῦρκοι ὀπισθοχωροῦν ἄτακτα…ἀφήνοντας καὶ πάλι δεκάδες νεκροὺς μπροστὰ στὰ Ἑλληνικὰ χαρακώματα.
Νὰ πὼς περιγράφει ὁ Στρατιώτης τῆς 103 σειρᾶς τοῦ Λόχου Διοικήσεως τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., τὴν ἐπίθεση τῶν Τούρκων, Ἀστέριος Κυριακόπουλος, ἀπὸ τὴν Λάρισα.-
«Ξαφνικὰ μέσα σὲ αὐτὴν τὴν κόλαση συνέβη αὐτὸ ποὺ δὲν θὰ ξεχάσω ποτὲ στὴν ζωή μου. Διακόσιοι καὶ πλέον Τοῦρκοι ἀπὸ λίγο πιὸ ἀριστερά μας ὅπως βλέπαμε τὸ μακελειὸ μπροστὰ μας ἄρχισαν νὰ τρέχουν ἐναντίον μᾶς σὰν τρελοί! Δὲν τοὺς εἴχαμε δεῖ αὐτοὺς τοὺς Τούρκους καὶ αἰφνιδιαστήκαμε τελείως…. Βλέπαμε τοὺς Τούρκους νὰ ἔρχονται κατὰ πάνω μας καὶ ὁ Βαρελτζὴς καὶ ὁ Σιμίτας ποὺ ἦταν λεβεντόπαιδα δὲν ξέρω γιὰ ποιὸν λόγο σηκώθηκαν ὄρθιοι στὸ ὄρυγμα καὶ ἄρχισαν νὰ ρίχνουν στοὺς Τούρκους σὰν τρελοί!
Εἶπα στὸν Μάριο Βολακάκη «πάει θὰ μᾶς πιάσουν σὰν τὰ ποντίκια μέσα στὰ ὀρύγματα».
Γυρνάω δεξιά μου καὶ βλέπω τὸν Βαρελτζὴ καὶ τὸν Σιμίτα νὰ τοὺς πολεμᾶνε ὄρθιοι γυμνοὶ ἀπὸ τὴν μέση καὶ πάνω. Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ τοπίο ἦταν σκοτεινὸ γύρω –γύρω ἀπὸ τὶς ἐκρήξεις γὶ΄ αὐτὸ καὶ δὲν πήραμε χαμπάρι ὅτι μᾶς εἶχαν πλησιάσει τόσο πολὺ οἱ Τοῦρκοι. Καὶ ἐνῶ ὅλοι οἱ ἄλλοι ποὺ ἤμασταν μέσα στὰ ὀρύγματα αἰφνιδιαστήκαμε αὐτοὶ οἱ δύο συνέχιζαν τὸ βιολὶ τοὺς ὄρθιοι νὰ ρίχνουν στὸ κοπάδι τῶν Τούρκων καὶ νὰ ξαναγεμίζουν σὰν νὰ μὴν συνέβαινε τίποτα. Ἀψηφοῦσαν τελείως τὸν θάνατο….
Ἡ ὀπισθοχώρηση τῶν Τούρκων ἐξελίχθηκε σὲ ἄτακτη φυγή. Μία βολὴ ἅρματος ἔκοψε στὴν μέση τὸν Σιμίτα ποὺ πολεμοῦσε ὄρθιος μὲ τὸν Βαρελτζὴ ποὺ τὴν γλίτωσε. Αὐτοὶ οἱ δύο ἄνδρες γύρισαν πίσω καὶ τοὺς διακόσιους Τούρκους ποὺ ἔκαναν ἕφοδο».
Αὐτοὶ ἦταν οἱ ΄Ἕλληνες κι αὐτοὺς οἱ Τοῦρκοι δὲν τοὺς νίκησαν ποτέ!
Ξημέρωσε τῆς Παναγίας καὶ οἱ Τοῦρκοι ξεκίνησαν μὲ τὸ ξημέρωμα νὰ συλλέξουν τοὺς ἑκατοντάδες νεκρούς τους κοντὰ στὶς δικές τους γραμμές. Νὰ πλησιάσουν τὶς δικές μας δὲν τὸ τόλμησαν καθόλου! Ἡ χθεσινὴ ἥττα καὶ τὰ δεινὰ ποὺ πέρασαν τοὺς ἀπέτρεψαν.
Παραδόξως, τὴν παραμονὴ τῆς Παναγίας καὶ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς της, ἡ ΕΛ.ΔΥ.Κ. δὲν εἶχε οὔτε ἕνα νεκρὸ στρατιώτη. Εἶχε μόνο δύο τραυματίες.
Περὶ τὶς 10.30΄ τῆς 15ης Αὐγούστου, ἄρχισαν καὶ πάλι ἰσχυρότατοι βομβαρδισμοὶ ἀπὸ ἀέρος μὲ βαριὰ πυροβόλα, ὅλμους καὶ τὰ ἅρματα τὰ ὁποῖα πλησίαζαν ξερνοῦσαν φωτιὰ καὶ ἀτσάλι καὶ ἐπέστρεφαν πίσω. Οἱ βομβαρδισμοὶ ἐπαναλαμβάνονταν κατὰ διαστήματα μέχρι τὸ ματωμένο ἐκεῖνο δειλινό…΄Ἦρθε ἡ νύχτα καὶ τὸ σκοτάδι κάλυψε τοὺς ἐμπολέμους. Νεκρικὴ σιγὴ ἐπικρατοῦσε στὶς ἀντιμαχόμενες πλευρές.
Ἕνα κακὸ προαίσθημα κρατοῦσε ξύπνιους πολλοὺς Ἐλδυκάριους…΄Ἄκουγαν ὅλη τὴν ἡμέρα τοὺς ἀξιωματικούς τους νὰ ζητοῦν ἐνισχύσεις ἀπὸ τὸ Γ.Ε.Φ. καὶ νὰ λαμβάνουν ἀρνητικὲς ἀπαντήσεις. Στὶς γύρω περιοχὲς τοῦ στρατοπέδου, δὲν παρουσιαζόταν καμιὰ κίνηση ἀπὸ Ἑλληνικῆς πλευρᾶς. Ἐστάλησαν μικρὲς ἀναγνωριστικὲς περίπολοι νὰ ἐλέγχουν τὶς περιοχὲς στὰ πέριξ του στρατοπέδου μήπως καὶ οἱ Τοῦρκοι τοὺς κυκλώσουν. Πλήρης σιγή…δὲν ὑπῆρχαν μετακινήσεις ἀπὸ καμία πλευρά….
Ἐκεῖνο τὸ βράδυ οἱ στρατιῶτες τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. ἀνακάλυψαν λίγα ψωμιὰ μέσα στὸ στρατόπεδο καὶ μερικὰ κουτιὰ ἀπὸ ζαχαροῦχο γάλα. Ἔφαγαν ὅσοι πρόλαβαν ἀπὸ λίγο.
Ἐκείνη ἡ νύχτα τοὺς φάνηκε ἀτελείωτη…τὴν βαριὰ ἀτμόσφαιρα ἐνέτεινε ἡ δυσωδία τῶν ἑκατοντάδων νεκρῶν Τούρκων στρατιωτῶν ποὺ βρίσκονταν πλησίον του στρατοπέδου.

Ἡ ἀποφρὰς ἡμέρα

Ξημέρωσε καὶ οἱ Τοῦρκοι ἄρχισαν νὰ δείχνουν πολὺ μεγάλη κινητικότητα. Μὲ τὰ μάτια ἔξω ἀπὸ τὶς κόγχες οἱ «300» παρακολουθοῦν τὶς κινήσεις τους. Θὰ ἐπιτεθοῦν! ΄Ἅρματα ἄρχισαν νὰ ἀνάβουν τὶς μηχανές τους. Τρέμει ἡ γῆ ἀπὸ τὴν μαζικὴ κινητοποίηση τῶν ἁρμάτων καὶ τῶν βαρέων ὅπλων τῶν Τούρκων. ΄Ἦταν 08.30΄ τὸ πρωί, ὅταν δεκάδες Τούρκικα ἀεροσκάφη ἄρχισαν ἀνενόχλητα νὰ βομβαρδίζουν ἐκ νέου τὸ στρατόπεδο τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ.. Ἔριχναν κάθε εἴδους βόμβες, ρουκέτες καὶ τὸ φρικτὸ ναπάλμ. Ἀκολούθησε τὸ πυροβολικὸ καὶ οἱ ὅλμοι. Οἱ Τοῦρκοι ἄρχισαν νὰ κινοῦνται ἀπὸ δύο κατευθύνσεις. Ἀπὸ τὸν Γερόλακο καὶ ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ Κιόνελι. Εἶναι πλέον σὲ ἀπόσταση 800 μέτρων.
Προηγοῦνται τὰ ἅρματα καὶ ἀκολουθεῖ πλῆθος πεζικῶν τμημάτων. Ἦρθαν νέα ξεκούραστα τμήματα Καταδρομῶν. Οἱ Τοῦρκοι ἐκείνη τὴν ἡμέρα εἶχαν ἀποφασίσει πὼς θὰ θυσίαζαν τὰ πάντα γιὰ νὰ καταλάβουν τὸ στρατόπεδο τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ.. Πίστευαν πὼς μέσα ὑπάρχουν πάνω ἀπὸ 1.000 ἀμυνόμενοι στρατιῶτες.
Τὰ τμήματα ἀπὸ τὴν κατεύθυνση τοῦ Κιόνελι σταμάτησαν τὴν προέλασή τους. Ὑποστήριζαν τὰ τμήματα ποὺ προέλαυναν ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Γερόλακου. Τὴν ἐπίθεση θὰ δέχονταν ὁ 4ος Λόχος καὶ ὁ Λόχος Διοικήσεως.
Ἄρχισε τὸ Ἑλληνικὸ πυροβολικὸ νὰ βάλει ἐναντίων τῶν Τούρκων. ΄Ἦταν ἡ 187 Μ.Π..
Μὲ τὰ εὔστοχα πυρὰ τῆς σκόρπιζε τοὺς Τούρκους, ἐνῶ ἀνατινάχτηκαν ἀπὸ τὰ πυρὰ τῆς πολλὰ Τούρκικα ἅρματα μάχης. Οἱ Τοῦρκοι δέχονταν καὶ τὰ εὔστοχα πυρὰ τῶν Ἐλδυκάριων συνεχῶς . Ἡ ἐπίθεσή τους ἄρχισε νὰ κλονίζετε σοβαρά. Σταμάτησε….
Ταυτόχρονα καὶ ἀπὸ ἄγνωστη μέχρι σήμερα αἰτία, σταμάτησε τὰ δραστικὰ πυρά της καὶ ἡ 187 Μ.Π.. Οἱ Τοῦρκοι δὲν πίστευαν στὰ μάτια τους. ΄Ἔμειναν ἀποσβολωμένοι νὰ κοιτάζουν τὸ στρατόπεδο μπροστά τους. Σαράντα βαριὰ ἅρματα καὶ τεθωρακισμένα μεταφορᾶς προσωπικοῦ ξεχύθηκαν κατὰ πάνω στὸν 4ο Λόχο καὶ τὸν Λόχο Διοικήσεως.
Τρία μηχανοκίνητα Τάγματα Τούρκων ἐπιτίθονταν ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Γερόλακου καὶ δύο ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ.. Ἡ Τουρκικὰ ἀεροπορία μὲ πρωτοφανῆ μανία ἀνέσκαπτε τὸ ἔδαφος καὶ πολυβολοῦσε ὅτι κινούταν μέσα στὸ στρατόπεδο τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ..
Ἦταν 12 ἡ ὥρα τὸ μεσημέρι ὅταν οἱ ὀρδὲς τοῦ Ἀττίλα ξεχύθηκαν κατὰ ἑκατοντάδες ἐναντίον τῶν ὑπερασπιστῶν τοῦ στρατοπέδου.
Ὁ Ἀνθυπασπιστὴς Παπαλάμπρου τοῦ ΛΒΟ φώναζε καὶ ἀκουόταν μέχρι τὸ Κιόνελι!
«Ἀπάνω τους λιοντάρια μου»! Παπαλάμπρου καὶ ὁ Ἀνθυπασπιστὴς Κέντρας ἀχώριστοι φίλοι πέρασαν μαζὶ στὸ πάνθεο τῶν Ἑλλήνων Ἡρώων! Σήκωσαν ὅλο τὸ βάρος τῆς ἐπίθεσης. Μὲ τὰ ΠΑΟ στὰ χέρια τοὺς ἔβαλαν ἀκατάπαυστα ἐναντίων τῶν Τουρκικῶν ἁρμάτων. Χτυποῦσαν ἀπὸ ἀπόσταση ἀναπνοῆς! Ὁ Κέντρας ἔπεσε βαριὰ τραυματισμένος. Πλάι του ὁ Παπαλάμπρου δὲν τὸν ἄφησε! Συνέχισε μόνος του νὰ μάχεται ἐναντίων τῶν Τουρκικῶν ἁρμάτων. Χάθηκαν καὶ τὰ δύο παλληκάρια.
Τὰ Τούρκικα ἅρματα ἔφτασαν πλέον στὸ Β΄ ὕψωμα ποὺ ὑπερασπίζεται ὁ Λόχος Διοικήσεως. Κόλαση πυρός! Ἡ κατάσταση ξεπερνάει κάθε περιγραφή! Τὰ Τούρκικα ἅρματα ἀνατινάζουν τοὺς σύγχρονους Λεωνίδες σχεδὸν ἐξ ἐπαφῆς! Τοῦρκοι στρατιῶτες εἰσέρχονται στὸ ὕψωμα καὶ ξεκινᾶ μάχη σῶμα μὲ σῶμα! Τὰ Τούρκικα ἅρματα χτυπᾶνε ὅτι κινεῖται, ἀκόμη καὶ τοὺς δικούς τους στρατιῶτες! Οἱ Λέοντες πετάγονται ἀπὸ τὰ ὀρύγματά τους καὶ μάχονται μὲ πάθος καὶ ἀπίστευτη τρέλα! Σκοτώνουν ἀκατάπαυστά τους Τούρκους! Πολλοὶ χτυπιοῦνται ἀπὸ ὁλόκληρες ριπὲς καὶ δὲν πέφτουν…συνεχίζουν!
Ἡ χρήση ἰνδικῆς κάνναβης τὸ πρωὶ τῆς ἐπίθεσης ἐπιβλήθηκε στὰ ἐπιτιθέμενα Τμήματα Πεζικοῦ τῶν Τούρκων. Ἐξέρχονται μὲ τὶς λόγχες ἒφ ὅπλου οἱ Ἐλδυκάριοι καὶ συγκρούονται μὲ πάταγο μὲ τοὺς Τούρκους! Ἀνεβαίνουν πάνω στὰ ἅρματα! Προσπαθοῦν νὰ τὰ καρφώσουν μὲ τὶς λόγχες καθὼς σώθηκαν τὰ πυρομαχικά τους!
Τὰ ἅρματα λιώνουν ὅτι κινεῖται! Τούρκους καὶ ΄Ἕλληνες μαζί! Τὰ ἀεροσκάφη ἐπίσης χτυποῦν τὴν Ἑλληνοτουρκικὴ πλέον μάζα ἀδιάκριτα!
Ὁ Λοχαγὸς Σταυριανάκος οὐρλιάζοντας καλύπτει μὲ τὶς κραυγὲς τοῦ ὁλόκληρη τὴν ὀχλοβοὴ καὶ τὸν πάταγο τῆς μάχης! « Ἂς μᾶς πατήσουν ! Οὔτε βῆμα πίσω!» Πάγωσε τὸ αἷμα στὶς φλέβες τῶν Τούρκων! Τρέχουν νὰ κρυφτοῦν στὰ ὀρύγματα καὶ τὰ λαγούμια ἀπὸ ὅπου ἐξῆλθαν τὰ λιοντάρια τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ.. Σκηνὲς ἀποκάλυψης! Ὁ Σταυριανάκος ὁρμάει μόνος του καὶ ἄοπλος κατὰ ἑνὸς ἅρματος! Τὸ σταματὰ μὲ τὶς ἰαχές του! Ὅμως πυροβολεῖ ἀπὸ μικρὴ ἀπόσταση καὶ ἀποκεφαλίζει τὸν Σταυριανάκο!
Τὸ πρῶτο κύμα τῶν Τούρκων στρατιωτῶν σχεδὸν ἐξολοθρεύτηκε ὁλοσχερῶς!
Δεύτερο κύμα ἀκολούθησε ἀμέσως νὰ εἰσέρχεται σὰν μεθυσμένο. Πέφτουν οἱ Τοῦρκοι ἀπὸ τὰ δικά τους πυρὰ , ἀπὸ τὶς λόγχες τῶν Ἐλδυκάριων! Ἡ διμοιρία τοῦ Σταυριανάκου πέφτει μαχόμενη σχεδὸν μέχρι ἑνός! Οἱ διαταγὲς τοῦ Σταυριανάκου ἰσχύουν καὶ μετὰ τὸν θάνατό του! «Οὔτε ἕνα βῆμα πίσω Λεοντάρια μου»!!! Γιὰ δύο ὧρες Τοῦρκοι στρατιῶτες, ἅρματα μάχης, τεθωρακισμένα μεταφορᾶς προσωπικοῦ τῶν Τούρκων καὶ οἱ ἥρωες τοῦ Λόχου Διοικήσεως ἦταν μπερδεμένοι καὶ μάχονταν λυσσαλέα! Οἱ Τοῦρκοι ἑκατονταπλάσιοι! Τὰ λιοντάρια τοῦ Λόχου Διοικήσεως ἔπεσαν μέχρι ἑνός! Ἐλάχιστοι σώθηκαν κι αὐτοὶ ἀπὸ λάθος καθὼς μὲ τὶς λόγχες στὰ ὄπλα ἐπιτέθηκαν ἐναντίων ἄλλου κύματος Τούρκων ποὺ ἔπεφτε μὲ μανία στὸν 4ο Λόχο δίπλα τους!
Ἐμπλέκεται καὶ ὁ 4ος Λόχος τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ.! Χάος! Ἡ μόνη λέξη ποὺ μπορεῖ νὰ προσεγγίσει τὴν πραγματικότητα! Ἀστράφτουν οἱ λόγχες τοῦ 4ου! Ἰαχὲς καὶ πολεμικοὶ παιάνες! Τὰ ἅρματα περνᾶνε καὶ τσαλαπατοῦν μὲ τὶς ἑρπύστριές τους , τοὺς ΄Ἕλληνες μαχητές! Τὸ Πεζικὸ ποὺ ἀκολουθεῖ πέφτει πάω στὶς Ἑλληνικὲς λόγχες! Ἀκολουθοῦν φοβερὲς μάχες σῶμα μὲ σῶμα! ΄Ἕνας ἐναντίων δεκάδων! Αὐτὲς ἦταν οἱ ἀναλογίες!
Νέα ἐπίθεση ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ. στὸν 2ο Λόχο τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ.! Θερίστηκαν οἱ Τοῦρκοι…διστάζουν τὰ ἅρματα! Ὁ 2ος τοὺς κρατάει μακριά! Λόχος Διοικήσεως καὶ 4ος Λόχος κυκλώνονται ὁλοκληρωτικά! Ἡ μάχη συνεχίζεται μὲ μεγάλη σφοδρότητα! Ὁ 2ος τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. κινδυνεύει νὰ περικυκλωθεῖ κι αὐτός, παρά του ὅτι παραμένει ἀκλόνητος καὶ θερίζει τοὺς Τούρκους ἀσταμάτητα! Ἅρματα εἰσχώρησαν μεταξύ του 4ου καὶ τοῦ 2ου καὶ χτυποῦν στὶς πλάτες τοὺς μαχητές μας. Οἱ Τοῦρκοι στὴν μανία τοὺς χτυπιοῦνται συνεχῶς μεταξύ τους!

Ἡ νέα ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου

Ὁ Ταγματάρχης Δελλὴς ἐκτιμώντας τὴν δεινὴ κατάσταση καὶ τὸ ἐπερχόμενο ὁλοκαύτωμα τῶν στρατιωτῶν τοῦ διατάζει, συντεταγμένη ἀπαγκίστρωση καὶ ἔξοδο ἀπὸ τὸ στρατόπεδο! Στέλνει ἀγγελιοφόρους στὸν Λόχο Διοικήσεως, τὸν 4ο Λόχο καὶ τὸν 2ο Λόχο. ΄Ὅλοι πέφτουνε νεκροὶ μέσα στὸν χαλασμὸ τῆς μάχης! Τρέχει μόνος του ἐντελῶς ἀκάλυπτος! ΄Ἄοπλος καὶ χωρὶς κράνος! Κατάφερε νὰ ἑλιχθεῖ ἀνάμεσα στὰ ἅρματα, στὰ τεθωρακισμένα, στοὺς Τούρκους καὶ νὰ ὁδηγήσει τὰ λιοντάρια σὲ μία νέα ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου! Δύο λιοντάρια τοῦ 4ου Λόχου, ὁ Στέφανος Κουτρούλης καὶ ὁ Βασίλης Βάσιος, Χαλκιδικιῶτες καὶ οἱ δύο ἀρνοῦνται νὰ φύγουν! Ὁ Στέφανος ἦταν ὁ γίγαντας τοῦ 4ου Λόχου! Ἀρνήθηκε νὰ ἀποχωριστεῖ τὸ πολυβόλο του! Οἱ τελευταῖοι σύντροφοί του τὸν εἶδαν ὄρθιο νὰ ἐπιτίθεται ἐναντίων τῶν Τούρκων καὶ νὰ χάνεται….ἀπὸ τότε ἀγνοεῖται ἡ τύχη του. Ὁ Βασίλης μετὰ ἀπὸ τιτάνια μάχη καὶ ἀπίστευτες περιπέτειες συνελήφθη αἰχμάλωτος….
Μέχρι τὶς 18.00΄οἱ μάχες μαίνονταν μέσα στὸ στρατόπεδο τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. ἀπὸ τὰ ἀπομεινάρια τοῦ 4ου καὶ 2ου Λόχου. Ὁ Ταγματάρχης Δελλὴς ἔσωσε ὅσους μπόρεσε μὲ μία ἡρωικὴ ἔξοδο ἀνάμεσα στὰ Τούρκικα ἅρματα καὶ τὶς ἑκατοντάδες Τούρκους στρατιῶτες!
Η ΕΛ.ΔΥ.Κ. ὀχυρώθηκε λίγο πιὸ πίσω ἀπὸ τὸ στρατόπεδό της. Οἱ Τοῦρκοι δὲν τόλμησαν νὰ τοὺς ἐπιτεθοῦν…΄Ἦταν ἡ τελευταία μάχη τοῦ πολέμου…
Κάποιοι Ἐλδυκάριοι ἄκουσαν τελευταία τὴν φωνὴ τοῦ Στέφανου Κουτρούλη νὰ βρίζει καὶ νὰ κραυγάζει πρὸς τοὺς Τούρκους καὶ τὸ πολυβόλο του νὰ κροταλίζει…μετὰ πλῆθος ριπές…μετὰ σιωπή…
Ἦταν ἡ τελευταία Ἑλληνικὴ κραυγή… ἡ τελευταία πολεμικὴ ἰαχὴ ἀπὸ χείλη Ἑλληνικὰ ποὺ σκέπασε σὰν βροντὴ ὁλόκληρη τὴν Κύπρο… στὴν Ἑλλάδα δὲν ἀκούστηκε ποτέ…

Αὐτοὶ ἦταν οἱ ΄Ἕλληνες κι αὐτοὺς δὲν τοὺς νίκησαν ποτὲ οἱ Τοῦρκοι!

Τόση ἦταν ἡ μανία τῶν Τούρκων ποὺ ἀποκεφάλισαν σχεδὸν ὅλα τὰ σκηνώματα τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν μέσα στὸ μαρτυρικὸ στρατόπεδο. Τὰ φωτογράφησε κρυφὰ ἕνας δημοσιογράφος τοῦ BBC. Ὁ ὁποῖος ἀνέφερε στὸ ρεπορτάζ του. «Τέτοια ἄνιση μάχη δὲν ἔχει συμβεῖ στὰ παγκόσμια χρονικά. Τέσσερις μέρες κράτησε…δὲν θὰ μὲ πιστεύει κανένας».

Ἀντὶ ἐπιλόγου

Ὁ Κουρούπης μὲ τὸν Κατούντα τὶς νύχτες στοιχειώνουν τὴν Κερύνεια. Ὁ Σταυριανάκος κι ὁ Κουτρούλης κρατοῦν ἀκόμη τὴν Σημαία μας ψηλὰ μέσα στὸ στρατόπεδο. Ὁ Κατσάνης βγαίνει τὸ ξημέρωμα στὸν Πενταδάκτυλο καὶ ἀτενίζει τὸ πέλαγος…Προσμένει τὴν Μητέρα Ἑλλάδα καὶ τραγουδᾶ τὸν θούριο τῆς Κύπρου «Σκέπασε Μάνα Σκέπασε..»

Αἰωνία ἡ μνήμη τούτης τῆς γενεᾶς τῶν μνημοσύνων λόγῳ νεκρῶν ἡγετῶν…

19/7/11

Ἄνοιξε ὁ ἀσκὸς τοῦ Αἰόλου γιὰ «βιομηχανίες καμικάζι»!

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

18.7.2011

ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

1. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομε ἀναφέρει διεξοδικώτατα, ἀδυνατοῦντες οἱ ξένοι νὰ ἐφαρμόσουν τὰ καταχθόνια σχέδιά τους, ποὺ εἶναι ὁ ἀφελληνισμὸς καὶ ἡ ἀποχριστιανοποίησις τῶν Ἑλλήνων, πασχίζουν νὰ εὑρίσκουν ντόπιους ἰδιοτελεῖς «ἀετονύχηδες», οἱ ὁποῖοι νὰ ἔχουν λίαν εὔκαμπτη «τὴν σπονδυλικὴ στήλη» τῆς ἠθικῆς, τῆς εὐπρέπειας, τοῦ χαρακτῆρος, τῆς ἐντιμότητος καὶ τῆς εὐποιΐας, τοὺς ὁποίους προβάλλουν καὶ ἐπιβάλλουν.

16/7/11

Προτάσεις ἐξόδου ἀπὸ τὸ πολιτικὸ ἀδιέξοδο

Παρακολουθῆστε τὴν ἐκπομπή μας μὲ τίτλο «Στὶς ἐπάλξεις» καὶ θέμα «Προτάσεις ἐξόδου ἀπὸ τὸ πολιτικὸ ἀδιέξοδο», ἡ ὁποία μετεδόθη τὴν 25η Ἰουνίου ἀπὸ τὸ Kontra Channel. Προσκεκλημένοι τῆς ἐκπομπῆς ἦσαν οἱ κύριοι, Ἠλίας Σταμπολιάδης, Καθηγητὴς τοῦ τμήματος Μηχανικῶν Ὀρυκτῶν Πόρων τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, καὶ Μιχαὴλ Καρελλᾶς, Πολιτικός-Νομικὸς Ἐπιστήμων καὶ πρώην ληξίαρχος Ἀθηνῶν.

15/7/11

Ὁ ΑΝΤ-1 περιφρονεῖ καὶ προσβάλλει τοὺς Ἕλληνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ:

Α. ΔΡΑΣΙΣ – ΚΕΣ

Β. ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓNΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 1974

Γ. ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΥΠΡΟΥ 1974

Ἡ τριμελὴς ἐπιτροπὴ ἐκπροσώπων τῶν Συλλόγων μας (κ.κ. Νικόλαος Ἀργυρόπουλος, Στυλιανὸς Σωτηρίου καὶ Λάζαρος Κουρσερτάρης), συνεπὴς στὴν συμφωνηθεῖσα συνάντησι μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ ΑΝΤ-1 (κ.κ. Σπήλιο Χαραμῆ καὶ Ἰωάννη Λάτσιο), ἐπισκέφθηκε τὴν 6η Ἰουλίου (ὥρα 15:00) τὰ γραφεῖα τοῦ ΑΝΤ-1.
Ἡ εἴσοδος τοὺς ἐπετράπη μόνον μέχρι τὸ γραφεῖο ἀσφαλείας, στὴν εἴσοδο τοῦ κτιρίου, ὅπου, μετὰ τὴν καταγραφὴ στοιχείων καὶ τὸν ἔλεγχο σώματος καὶ ἀντικειμένων, ἕνας ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τοῦ ΑΝΤ-1, εὐμεγέθους σωματικῆς διαπλάσεως, ποὺ ἤδη ἐπικοινωνοῦσε τηλεφωνικῶς μὲ τὸν κ. Σ. Χαραμῆ, τοὺς κάλεσε νὰ τὸν ἀκολουθήσουν… ἐκτὸς κτιρίου καὶ ἔδωσε τὸ τηλέφωνό του στὸν κ. Ν. Ἀργυρόπουλο γιὰ νὰ συνομιλήση μὲ τὸν κ. Σ. Χαραμῆ.

7/7/11

Τὰ αἴτια τῆς χρεωκοπίας

Παρακολουθῆστε τὴν ἐκπομπὴ «Στὶς ἐπάλξεις» μὲ θέμα «Τὰ αἴτια τῆς χρεωκοπίας», στὴν ὁποία καθίσταται σαφές, ὅτι γιὰ νὰ σωθῆ ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ ὁλοσχερῆ καταστροφὴ ἐπιβάλλεται νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν ἀποπληρωμὴ τοῦ ἐπαχθοῦς καὶ ἀπεχθοῦς χρέους πρὸς τοὺς διεθνεῖς τοκογλύφους καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε τὸ ταχύτερον δυνατὸν σὲ ἐθνικὸ νόμισμα.

5/7/11

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ. ΞΕΠΟΥΛΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ 50 ΔΙΣ, ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 50 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ. ΑΙΣΧΟΣ!!!

Κανεὶς δὲν μιλάει γιὰ τὴν μεγάλη προδοσία ποὺ γίνεται στὴν Ἑλλάδα. Ξεπουλᾶμε μὲ τὸν ἐφαρμοστικὸ νόμο (http://www.epikaira.gr/content/files/Efarmostikos_nomos_sxolia1.pdf) τοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώρους, τὰ δάση μας, τὶς παραλίες, τὰ λιμάνια, τὸν ὀρυκτό μας πλοῦτο καὶ φυσικὰ ὅλες τὶς ΔΕΚΟ κοψοχρονιά, γιὰ νὰ ἐκταμιεύσουμε 50 δίς, ὅταν χωρὶς νὰ πειράξουμε μισθοὺς καὶ συντάξεις ἢ νὰ αὐξήσουμε τὸν ΦΠΑ, μποροῦμε νὰ βροῦμε τὰ 50 δὶς περικόπτοντας τὶς ἀλόγιστες δαπάνες γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες.
Κανεὶς δὲν λέει ὅλη τὴν ἀλήθεια στὸν ἑλληνικὸ λαό, οὔτε οἱ «ὑπερπατριῶτες», οὔτε φυσικὰ οἱ ὄψιμοι ἐθνοσωτῆρες ἀριστερίζουσας ἰδεοληψίας.

15/6/11

Ἐάλω ἡ πόλις!

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐκπομπή-ἀφιέρωμα τῆς 28ης Μαΐου μὲ θέμα «Ἐάλω ἡ Πόλις! Ἐάλω σήμερον ἡ Ἑλλάς;» καὶ προσκεκλημένο τὸν διαπρεπῆ ἱστορικὸ καὶ συγγραφέα κ. Σαράντο Καργάκο.10/6/11

Ἀνακοίνωσις

Κατόπιν αἰτήματος πολλῶν τηλεθεατῶν, ἡ ἐκπομπή μας τῆς 14ης Μαΐου μὲ θέμα «Ἡ κάρτα τοῦ πολίτου» θὰ ἀναμεταδοθῆ αὐτὸ τὸ Σάββατο, 11 Ἰουνίου. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή μας μὲ τίτλο «Στὶς ἐπάλξεις» μεταδίδεται κάθε Σάββατο στὶς 19:00 ἀπὸ τὸ Kontra Channel.

Ἐκ τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς

9/6/11

Δημογραφικὸ ὥρα μηδέν!

Παρακολουθῆστε τὴν ἐκπομπή μας γιὰ τὸ δημογραφικό, τὸ ὁποῖο θεωροῦμε ζήτημα ὑψίστης ἐθνικῆς σημασίας. Ἡ ἐκπομπὴ πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο, 4 Ἰουνίου.1/6/11

Ἡ ἱστορία τῆς κομματοκρατίας δὲν εἶναι ἑλληνική. Ἡ ἱστορία τῆς δημοκρατίας εἶναι μόνο ἑλληνική!

Simone LE BARON Γλωσσολόγος – Καθηγήτρια τῆς γαλλικῆς γλώσσας
Διπλωματοῦχος της Alliance Francaise de Paris
http://simone-le-baron.blogspot.com/

Ἀγαπητοί μου φίλοι,

Θὰ ἤθελα νὰ ἀφιερώσω αὐτὸ τὸ γράμμα στὸν Ρήγα Βελεστινλῆ, ὁ ὁποῖος πέθανε στὸ Βελιγράδι τὸν Ἰούνιο 1798. Μὲ τὴν φιλικὴ καὶ διακριτικὴ ὑποστήριξη μερικῶν Γάλλων ἐπαναστατῶν, ἔτρεφε τὴν ἐλπίδα νὰ βοηθήσει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Θυσίασε τὴν ζωή του στὸν βωμὸ τοῦ ἰδανικοῦ του. Σήμερα ὁ ἑλληνικὸς λαὸς βρίσκεται πάλι ὑπὸ κατοχή. Αὐτὴ τὴν φορὰ ὅμως ἡ ἀπειλὴ δὲν ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ἀνατολή, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Γαλλία, ἡ ὁποία δημιούργησε τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα Ἄνθρακα καὶ Χάλυβα μὲ τὴν Γερμανία τὸ 1950, δηλαδὴ τὸν πρόδρομο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ τοῦ συστήματος τῆς κομματοκρατίας. Ὅταν μπῆκε ἡ Ἑλλάδα στὸν Εὐρωπαϊκὸ χορὸ τὸ 1981, ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου δὲν σᾶς εἶπε: «Ξέρετε κάτι παιδιά, θὰ μποῦμε στὴν ΕΟΚ ποὺ εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνο ἕνας νόμιμος τρόπος γιὰ τὶς πλούσιες χῶρες νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὶς φτωχές, γιὰ νὰ γίνουμε ἐμεῖς, μία χούφτα πολιτικῶν, πλούσιοι, καὶ ἐσεῖς νὰ ψοφήσετε στὴν πείνα μέσα σὲ 15 χρόνια». Σᾶς εἶπε: «Ἀγαπητοί μου συμπατριῶτες, ἡ χούντα μᾶς ἔχει γονατίσει, μᾶς ἔχει ὑποβαθμίσει στὸ περιθώριο τῆς Εὐρώπης. Εἴμαστε ὀπισθοδρομικὸς λαός! Ἂν μποῦμε στὴν μεγάλη εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια, θὰ εἴμαστε κι ἐμεῖς μοντέρνοι». Καὶ γίνατε μοντέρνοι...

25/5/11

Δελτίο τύπου Ι.Π.Η.Π.Α.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

1. Διὰ πρώτη φορὰ ἐτελέσθη ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀρονίας στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων ἡμέρα Κυριακή.

2. Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἦταν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος καὶ πολλοὶ φίλοι μας, ποὺ μᾶς τιμοῦν πάντοτε διὰ τῆς παρουσίας τους, ἠναγκάσθησαν νὰ μεταβοῦν ἀλλοῦ καὶ παρ᾿ ὅλον ποὺ ἐφέτος συνέπεσεν καὶ ἡ ἐπέτειος τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων καὶ Μικρασιατῶν καὶ πληθώρα παραδοσιακῶν ἐπιστηθίων φίλων ἔπρεπε νὰ συμμετάσχουν στὴν σπουδαιοτάτη αὐτή ἐπέτειο, στὴν ὁποία ἐμεῖς δυστυχῶς δὲν ἠδυνήθημεν νὰ παραστῶμεν σωματικῶς, ἀλλὰ μόνο πνευματικῶς, ἐν τούτοις ἑκατοντάδες εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος ἐλάμπρυναν διὰ τῆς παρουσίας τους τὴν ἑορτήν μας.

17/5/11

Ὁ «συνωστισμὸς» τοῦ 1922

Ἕνα σπάνιο video ἱστορικὸ ντοκουμέντο ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης, τὸ 1922, τὸ ὁποῖο τραβήχτηκε ἀπὸ τὸν George Magarian, εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος ἀπὸ τὸν ἐγγονό του Robert Davidian, ὁ ὁποῖος τὸ ἀνεκάλυψε στὸ σπίτι τῆς γιαγιᾶς του στὴν Νέα Ὑόρκη τῶν ΗΠΑ, ὅπου βρισκόταν ξεχασμένο γιὰ πολλὲς δεκαετίες.

14/5/11

Ἡ ἐκπομπὴ τῆς 14ης Μαΐου

Μὴ χάσετε ἀπόψε στὶς 19:00 τὴν ἐκπομπὴ τοῦ Kontra Channel «Στὶς ἐπάλξεις», στὴν ὁποία θὰ συζητηθῆ τὸ φλέγον θέμα τῆς κάρτας τοῦ πολίτου.
Προσκεκλημένοι τῆς ἐκπομπῆς θὰ εἶναι ὁ κύριος Εὐστάθιος Ἀδαμόπουλος, οἰκονομολόγος, καθηγητὴς δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως καὶ ἐκπρόσωπος τῆς ΠΡ.Α.Ο.Σ. (Πρωτοβουλίας Ἀντιρρησιῶν Ὀρθοδόξου Συνειδήσεως), καὶ ὁ κύριος Δῆμος Θανάσουλας, δικηγόρος παρ' Ἀρείῳ Πάγῳ καὶ γενικὸς γραμματεὺς τοῦ σωματείου «Ἑνωμένη  Ρωμηοσύνη».

13/5/11

Ἀπάντησις στὴν ἀνθελληνικὴ προπαγάνδα τοῦ ΣΚΑΪ

Παρακολουθῆστε τὴν ἐκπομπὴ «Στὶς ἐπάλξεις» τῆς 7ης Μαΐου, μὲ θέμα «190 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι», στὴν ὁποία καταρρίπτονται βάσει τῶν ἱστορικῶν πηγῶν οἱ ἀνιστόρητες θέσεις τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΣΚΑΪ γιὰ τὸ 1821.

6/5/11

Ἡ ἐκπομπὴ τῆς 7ης Μαΐου

Ἡ αὐριανή μας ἐκπομπὴ θὰ ἔχη ὡς θέμα της «190 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι» καὶ προσκεκλημένους τοὺς μαθητὲς τοῦ Γυμνασίου Ἀμαρουσίου τῆς «Ἑλληνικῆς Παιδείας» Ἀλέξανδρο Βεκρῆ καὶ Μαριαλένα Λυκούδη.
Εὐχαριστοῦμε τοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς γονεῖς τους γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς προσκλήσεως ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν Διεύθυνσι τῆς Σχολῆς γιὰ τὴν ἄδεια συμμετοχῆς τους στὴν ἐκπομπή μας.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

30/4/11

Ἡ τηλεοπτική μας ἐκπομπὴ ἐπιστρέφει

Μετὰ ἀπὸ διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ προγράμματος τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Kontra Channel, εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέσι νὰ σᾶς ἀνακοινώσουμε ὅτι ἡ τηλεοπτική μας ἐκπομπή, ἡ ὁποία διεκόπη τὸν Ἰανουάριο, θὰ ξεκινήση ἐκ νέου τὸν Μάϊο καὶ θὰ μεταδίδεται κάθε Σάββατο βράδυ 19:00-20:00, θὰ φέρη δὲ τὸν διακριτικὸ τίτλο «Στὶς ἐπάλξεις».
Ἡ πρώτη ἐκπομπὴ θὰ μεταδοθῆ τὸ Σάββατο 7 Μαΐου· ὅσον ἀφορᾷ τὸ θέμα καὶ τοὺς προσκεκλημένους, θὰ ἐνημερωθῆτε συντόμως μὲ νέα ἀνάρτησι.
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ διαδώσετε τὴν πληροφορία εἴτε μὲ ἀνάρτησι σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες καὶ ἱστολόγια εἴτε μὲ ἀποστολὴ ἠλεκτρονικῶν μηνυμάτων καὶ νὰ μᾶς ἐνημερώσετε σχετικῶς.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε!

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

26/4/11

ΟΧΙ στό... «ΚΑΜΙΝΙ» τῆς παγκοσμιοποιήσεως!

τοῦ Νίκου Δ. Σαμπαζιώτη

Ἡ ἀέναη προσπάθεια ἀποχρωματισμοῦ καὶ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ ἤθη καὶ ἔθιμα τοῦ τόπου, ἡ πολεμικὴ κατὰ τῆς Ἑλληνορθόδοξης αὐτοσυνειδησίας μας, ἡ ἰσοπεδωτικὴ κουλτούρα τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ ἡ ὑπερβολικὴ ὑπηρέτησις ὅλων τῶν ἀνωτέρω ἀπὸ τοὺς Ἑλλαδίτες ἐκπροσώπους τῆς παγκόσμιας Νέας Τάξεως, δυστυχῶς θὰ φέρουν τὰ διαμετρικῶς ἀντίθετα ἀποτελέσματα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐπιδιώκουν οἱ «Ἡρακλειδεῖς» τῆς… παγκοσμιοποιήσεως!

20/4/11

Μὴ μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ!

Πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη

«Τήν ὥραν, ψυχή, τοῦ τέλους ἐννοήσασα καί τήν ἐκκοπήν τῆς συκῆς δειλιάσασα, τό δοθέν σοι τάλαντον φιλοπόνως ἔργασαι, ταλαίπωρε, γρηγοροῦσα καί κράζουσα. Μή μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ».

14/4/11

Εἶπες τὴν μισὴ ἀλήθεια ἀγαπητὲ Μίκη!

ΠΡΟΣ: MIKH ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΘΕΜΑ: Εἶπες τὴν μισὴ ἀλήθεια στὸν Γ. Παπαδάκη στὸν ΑΝΤ1

Ἀγαπητὲ φίλε, πατριώτη Μίκη

Κατ΄ ἀρχὰς εἶμαι ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μεγάλωσαν μὲ τὰ τραγούδια σου, ποὺ δίνουν ὅραμα κι ἐλπίδα γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας. Ἄκουσα μὲ μεγάλη προσοχὴ τὴν συνέντευξί σου στὸν Παπαδάκη, στὸν ΑΝΤ1 καὶ ὁμολογουμένως θὰ συμφωνήσω στὰ περισσότερα. Ἀλλὰ μετὰ λύπης μου διεπίστωσα τὴν ἁγιοποίησι τῆς ἀριστερᾶς· ὅτι εἶναι σχεδὸν ἄμοιρη εὐθυνῶν καὶ ὅτι γιὰ ὅλα φταῖνε τὰ δύο κόμματα. Ἡ πάγια ἀριστερὴ ρητορεία.

5/4/11

Ὅλοι δωρητὲς ὀργάνων μὲ τό... ζόρι

τοῦ Γιώργου Δελαστίκ

Χωρίς… μάτια, καρδιά, νεφρά, συκώτι ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο ὄργανο θὰ παραλαμβάνουν ἐμβρόντητοι τὴν σορὸ ἀποθανόντος σὲ κρατικὸ ἢ ἰδιωτικὸ νοσοκομεῖο στὸ ἄμεσο μέλλον οἱ συγγενεῖς του, ἂν γίνη νόμος τὸ νομοσχέδιο ποὺ πέρασε ἀπὸ τὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο καὶ τὸ ὁποῖο ἡ κυβέρνησις προωθεῖ πρὸς ψήφισιν. Ἐν πλήρει ἀγνοίᾳ τῶν συγγενῶν, χωρὶς νὰ τοὺς ρωτήση κανεὶς γιὰ νὰ πάρη τὴν ἄδειά τους, θὰ γίνεται μεταμόσχευσις ὅσων ὀργάνων τοῦ ἐκλιπόντος ἀσθενοῦς ἐπιθυμοῦν, κατὰ τὴν αὐθαίρετη κρίσι τους, οἱ γιατροί.
Θὰ τεμαχίζουν δηλαδὴ τὸ πτῶμα κατὰ τὶς ὀρέξεις καὶ τὶς ἀνάγκες ποὺ ὑφίστανται κατὰ τὴν ἄποψί τους, θὰ ἀφαιροῦν τὰ χρήσιμα ὄργανα καὶ ὅ,τι περισσεύει θὰ τὸ παραδίδουν στοὺς συγγενεῖς πρὸς ταφήν!

31/3/11

Ὁ ἄγγελός μου!

