29/8/11

Ἀπίστευτα, ὅμως ἀληθινά!

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο ὑποδεικνύει τὴν ὑποβολὴ ἀποφάσεως 12267, διὰ τῆς ὁποίας μεταξὺ ἄλλων συνιστᾶται νὰ καταπολεμηθῆ ὡς σεξιστικὴ στερεοτυπία (!) ἡ χρῆσις τοῦ ὅρου «μητέρα» . Συνιστᾶται λοιπὸν ἡ παράκαμψις τῆς χρήσεως τῆς ἐννοίας αὐτῆς, ὡς ἀνασταλτικῆς τῆς «ἰσότητος τῶν φύλων». Ἔτσι ἀξιολογεῖται ὁ ρόλος τῆς μητέρας ὡς παθητικὴ λειτουργία.

Ἰδιαιτέρως «προωδευμένη» ἐπ᾿ αὐτοῦ προκύπτει ἡ Ἑλβετία. Συμφώνως πρὸς νέαν ὁδηγίαν περὶ τῆς ὑπηρεσιακῶς ἐνδεικνυμένης γλώσσης, ἐμπίπτει ἡ χρῆσις τῶν ἐννοιῶν «πατέρας» καὶ «μητέρα» εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν καλουμένων «ἐννοιῶν διακρίσεων»· συνεπῶς τὰ παιδιὰ δὲν θὰ μποροῦν ἐπισήμως νὰ ἔχουν πατέρα καὶ μητέρα ἀλλὰ «γονεϊκὰ μέρη» ἢ «α΄ καὶ β΄ γονικὸ» ὡς γονεῖς. «Ἡ ὁδηγία εἶναι ὑποχρεωτικὴ προκειμένου περὶ ὑπηρεσιακῶν δημοσιευμάτων καὶ ἐγγράφων», ἐξήγησε ἡ Isabel Kamber, ὑποδιευθύντρια τοῦ Γερμανικοῦ τομέως τῆς Κεντρικῆς Γλωσσικῆς Ὑπηρεσίας τῆς ὁμοσπονδιακῆς καγκελαρίας τῆς Ἑλβετίας.

2/8/11

Τὸ Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος βάζει «σιωπητήριο» στὶς καμπάνες!!!

Τέλος στὴν χρῆσι τῆς καμπάνας ὡς ρολογιοῦ κατὰ τὶς ὧρες κοινῆς ἡσυχίας προτείνει νέα νομοθετικὴ ρύθμισις γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τοῦ περιβαλλοντικοῦ θορύβου, τὴν ὁποία ἔχει ἑτοιμάσει τὸ ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος.
Ἐπὶ πλέον, προβλέπει περιορισμὸ καὶ ἔλεγχο τῆς ἐντάσεως μὲ τὴν ὁποία χτυποῦν οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν.