8/1/11

Ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς μας

Παρακολουθῆστε τὴν πρώτη νέα ἐκπομπή μας στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ "Kontra Channel", μὲ θέμα «Ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς μας» καὶ προσκεκλημένο τὸν πρόεδρο τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας κ. Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκη, στὴν ὁποία ἔγινε μία πρώτη προσέγγισις τοῦ πολὺ σοβαροῦ θέματος τῆς διαβόητης κάρτας τοῦ πολίτου.