τοῦ Γεωργίου Παπαζάχου, Καθηγητοῦ Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Εἶχε ἔρθει στό Γενικό Κρατικό Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν γιά τά προβλήματα πού εἶχε μέ τήν καρδιά του. Μόλις ἔμαθα ὅτι ἦταν ἐκεῖ, πῆγα νά τόν δῶ. Ἦταν ἡ μέρα πού τόν εἶχαν μετακινήσει ἀπό τήν Μονάδα Ἐντατικῆς Παρακολουθήσεως σ' ἕνα δωμάτιο μέ τρία κρεββάτια κι ἕνα ράντζο, πάνω στό ὁποῖο εἶχαν βάλει τόν Γέροντα Ἰάκωβο. Ἡ πρώτη ἐντύπωσίς μου, μόλις τόν εἶδα, εἶναι κάτι πού δέν περιγράφεται. Ἄν σᾶς πῶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἀκτινοβολοῦσε, θά εἶναι λίγο. Ἡ μορφή του ἦταν τό κάτι ἄλλο, πράγματι ἀκτινοβολοῦσε.

24/3/11

Ἐκδήλωσις γιὰ τὴν 25η Μαρτίου

ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»
Κανάρη 9/33 – 151 26 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ
Τηλ: 210 8024125, fax: 210 8023996
http://www. elp. gr

Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Τὸ Ἰδιωτικὸ Γυμνάσιο Ἀμαρουσίου «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» ὀργανώνει
τὴν Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 καὶ ὥρα 6μ.μ.
στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Σχολείου, ἕνα ἑορταστικὸ ἀφιέρωμα
ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως
190 χρόνων ἀπὸ τὴν Ἐπανάστασι τοῦ 1821.
Τὸ περιεχόμενο αὐτῆς τῆς ἑορτῆς ὠργανώθηκε μὲ τὴν συνεργασία καθηγητῶν καὶ μαθητῶν. Εἶναι μία ἀποστομωτικὴ καὶ ἱστορικῶς τεκμηριωμένη ἀπάντησις στὴν προκλητικὴ προβολὴ τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΣΚΑΪ «1821» καὶ σὲ ὅσα ἀνιστόρητα ψέμματα προβλήθηκαν καὶ εἰπώθηκαν ἐκεῖ.
κτὸς ἀπὸ τὴν προβολὴ καὶ τὰ ἀντεπιχειρήματα, ἡ ἑορτὴ θὰ περιλαμβάνη θεατρικά, χορωδία-ὀρχήστρα, ἑλληνικοὺς παραδοσιακοὺς χορούς.
ξίζει νὰ τὴν παρακολουθήσετε καὶ νὰ ἐνισχύσετε μὲ τὴν παρουσία σας τοὺς ἐκπαιδευτικούς, γονεῖς καὶ μαθητές μας.

Ὁ Διευθυντὴς καὶ ὁ Σύλλογος τῶν διδασκόντων

23/3/11

Διατί ἀποροῦμε;

τοῦ Ν. Α. Καλογεροπούλου

Τὸ παρὸν ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς σειρᾶς ἐρωτηματικῶν, μὲ τὰ ὁποῖα τελείωνε τὸ προηγούμενο ἄρθρο μου.
Ἔχουμε φθάσει στὸ τέλος μίας μακρᾶς διαδικασίας, ποὺ ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ τὸ 1973 καὶ φθάνει σήμερα νὰ πλησιάζη τὸν τελικό της σκοπό. Δὲν θὰ σταματήσω νὰ τὸ τονίζω, ὅπως ὁ Κάτων. Delenda Carthago καὶ Delenda ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξις τῆς Ἑλλάδος. Τὴν θέσι τοῦ Κάτωνος ἔχουν σήμερα οἱ κληρονόμοι τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος ποὺ λέγεται «τὸ Ἀνατολικὸ Ζήτημα».
Ἄρχισε ἐπὶ Αἰκατερίνης, συνεχίστηκε μὲ τὴν Ἱερὴ Συμμαχία καὶ ὑπάρχει ὁλοζώντανο μέχρι σήμερα. Τὸ μόνο ποὺ ἔχει ἀλλάξει εἶναι οἱ πρωταγωνιστὲς καὶ τὰ αἴτια. Ὄχι ὅμως καὶ οἱ προθέσεις τῶν Ἰσχυρῶν. Τὰ αἴτια τότε ἦσαν «ὁ δρόμος πρὸς τὶς Ἰνδίες». Σήμερα εἶναι «ὁ θεὸς Πετρέλαιον».

22/3/11

Ἐθνικὰ καὶ θρησκευτικὰ ἐπίκαιρα

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθήνα
Ἀλληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ, τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

Ἐπιστολὴ 222/20.3.2011

ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

1. Ἡ Θεία Λειτουργία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, ὅπως εἶχε προαναγγελθῆ μὲ e-mail ἀπὸ 14.3.2011, ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ταξιαρχῶν τῆς πρώην Σχολῆς Χωροφυλακῆς μὲ λαμπρὰ ἐπιτυχία.

2. Μεγάλη ἐπιτυχία εἶχε ἐπίσης ἡ Πανηγυρικὴ Ἐκδήλωσις τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

3. Παρέστησαν πληθώρα ἐπισήμων καὶ ἐκπρόσωποι ἑκατοντάδων ὀργανώσεων καὶ φορέων.

4. Ὁ καθηγητὴς τῆς ἱστορίας Δόκτωρ Νικόλαος Ἀναστασόπουλος, ὁ πρόεδρος τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως κ. Γεώργιος Κοσμᾶς καὶ ἄλλοι ὁμιλητὲς μὲ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα κατέρριψαν τοὺς ἀνιστόρητους ἰσχυρισμοὺς τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ προβάλλονται μέσῳ τοῦ ΣΚΑΪ, ὅπου διαστρεβλώνεται βαναύσως ἡ ἱστορία μας, ὅπως ἐπιδιώκουν οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις. Οἱ ἐπίσημοι καὶ οἱ ἑκατοντάδες ἐκπρόσωποι τῶν διαφόρων φορέων καταχειροκρότησαν τοὺς ὁμιλητὲς καὶ καταδίκασαν μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς τους τοὺς διαστρεβλωτὲς τῆς ἀληθείας.

4. Τὸ μέγιστο δὲ αἶσχος τῆς ὅλης προσπάθειας εἶναι ἡ συμβολὴ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, ποὺ κατήντησε ἀντεθνικὴ καὶ ἐντολοδόχος τῆς Τουρκίας, καὶ χρηματοδοτεῖ καὶ αὐτὴ μὲ 1.000.000 € τὴν προσπάθεια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, προφανῶς κατ᾿ ἐντολὴ τῆς Τουρκίας. Ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ Γεν. Γραμματεὺς τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, ἡ φλόγα, ποὺ καίει στὸ ἀκοίμητο καντήλι στὸν Ἄγνωστο Στρατιώτη, ἀναφέρεται στὸ ἐπίσημο ἱστορικὸ τοῦ μνημείου τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, ὅτι εἶχε μεταφερθῆ τὸ 1932 ἀπὸ τὴν ἀκοίμητο κανδήλα τῆς Ἱερὰ Μονῆς Ἁγίας Λαύρας.

5. Ἐπειδὴ τὰ ἐλεεινὰ ὑποκείμενα, ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια, προσπαθοῦν νὰ διασύρουν καὶ τὸν θρυλικὸ Γέρο τοῦ Μοριᾶ, ὡς κίναιδο, ἡ Παγκαλαβρυτινὴ Ἕνωσις ἐτίμησε ἐφέτος ἰδιαιτέρως τὸν ἐθνικό μας ἥρωα Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καὶ τὸ πολυπληθέστατο ἀκροατήριο ἐκάκισε τὴν ἀνίαρη αὐτὴ προσπάθεια τοῦ διασυρμοῦ τῆς ὑστεροφημίας τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ…

6. Εἴθε, οἱ παρευρεθέντες ἐκπρόσωποι πολλῶν φορέων καὶ ἐκτὸς τῆς περιοχῆς Καλαβρύτων νὰ μεταφέρουν τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως καὶ νὰ συστρατευτοῦν νὰ μεταλαμπαδεύσουν τὴν ἀγωνιστικότητα τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως καὶ νὰ δώσωμε ἕνα ἠχηρὸ μάθημα στοὺς ἐκπροσώπους τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅτι ἀντελήφθημεν τὰ καταχθόνια σχέδιά τους καὶ νὰ τοὺς τονίσωμε, ὅτι εἶναι ἄκρως ἀνήθικο νὰ συρράφουν τὴν ἱστορία σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.

19/3/11

Συνηθίσαμε στὰ εὔκολα!!!

τοῦ Ἀγγ. Κ. Βασιλειάδου

Ἔχω τὴν τιμὴ νὰ διαχειρίζωμαι ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα ἱστολόγια, τὰ ὁποῖα εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν ἐξακολουθοῦν νὰ χρησιμοποιοῦν μὲ ὑπερηφάνεια, τὴν ἑλληνική μας γλῶσσα στὴν αὐθεντική της μορφή, αὐτὴν πρὸ τῆς ἐπελάσεως τῶν ἐθνοκτόνων, δηλαδὴ μὲ τὰ δύο πνεύματά της, τοὺς τρεῖς τόνους της, τὴν ὑπογεγραμμένη της, τὴν δοτική της πτῶσι, τὴν τρίτη κλίσι της καὶ βεβαίως τὴν ὀρθὴ γραφή της. Καὶ μὴ σπεύση κανεὶς ἀπ' τοὺς «ξερόλες» νὰ ἰσχυρισθῆ ὅτι αὐτὴ εἶναι καθαρεύουσα! Αὐτὴ εἶναι ἡ μοναδικὴ ὀρθὴ γραφὴ τῆς γλώσσης μας, ἀσχέτως ἂν ὁμιλοῦμε περὶ καθαρευούσης ἤ δημοτικῆς.

18/3/11

Κυριακὴ 20 Μαρτίου 2011 - Ὅλοι στὴν μεγάλη συγκέντρωσι κατὰ τῆς κάρτας τοῦ πολίτου στὴν Θεσσαλονίκη


Οἱ Ἕλληνες Youtubers
καὶ ἡ
Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΝ στὶς 20/3/2011 στὶς 13:00
στὴν Θεσσαλονίκη,
στὴν Πλ. Ἀριστοτέλους (στὸ ἐπάνω μέρος - Ἄγαλμα Βενιζέλου)

στὴν Συγκέντρωσι διαμαρτυρίας
ΚΑΤΑ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου,
ΚΑΤΑ τοῦ διαρκῶς ἐντεινομένου Ἠλεκτρονικοῦ Φακελλώματος

Ὑποθήκευσαν κάθε τὶ ποὺ ὑπάρχει πάνω καὶ κάτω ἀπὸ τὸ ἔδαφος τῆς πατρίδας μας καὶ τώρα μᾶς ζητοῦν, ἀπὸ ἀνθρώπινα πρόσωπα πλασμένα κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, νὰ γίνουμε τὰ ταυτοποιημένα «δίποδα» τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τους σταύλου.

