16/7/11

Προτάσεις ἐξόδου ἀπὸ τὸ πολιτικὸ ἀδιέξοδο

Παρακολουθῆστε τὴν ἐκπομπή μας μὲ τίτλο «Στὶς ἐπάλξεις» καὶ θέμα «Προτάσεις ἐξόδου ἀπὸ τὸ πολιτικὸ ἀδιέξοδο», ἡ ὁποία μετεδόθη τὴν 25η Ἰουνίου ἀπὸ τὸ Kontra Channel. Προσκεκλημένοι τῆς ἐκπομπῆς ἦσαν οἱ κύριοι, Ἠλίας Σταμπολιάδης, Καθηγητὴς τοῦ τμήματος Μηχανικῶν Ὀρυκτῶν Πόρων τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης, καὶ Μιχαὴλ Καρελλᾶς, Πολιτικός-Νομικὸς Ἐπιστήμων καὶ πρώην ληξίαρχος Ἀθηνῶν.