30/4/11

Ἡ τηλεοπτική μας ἐκπομπὴ ἐπιστρέφει

Μετὰ ἀπὸ διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ προγράμματος τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Kontra Channel, εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέσι νὰ σᾶς ἀνακοινώσουμε ὅτι ἡ τηλεοπτική μας ἐκπομπή, ἡ ὁποία διεκόπη τὸν Ἰανουάριο, θὰ ξεκινήση ἐκ νέου τὸν Μάϊο καὶ θὰ μεταδίδεται κάθε Σάββατο βράδυ 19:00-20:00, θὰ φέρη δὲ τὸν διακριτικὸ τίτλο «Στὶς ἐπάλξεις».
Ἡ πρώτη ἐκπομπὴ θὰ μεταδοθῆ τὸ Σάββατο 7 Μαΐου· ὅσον ἀφορᾷ τὸ θέμα καὶ τοὺς προσκεκλημένους, θὰ ἐνημερωθῆτε συντόμως μὲ νέα ἀνάρτησι.
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ διαδώσετε τὴν πληροφορία εἴτε μὲ ἀνάρτησι σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες καὶ ἱστολόγια εἴτε μὲ ἀποστολὴ ἠλεκτρονικῶν μηνυμάτων καὶ νὰ μᾶς ἐνημερώσετε σχετικῶς.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε!

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

26/4/11

ΟΧΙ στό... «ΚΑΜΙΝΙ» τῆς παγκοσμιοποιήσεως!

τοῦ Νίκου Δ. Σαμπαζιώτη

Ἡ ἀέναη προσπάθεια ἀποχρωματισμοῦ καὶ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ ἤθη καὶ ἔθιμα τοῦ τόπου, ἡ πολεμικὴ κατὰ τῆς Ἑλληνορθόδοξης αὐτοσυνειδησίας μας, ἡ ἰσοπεδωτικὴ κουλτούρα τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ ἡ ὑπερβολικὴ ὑπηρέτησις ὅλων τῶν ἀνωτέρω ἀπὸ τοὺς Ἑλλαδίτες ἐκπροσώπους τῆς παγκόσμιας Νέας Τάξεως, δυστυχῶς θὰ φέρουν τὰ διαμετρικῶς ἀντίθετα ἀποτελέσματα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐπιδιώκουν οἱ «Ἡρακλειδεῖς» τῆς… παγκοσμιοποιήσεως!

20/4/11

Μὴ μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ!

Πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη

«Τήν ὥραν, ψυχή, τοῦ τέλους ἐννοήσασα καί τήν ἐκκοπήν τῆς συκῆς δειλιάσασα, τό δοθέν σοι τάλαντον φιλοπόνως ἔργασαι, ταλαίπωρε, γρηγοροῦσα καί κράζουσα. Μή μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ».

14/4/11

Εἶπες τὴν μισὴ ἀλήθεια ἀγαπητὲ Μίκη!

ΠΡΟΣ: MIKH ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΘΕΜΑ: Εἶπες τὴν μισὴ ἀλήθεια στὸν Γ. Παπαδάκη στὸν ΑΝΤ1

Ἀγαπητὲ φίλε, πατριώτη Μίκη

Κατ΄ ἀρχὰς εἶμαι ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μεγάλωσαν μὲ τὰ τραγούδια σου, ποὺ δίνουν ὅραμα κι ἐλπίδα γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας. Ἄκουσα μὲ μεγάλη προσοχὴ τὴν συνέντευξί σου στὸν Παπαδάκη, στὸν ΑΝΤ1 καὶ ὁμολογουμένως θὰ συμφωνήσω στὰ περισσότερα. Ἀλλὰ μετὰ λύπης μου διεπίστωσα τὴν ἁγιοποίησι τῆς ἀριστερᾶς· ὅτι εἶναι σχεδὸν ἄμοιρη εὐθυνῶν καὶ ὅτι γιὰ ὅλα φταῖνε τὰ δύο κόμματα. Ἡ πάγια ἀριστερὴ ρητορεία.

5/4/11

Ὅλοι δωρητὲς ὀργάνων μὲ τό... ζόρι

τοῦ Γιώργου Δελαστίκ

Χωρίς… μάτια, καρδιά, νεφρά, συκώτι ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο ὄργανο θὰ παραλαμβάνουν ἐμβρόντητοι τὴν σορὸ ἀποθανόντος σὲ κρατικὸ ἢ ἰδιωτικὸ νοσοκομεῖο στὸ ἄμεσο μέλλον οἱ συγγενεῖς του, ἂν γίνη νόμος τὸ νομοσχέδιο ποὺ πέρασε ἀπὸ τὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο καὶ τὸ ὁποῖο ἡ κυβέρνησις προωθεῖ πρὸς ψήφισιν. Ἐν πλήρει ἀγνοίᾳ τῶν συγγενῶν, χωρὶς νὰ τοὺς ρωτήση κανεὶς γιὰ νὰ πάρη τὴν ἄδειά τους, θὰ γίνεται μεταμόσχευσις ὅσων ὀργάνων τοῦ ἐκλιπόντος ἀσθενοῦς ἐπιθυμοῦν, κατὰ τὴν αὐθαίρετη κρίσι τους, οἱ γιατροί.
Θὰ τεμαχίζουν δηλαδὴ τὸ πτῶμα κατὰ τὶς ὀρέξεις καὶ τὶς ἀνάγκες ποὺ ὑφίστανται κατὰ τὴν ἄποψί τους, θὰ ἀφαιροῦν τὰ χρήσιμα ὄργανα καὶ ὅ,τι περισσεύει θὰ τὸ παραδίδουν στοὺς συγγενεῖς πρὸς ταφήν!