Φοροκάρτα,
ΑΜΚΑ,
ἠλεκτρονικὰ διόδια (μέχρι τὸ 2012),
ἰατρικὸς ἠλεκτρονικὸς φάκελλος
Κάρτα τοῦ Πολίτου
Κάποιοι θέλουν νὰ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ τὴ ζωή μας.
Κάποιοι θέλουν νὰ ΕΛΕΓΞΟΥΝ τὸ μέλλον μας.
Αἰσθανόμαστε ὅτι πλησιάζουμε νὰ ζήσουμε τὶς πιὸ ἔσχατες προφητεῖες τῆς Ἀποκαλύψεως

Ὅλοι οἱ εὐαισθητοποιημένοι πολῖτες ΧΩΡΙΣ κομματικὰ καπελλώματα ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ νὰ στηρίξουν μὲ τὴν ΠΑΡΟΥΣΙΑ τους τὶς ἴδιες τὶς ΑΤΟΜΙΚΕΣ τους ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ.
Ἀντιδροῦμε ΣΗΜΕΡΑ διότι ἴσως αὔριο νὰ εἶναι ΑΡΓΑ!

Θὰ δεχθῆς νὰ γίνης ἕνα BARCODE;
Θὰ τοὺς ἀφήσης νὰ ἐλέγχουν τὴν ζωή σου;
Θὰ τοὺς ἀφήσης νὰ σοῦ πάρουν τὸ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ καὶ τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σου;
ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΩΜΑ.

Ἐκστρατεία Συλλογῆς Ὑπογραφῶν:
ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩ τὴν ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ
καὶ ΥΠΟΓΡΑΦΩ
ΟΝΟΜΑ :
ΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :
ΥΠΟΓΡΑΦΗ :

Στέλνουμε συμπληρωμένο τὸ ἔντυπο αὐτὸ ταχυδρομικῶς στὴν διεύθυνσι
Τ.Θ. 78081, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τ.Κ. 17301
ἢ ὑπογράφουμε ἠλεκτρονικῶς στὴν διεύθυνσι
http://www.orthros.org/Greek/Eidiseis/E_Arnoumai2.php

Πληροφορίες γιὰ λεωφορεῖα:
Ἀνακοίνωσις Ἑλλήνων youtubers:
Οἱ φίλοι τῆς Βορείου Ἑλλάδος, ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ συμμετάσχουν στὴν συγκέντρωσι-διαμαρτυρία κατὰ τῆς κάρτας τοῦ πολίτου στὴν Θεσσαλονίκη, στὶς 20 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΩΡΑ 13.00, μποροῦν νὰ ἀπευθυνθοῦν γιὰ τὴν μεταφορά τους στὰ παρακάτω τηλέφωνα:

Γιὰ τὴν Δράμα:
Δηλώσεις συμμετοχῆς στὰ τουριστικὰ γραφεῖα τῶν ΣΑΒΒΑΪΔΗ στὴν Λαμπριανίδη, τηλέφωνο 25210-26961 & ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ στὴν Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν, τηλέφωνο 25210-30722 (τιμὴ εἰσιτηρίου 8 εὐρώ!!!)

Γιὰ τὴν Κομοτηνὴ-Ξάνθη:
Παρασχάκης travel, πλατεῖα Ἀρχιεπισκόπου καὶ Χρυσάνθου 39, Τηλέφωνο 25310-37810

Γιὰ τὸν Ἕβρο:
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Leon Tours, 14ης Μαΐου 51, 68100, Ἀλεξανδρούπολις, Τηλ: 25510-27754, FAX: 25510-29074

Δῆτε τὸ ΥΠΕΡΟΧΟ βίντεο
τῶν Ἑλλήνων youtubers
γιὰ τὴν συγκέντρωση τῆς Θεσσαλονίκης
ΚΑΤΑ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου:

http://www.youtube.com/watch?v=qvD6z4hhw1I

ΦΘΑΝΕΙ!
ΩΣ ΕΔΩ!
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/3/2011
Δίνουμε ΟΛΟΙ μαζικὰ τὸ ΠΑΡΩΝ
στὴν Θεσσαλονίκη!

13/3/11

Ἑλληνικὰ κοιτάσματα καὶ καθορισμὸς ΑΟΖ

τοῦ Ἀνδρέου Ν. Γεωργακοπούλου
Καθηγητοῦ Κοιτασματολογίας Πετρελαίου ΑΠΘ

Οἱ ἔρευνες γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων στὴν Ἑλλάδα ἄρχισαν τὴν δεκαετία τοῦ 1960 στὴν Δυτικὴ Ἑλλάδα καὶ στὸ Ἰόνιο.
Παρὰ τὴν μεθοδικὴ ἐργασία ξένων κυρίως εἰδικῶν περίπου μέχρι τὸ 1966, τὰ ἀποτελέσματα ὑπῆρξαν φτωχά. Αὐτὸ ἐν μέρει μπορεῖ νὰ δικαιολογηθῆ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ τεχνολογία στὸν τομέα τῆς ἐρεύνης καὶ παραγωγῆς ὑδρογονανθράκων διαφέρει σήμερα πάρα πολὺ ἀπὸ αὐτὴν τῆς δεκαετίας τοῦ '60. Μὲ τὰ σημερινὰ τεχνολογικὰ δεδομένα, τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν στὴν Δυτικὴ Ἑλλάδα ἴσως νὰ ἦσαν διαφορετικά. Ἔκτοτε -ἐξαιρουμένων κάποιων περιόδων σχετικῶς συστηματικῆς προσπαθείας- οὐδέποτε ἡ Ἑλλὰς προσήγγισε τὸ θέμα τῶν ἐρευνῶν γιὰ ἀναζήτησι ὑδρογονανθράκων συστηματικῶς καὶ βάσει τῶν διεθνῶν προδιαγραφῶν.
Στὴν χώρα μας ἔγιναν συνολικῶς περίπου 270 ἐρευνητικὲς γεωτρήσεις, στὴν συντριπτική τους πλειονότητα χερσαῖες καὶ κάποιες ὑποθαλάσσιες. Γιὰ τὴν ἔκτασι καὶ τὴν γεωμορφολογία τῆς Ἑλλάδος, ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι ἐξαιρετικῶς μικρός, δὲν ἔγινε συστηματικῶς καὶ φυσικὰ δὲν ἀπέδωσε τὰ ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα. Σημαντικὸ ρόλο γιὰ τὶς περιωρισμένες ἔρευνες τῆς χώρας μας κυρίως στὸ Αἰγαῖο ἀλλὰ καὶ στὸ νοτιοανατολικὸ τμῆμα τῶν ἑλληνικῶν θαλασσῶν ἔπαιξε τὸ θέμα ἀρχικῶς τῆς ὑφαλοκρηπῖδος μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας καὶ στὴν συνέχεια τὸ θέμα τῶν Ἀποκλειστικῶν Οἰκονομικῶν Ζωνῶν (ΑΟΖ). Στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 ἀνακαλύφθηκαν ἀπὸ καναδικὲς καὶ ἀμερικανικὲς ἑταιρεῖες τὰ μοναδικὰ μέχρι σήμερα ἐκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων στὴν χώρα. Πρόκειται γιὰ τὸ κοίτασμα φυσικοῦ ἀερίου τῆς Νοτίου Καβάλας καὶ τὸ κοίτασμα πετρελαίου τοῦ Πρίνου, τὰ ὁποία ἀνακαλύφθηκαν τὸ 1972 στὴν ὑποθαλάσσια περιοχὴ Πρίνου-Καβάλας. Ἡ παραγωγὴ πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου ἄρχισε τὸ 1981 ἀπὸ τὴν κοινοπραξία «Ἑταιρεία Πετρελαίων Βορείου Αἰγαίου (North Aegean Petroleum Co. - NAPC)». Ἀργότερα ἀνακαλύφθηκε τὸ κοίτασμα τοῦ Βορείου Πρίνου, ἐνῶ ἡ ἐκμετάλλευσις συνεχίζεται μέχρι σήμερα ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία Energean Oil and Gas. Ἡ ἐρευνητικὴ δραστηριότης γιὰ ἀναζήτησι κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, ἐκτὸς τῆς περιοχῆς Πρίνου-Καβάλας, εἶναι αὐτὴ τὴν στιγμὴ μηδενικὴ καὶ ἡ ἀναθεώρησις πολλῶν θεμάτων σχετικῶν μὲ τὴν νομοθεσία, τὶς ἀδειοδοτήσεις, τὰ κίνητρα πρὸς τοὺς ὑποψηφίους ἐπενδυτές, τὴν σύστασι εἰδικοῦ φορέως ὑδρογονανθράκων μὲ ἰσχυρὲς ἁρμοδιότητες καὶ ἄλλα συναφῆ θέματα, πάντοτε μὲ σεβασμὸ στὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, θεωρεῖται -ἔστω καὶ μὲ τεράστια καθυστέρησι- ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη, συμφώνως μὲ τὶς πλέον σύγχρονες διεθνεῖς πρακτικές.
Πέρα ὅμως ἀπὸ τὴν σύστασι τοῦ Φορέως Ὑδρογονανθράκων, ποὺ ἔχει ἤδη δρομολογηθῆ, θὰ πρέπη νὰ καθορισθῆ καὶ μία στρατηγικὴ γιὰ τὴν πολιτικὴ διευθέτησι τοῦ θέματος τῶν Ἀποκλειστικῶν Οἰκονομικῶν Ζωνῶν μὲ τὶς γειτονικές μας χῶρες, ὥστε νὰ γίνουν ἔρευνες καὶ ἐπενδύσεις στὸν τομέα τοῦ πετρελαίου καὶ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, οἱ ὁποῖες μὲ τὴν σειρά τους θὰ βοηθήσουν:
1 Στὴν ἐνίσχυσι τοῦ γεωστρατηγικοῦ ρόλου τῆς πατρίδος μας.
2 Στὴν ὀρθολογικὴ ἀξιοποίησι τοῦ ἐθνικοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου.
3 Στὴν στήριξι τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας καὶ τῆς οἰκονομίας τῆς περιοχῆς ὅπου ὑπάρχουν κοιτάσματα, καὶ
4 Στὴν ἐξασφάλισι θέσεων ἐργασίας.
Κλειδὶ στὴν ὁριοθέτησι τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ εἶναι τὸ Καστελλόριζο, νησὶ τὸ ὁποῖο κατοικεῖται καί, κατὰ συνέπειαν, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήση ὅτι διαθέτει Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη. Τὸ Καστελλόριζο ἀποτελεῖ ἐκ τῶν πραγμάτων σημεῖο ἀναφορᾶς ἀλλὰ καὶ κατοχυρώσεως στὸν ὑπολογισμὸ τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος στὴν περιοχὴ τῆς Νοτιοανατολικῆς Μεσογείου. Ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Κύπρος θὰ ἔχουν κοινὰ ὅρια ὑφαλοκρηπῖδος μόνον ἐὰν ἡ ὀριοθετικὴ γραμμὴ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς ὑφαλοκρηπῖδος χαραχθῆ μὲ βᾶσι τὴν μέση γραμμὴ μεταξὺ τῶν τουρκικῶν ἀκτῶν καὶ τῆς νήσου Στρογγύλης, ποὺ ἀνήκει στὸ σύμπλεγμα τοῦ Καστελλορίζου. Μὲ βᾶσι τὴν ἀρχὴ τῆς μέσης γραμμῆς, τὸ σύμπλεγμα τοῦ Καστελλορίζου ἐξασφαλίζει τὴν ἐπαφὴ τῆς ἑλληνικῆς μὲ τὴν κυπριακὴ ΑΟΖ. Οἱ δύο αὐτὲς παρεμβάλλονται μεταξὺ τουρκικῆς καὶ αἰγυπτιακῆς, γεγονὸς ποὺ περιορίζει σημαντικῶς τὴν τουρκικὴ ΑΟΖ στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Πρὸς τὸ παρόν, ὅμως, ἑλληνικὴ ΑΟΖ δὲν ὑπάρχει, ἐπειδὴ ἡ Ἀθήνα δὲν τὴν ἔχει ἀνακηρύξει. Συμφώνως μὲ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο, ἕνα παράκτιο κράτος ἀποκτᾷ ΑΟΖ μὲ μονομερῆ δήλωσι ἀνακηρύξεως. Στὴν συνέχεια, συνάπτει συμφωνίες ὁριοθετήσεως μὲ τὰ γειτονικὰ κράτη. Ἐὰν δὲν καταστῆ δυνατὴ ἡ συμφωνία ὁριοθετήσεως, ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο οἱ γειτονικὲς χῶρες λύνουν τὴν διαφορά τους εἶναι μὲ παραπομπὴ στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο.
Δυστυχῶς, ὅταν ἡ Ἑλλὰς ξεκίνησε ἐπαφὲς μὲ τὴν Λιβύη καὶ τὴν Αἴγυπτο γιὰ τὶς ΑΟΖ, παρέβλεψε νὰ ζητήση διαβεβαιώσεις ἀπὸ τὴν τελευταία ὅτι ἡ ὁριοθέτησις θὰ γίνη βάσει τῶν ὅρων τῆς Συμβάσεως τοῦ 1982 γιὰ τὸ Δίκαιο τῆς Θαλάσσης, ποὺ προβλέπουν ὅτι τὰ νησιὰ διαθέτουν τὴν δική τους ΑΟΖ. Ἡ κατάστασις περιπλέχτηκε ἀκόμη περισσότερο ὅταν οἱ Αἰγύπτιοι ἐνημέρωσαν τὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ πὼς θὰ ἀρχίσουν συνομιλίες γιὰ ὁριοθέτησι θαλασσίων ζωνῶν μὲ τὴν Τουρκία, τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ δύο χῶρες δὲν διαθέτουν κἂν κοινὰ θαλάσσια σύνορα!
Ἡ Αἴγυπτος θὰ μποροῦσε νὰ διαθέτη θαλάσσια σύνορα μὲ τὴν Τουρκία μόνο ἂν δὲν ἀναγνωριστοῦν τὰ δικαιώματα τοῦ Καστελλορίζου. Ἐὰν ἡ Ἑλλὰς δεχθῆ νὰ προχωρήση σὲ ὁριοθέτησι ΑΟΖ μὲ τὴν Αἴγυπτο χωρὶς τὸν ὑπολογισμὸ τοῦ Καστελλορίζου, ἡ ἐμφανὴς συνέπεια θὰ εἶναι ἡ Ἑλλὰς νὰ μὴ ἔχη θαλάσσια σύνορα μὲ τὴν Κύπρο!
Σημειώνεται ὅτι κανένα κράτος μέχρι σήμερα στὸν κόσμο, ποὺ ἔχει πάει στὴν Χάγη, ἢ ἔχει κάνει κάποιου ἄλλου εἴδους διευθέτησι, ἢ ποὺ ἔχει ἕνα πρόβλημα στὰ θαλάσσια σύνορά του μὲ ἕνα ἄλλο κράτος, δὲν ἔχει ζητήσει ποτὲ μὰ ποτὲ νὰ ὑπάρξη μόνο ὁριοθέτησις τῆς ὑφαλοκρηπῖδος. Ὅλα τὰ κράτη τοῦ κόσμου, ἀπὸ τὸ 1982 μέχρι σήμερα, ζητοῦν ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης, ὄχι μόνο ὁριοθέτησι τῆς ὑφαλοκρηπῖδος, ἀλλὰ πάντοτε ζητοῦν καὶ τὴν ταυτόχρονη ὁριοθέτησι τῆς ΑΟΖ! Καὶ ἡ Ἑλλὰς ὀφείλει νὰ κάνη ταυτοχρόνως καὶ τὰ δύο, ὁριοθέτησι τῆς ὑφαλοκρηπῖδος καὶ ὁριοθέτησι τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης. Θὰ πρέπη τέλος νὰ ἐπισημανθῆ -καὶ οὐδόλως νὰ περνᾷ ἀπαρατήρητη- ἡ πολὺ σημαντικὴ ἐρευνητικὴ καὶ γεωτρητικὴ δραστηριότης γιὰ ἀναζήτησι ὑδρογονανθράκων ποὺ ὑπάρχει αὐτὴ τὴν στιγμὴ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Οἱ συστηματικὲς ἔρευνες τοῦ Ἰσραὴλ ὡδήγησαν στὴν ἀνακάλυψι τεραστίων κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου (Leviathan, Tamar καὶ Dalit), μὲ ἐκτιμώμενα ἀποθέματα φυσικοῦ ἀερίου γιὰ τὸ Leviathan τῆς τάξεως τῶν 16 Tcf (Trillion Cubic Feet) ἢ ἀλλοιῶς 450.109 κυβ. μέτρων καὶ γιὰ τὸ Tamar τῆς τάξεως τῶν 8.4 Tcf (Trillion Cubic Feet) ἢ ἀλλοιῶς 240.109 κυβ. μέτρων.
Τὸ Ἰσραὴλ ἐξετάζει σήμερα τὶς διόδους μεταφορᾶς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, κυρίως πρὸς τὰ δυτικά, μὲ ἀγωγούς, καὶ τὴν δημιουργία τερματικῶν σταθμῶν ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου (LNG) μὲ πολλὲς χῶρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων συμπεριλαμβάνονται ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Κύπρος. Ἐπιπροσθέτως, ἀναφέρεται ὅτι θὰ ξεκινήσουν γεωτρήσεις ἀπὸ τὴν ἑταιρεία Noble Energy καὶ στὴν παραχώρησι Νο. 12 στὰ κυπριακὰ χωρικὰ ὕδατα, ἔπειτα ἀπὸ διεθνῆ διαγωνισμό. Μὲ βᾶσι λοιπὸν τὰ παραπάνω, θεωρεῖται ἰδιαιτέρως σημαντικὸ νὰ ξεκινήση ἐπὶ τέλους καὶ ἡ χώρα μας τὶς ἔρευνες γιὰ ἀναζήτησι κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων, κάτι τὸ ὁποῖο θὰ καταστῆ δυνατὸν μόνο ἐφ’ ὅσον ἐπιλυθῆ ὁριστικῶς καὶ ἀμετακλήτως, καὶ κυρίως «ἐπὶ ἴσοις ὅροις», τὸ θέμα τῶν ΑΟΖ.

Πηγή: Ἐπιτροπὴ Ἐνημερώσεως ἐπὶ τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων

10/3/11

Ὁ σεβασμιώτατος Πειραιῶς ἀποστομώνει ἐκ νέου τοὺς προσκυνημένους!

Στό ἀνακοινωθέν τῆς 2ᾳς Μαρτίου 2011 πού ἔτυχε σκληρῆς κριτικῆς καί εἰρωνικοῦ σχολιασμοῦ ἀπό τούς κατεγνωσμένους διατάκτες καί ὑπεργολάβους τοῦ ἐντύπου καί ἠλεκτρονικοῦ τύπου τοῦ διεθνιστικοῦ σιωνιστικοῦ λόμπυ, ἀναφέρθηκα σέ μία μόνο πτυχή τοῦ φασιστικῆς ἐμπνεύσεως νομοσχεδίου Καστανίδη γιά τήν «καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας μέσῳ τοῦ ποινικοῦ δικαίου» πού ἀφορᾷ στήν γιά πρώτη φορά θεσμοθέτησι ἀπό τήν Ἑλληνική ἔννομη τάξι τῆς ἀντιθέου καί αὐθαιρέτου ἀλλαγῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας μέ τήν πρόβλεψι καί ἑτέρου γενετησίου, στό ἀνθρώπινο εἶδος, προσανατολισμοῦ πέραν τοῦ κατά φύσιν ὑπάρχοντος.
Τό ὁλοκληρωτικῆς ὅμως ἐμπνεύσεως τερατούργημα ἐνοχοποιεῖται περαιτέρω γιά ποινικές διατάξεις ἐντελῶς ἀόριστες κατά παράβασιν τοῦ ἄρθρου 14 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος καί τοῦ ἄρθρου 10 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως τῶν Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου γιά τήν ἐλευθερία τῆς ἐκφράσεως. Καταστρατηγοῦνται ἀκόμη μέ αὐτό, τό ἄρθρο 7 τοῦ Συντάγματος καί τό ἄρθρο 7 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως τῶν Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, πού κατοχυρώνουν τήν ἀρχή ὅτι ὁ ποινικός νόμος πρέπει νά εἶναι σαφής καί ὡρισμένος.
Παραβιάζεται ἀκόμη τό ἄρθρο 16 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος πού προστατεύει τήν ἐλευθερία τῆς τέχνης, τῆς ἐπιστήμης καί τῆς ἐρεύνης.
Ὁ ἐντελῶς ἀσαφής ὅρος «ἐχθροπάθεια» πού καθιερώνεται μέ τό ἄρθρο 3 τοῦ νομοσχεδίου ἀναφερόμενος στήν «καλλιέργεια καί ἐξωτερίκευση αἰσθημάτων μίσους καί ἀντιπαλότητας», ὅπως στό ἄρθρο 2 τοῦ αὐτοῦ νομοσχεδίου ἐπεξηγεῖται, δίνει τό περιθώριο νά ἑρμηνευθῆ ἡ ὁποιαδήποτε ἐπιστημονική ἤ ἱστορική ἄποψις ὡς ἐπίθεσις «κατά ὁμάδος ἤ προσώπου πού προσδιορίζονται ἀπό τήν φυλή, τό χρῶμα, τήν θρησκεία, τήν ἐθνική ἤ ἐθνοτική καταγωγή, τό γενετήσιο προσανατολισμό, ἤ κατά πραγμάτων πού χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικά ἀπό τίς παραπάνω ὁμάδες ἤ πρόσωπα» καί ποινικοποιεῖ «ὀργουελικά» καί κατά παράβασιν κάθε δημοκρατικῆς ἐννοίας τόν πολιτικό λόγο, τήν ὅποια ἐπιστημονική ἄποψι, τήν σκέψι, τίς ἰδέες, ἀκόμη καί τά συναισθήματα.
Ἐντελῶς ἀόριστος καί ἀντισυνταγματικός κατά παράβασιν τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ ...ἰσχύοντος Συντάγματος εἶναι καί ὁ ὅρος «θρησκεία», πού ἀναφέρεται στά ἄρθρα 2, 3 καί 4 τοῦ Νομοσχεδίου διότι τό Σύνταγμα δέν προστατεύει οἱαδήποτε θρησκευτική ἀντίληψι, πίστι ἤ πεποίθησι ἀλλά καθιερώνει τήν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως μόνο «γνωστῶν θρησκειῶν» δηλ. θρησκευτικῶν παραδοχῶν πού δέν ἕχουν κρύφια δόγματα καί πού ἡ λατρεία τους δέν προσβάλλει τήν δημόσια τάξι καί τά χρηστά ἤθη.
Μέ τό ὑπό ψήφισι νομοσχέδιο προστατεύεται καί ὁ σατανισμός πού προβλέπει ...ἀνθρωποθυσίες στίς ἱστοσελίδες του στό διαδίκτυο ἤ τό ὑπό τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας διαλυθέν πρώην ΚΕΦΕ, πού ἐπιχειρεῖ σήμερα νά ἐπανέλθη δριμύτερο ὑπό τό προσωπεῖο τῆς «Ἐκκλησίας» τῆς Σαϊεντολογίας, καί ἀκόμη προστατεύονται οἱ καταστροφικές λατρεῖες τῶν διαφόρων μορφῶν γκουρουϊσμοῦ καί τῶν ψυχοναρκωτικῶν.
Ταυτοχρόνως, γιά πρώτη φορά στήν ἑλληνική ἔννομη τάξι μέ τό ἄρθρο 6 καθιερώνεται κατά φασιστικό τρόπο συλλογική εὐθύνη γιά ἀδικοπραγίες ἑνός φυσικοῦ πρσώπου καί ἀπαραδέκτως ἀναγορεύεται ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας (Ὑπουργός Δικαιοσύνης), σέ φυσικό δικαστή.
Ὁ προφανής στόχος τοῦ νομοσχεδίου εἶναι ἡ φίμωσις τῆς πληροφορήσεως, δηλ. ἑκατοντάδων ἱστολογίων, ἐφημερίδων καί περιοδικῶν, ἀφοῦ ἀκόμα καί ἡ ἀναφορά στήν ἐγκληματικότητα ὁμάδων λαθρομεταναστῶν ἤ στό ἐπιβαλλόμενο ἀπό τό Ἰσλάμ «τζιχάντ» καί στόν φονταμενταλισμό του, θά ἀποτελῆ πρᾶξι ποινικῶς κολάσιμη.
Μέ τήν νέα λογική τοῦ νομοσχεδίου θά ἔπρεπε νά ὁδηγηθοῦν πάραυτα στίς φυλακές οἱ χιλιάδες τῶν ὀρθοδόξων Ἑβραίων, ἐάν διήρχοντο ἀπό τήν Ἑλληνική ἐπικράτεια, πού καταθέτουν ἀδιάσειστα ἱστορικά ντοκουμέντα καί μαρτυρίες γιά πράξεις καί παραλείψεις τῶν σιωνιστῶν ἡγετῶν στίς ἐν Ἀμερικῇ ἱστοσελίδες τους http://www.israelversusjudaism.org/ καί http://www.jewsnotzi/ onists.org/index.htm। καί πού ἀφοροῦν στό εἰδεχθέστατο ἔγκλημα γενοκτονίας τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ, πού διέπραξε ὁ παρανοϊκός δικτάτωρ Ἀδόλφος Χίτλερ καί τό ναζιστικό καθεστώς του.
Θά ἔπρεπε νά ὁδηγηθῆ στίς φυλακές καί ὁ Ραββίνος τῆς Σλοβακίας Michael Ber Weissmandl ztl, Κοσμήτωρ τοῦ Ἱδρύματος Nitra Yeshiva γιά τό βιβλίο του «Min Hametzar» (Ἀπό τά βάθη) πού ἐξεδόθη στήν Ν. Ὑόρκη στά Ἑβραϊκά καί ἀναφέρεται στά χρόνια 1942-1945 καί στίς παραλείψεις τῶν σιωνιστῶν ἡγετῶν γιά τήν σωτηρία τῶν ἑβραίων τῆς Σλοβακίας.
Ὁ Ὑπουργός κ. Χάρης Καστανίδης ὡς ἔγκριτος νομικός, Καθηγητής τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εἶναι ἀδύνατον νά μἠ γνωρίζη τά ἀνωτέρω καί ἀσφαλῶς νά ἀγνοῆ ὅτι ἐάν δυνάμει τῆς κομματικῆς πειθαρχίας ψηφιστῆ τό φασιστικό αὐτό τερατούργημα ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων θά καταπέση λόγῳ προδήλου ἀντισυνταγματικότητος ἐνώπιον τῶν Δικαστηρίων.
Διερωτᾶται λοιπόν κανείς ποιά εἶναι ἡ αἰτία τοῦ ἀντισυνταγματικοῦ αὐτοῦ νομοσχεδίου καί ἡ ἐμμονή σέ αὐτό. Ἡ ἀπάντησις δίνεται στό ἄρθρο 4 ὅπου προβλέπεται ποινική δίωξις ὅσων «ἐγκωμιάζουν ἤ ἀρνοῦνται ἤ ἐκμηδενίζουν ἐγκλήματα γενοκτονίας, ἐγκλήματα κατά ἀνθρωπότητας καί ἐγκλήματα πολέμου» ὅπως ὁρίζονται στά ἄρθρα 6, 7 καί 8 τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου ἤ στό ἄρθρο 6 τοῦ Διεθνοῦς Στρατοδικείου πού προσαρτᾶται στήν «Συμφωνία τοῦ Λονδίνου» τῆς 8/8/1945 καί πού ἀφορᾷ στό ἑξῆς ἕνα καί μόνον ἕνα δηλ. στό Ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ ἀπό τούς Γερμανούς Ναζιστές.
Δέν ἰσχύει τό ἴδιο γιά ὅποιον ἐκμηδενίση ἤ ἀρνηθῆ τήν γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ ἤ τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ ἤ τοῦ Ἀρμενικοῦ λαοῦ ἀπό τούς Τούρκους, ἀφοῦ αὐτές οἱ γενοκτονίες δέν ἔχουν άναγνωρισθῇ διεθνῶς. Ἀποκαλυπτική τοῦ στρατευμένου αὐτοῦ νομοσχεδίου ἀποτελεῖ ἡ διαμαρτυρία τῆς Παμποντιακῆς Ὁμοσπονδίας Ἑλλάδος μέ 392 Σωματεῖα μέλη.
Ἡ πρόσφατη ἐπίσκεψις στήν Ἑλλάδα τοῦ Ἀντιπροέδρου καί Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ κ. Λίντερμαν καθώς καί 70 ἐπιφανῶν μελῶν τοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ λέγεται ὅτι εἶχε καί στόχο τήν φίμωσι καί τόν στραγγαλισμό κάθε ἐλεύθερης καί ἀδέσμευτης φωνῆς πού θά καταγγέλη καί θά ἀποκαλύπτη τήν διαμονικῆς συλλήψεως μεθόδευσί τους γιά τήν ἐπιβολή παγκόσμιας διακυβερνήσεως καί παγκόσμιας θρησκείας πού ἤδη διαδίδουν μέσῳ τῶν μασονικῶν στοῶν σέ ὅλη τήν ὑφήλιο καί πού ἀναφέρεται στόν rex mundis πού δέν εἶναι ἄλλος από τόν δυσώνυμο Ἑωσφόρο.
Τό ἄρθρο 4 τοῦ ὑπό ψήφισι νομοσχεδίου ἀποκαλύπτει τήν ἀληθῆ αἰτιολογία τῆς συντάξεώς του πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν προσπάθεια φιμώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό παρομοίους νόμους πού ἔχουν ἐπιβληθῆ στήν Γαλλία (νόμος Gayssot) ἤ προσφάτως στήν Οὐγγαρία.
Αὐτό ὅμως πού δέν κατανοοῦν οἱ ἀφελεῖς συνοδοιπόροι τῶν διεθνῶν «ἐντολέων» εἶναι τό «ἄφιλο καί τό ἄσπονδο» αὐτῶν, ὅπως πρόσφατα ἀπεδείχθη πασιδήλως ἀπό τήν παρά τά ἀνωτέρω προκλητική καί ἀναιτιολόγητη ὑποβάθμισι τῆς πιστοληπτικῆς ἱκανότητος τῆς χώρας μας κατά τρεῖς μονάδες ἀπό τήν σιωνιστικῶν συμφερόντων Ἀμερικανική ἑταιρεία Moody’s, πού προκαλεῖ τεράστια προβλήματα στήν ἀνάκαμψι τῆς οἰκονομίας μας.
Καί τίθεται τό μέγιστο ἐρώτημα γιατί οἱ ἐξουσίαν ἔχοντες κλίνουν τόν αὐχένα στά δαιμονιώδη καί σατανικά κελεύσματα τῶν διεθνῶν αὐτῶν τρομοκρατῶν καί δέν ἀκολουθοῦν πολιτική ἀφυπνίσεως καί ἐθνικῆς καί πνευματικῆς ἀπελευθερώσεως;
Γιατί παραθεωρεῖται ἡ ἔντιμη φωνή καί ἐπιστημοσύνη τοῦ Προέδρου τῶν Ἑλλήνων Μεταλλειολόγων καί τῶν Καθηγητῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κων/νου Παπαστεφάνου τῆς Πυρηνικῆς Φυσικῆς καί Βασιλείου Παπαγεωργίου τῆς Χημείας, πού ἐπιστημονικῶς ἀποδεικνύουν ὅτι εἴμαστε ἡ πλουσιότερη χώρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως σέ ὀρυκτό πλοῦτο καί ὅτι στήν Χαλκιδική αὐτή τήν στιγμή ὑπάρχουν συγκεκριμένα χρυσοφόρα κοιτάσματα ἀξίας 12 δις Εὐρώ;
Γιατί δέν προκηρύσσουμε διεθνῆ διαγωνισμό γιά τήν ἐξόρυξί τους καί ἐκμετάλλευσί τους ἀλλά ἀντ’ αὐτοῦ προσαρμόζουμε τήν νομοθεσία μας στίς ἐντολές καί στήν πρακτική τῶν διεθνῶν αὐτῶν δυναστῶν;
Ὅσον ἀφορᾷ στό μάθημα θεολογίας πού ἐπεχείρησε νά διδάξη ὁ κ. Ὑπουργός θά πρέπη νά γνωρίζη ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀσφαλῶς δέν εἶναι σύλλογος καθαρῶν ἀλλά κοινωνία μεταποιουμένων ἁμαρτωλῶν καί μετανοούντων ἀνθρώπων καί ὄχι ἐμμενόντων διαστροφέων τῆς θεοσδότου ἀνθρωπίνης ὀντολογίας.
Πληροφοριακῶς ἀναφέρομε ἐπιπροσθέτως ὅτι ἡ Ἁγία Ἰσαπόστολος Μεγαλομάρτυς Μαρία ἡ Μαγδαληνή δέν ἔχει κατά τήν Εὐαγγελική διήγησι καμμία σχέσι μέ τήν ἁμαρτωλή γυναῖκα πού μετανοήσασα ἔνιψε μέ τά δάκρυά της τά πόδια τοῦ Κυρίου ὀλίγον πρό τοῦ Πάθους, ἀλλά πρόκειται γιά τήν Μυροφόρο Ἁγία τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς ὁποίας ἡ ἀδιαλώβητη χεῖρα βρίσκεται τεθησαυρισμένη στήν Ἱ. Μονή Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους, εὐωδιάζουσα, θαυματουργοῦσα καί ἔχουσα φυσική θερμοκρασία ἀνθρωπίνου σώματος.
Τέλος τό νά χρησιμοποιῆται βεβαίως ὁ Ν. Καζαντζάκης γιά νά ὑποστηρίξη ἕνα προδήλως φασιστικό νομοσχέδιο διά τοῦ ὁποίου ἐπιβάλλεται φασιστική λογοκρισία καί ποινικοποιεῖται ἡ ἐλευθερία τῆς ἐκφράσεως ἀποτελεῖ πρωτοτυπία πού δέν ἔχει προηγούμενο.

Πηγή: http://orthodox-watch.blogspot.com