5/4/11

Ὅλοι δωρητὲς ὀργάνων μὲ τό... ζόρι

τοῦ Γιώργου Δελαστίκ

Χωρίς… μάτια, καρδιά, νεφρά, συκώτι ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο ὄργανο θὰ παραλαμβάνουν ἐμβρόντητοι τὴν σορὸ ἀποθανόντος σὲ κρατικὸ ἢ ἰδιωτικὸ νοσοκομεῖο στὸ ἄμεσο μέλλον οἱ συγγενεῖς του, ἂν γίνη νόμος τὸ νομοσχέδιο ποὺ πέρασε ἀπὸ τὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο καὶ τὸ ὁποῖο ἡ κυβέρνησις προωθεῖ πρὸς ψήφισιν. Ἐν πλήρει ἀγνοίᾳ τῶν συγγενῶν, χωρὶς νὰ τοὺς ρωτήση κανεὶς γιὰ νὰ πάρη τὴν ἄδειά τους, θὰ γίνεται μεταμόσχευσις ὅσων ὀργάνων τοῦ ἐκλιπόντος ἀσθενοῦς ἐπιθυμοῦν, κατὰ τὴν αὐθαίρετη κρίσι τους, οἱ γιατροί.
Θὰ τεμαχίζουν δηλαδὴ τὸ πτῶμα κατὰ τὶς ὀρέξεις καὶ τὶς ἀνάγκες ποὺ ὑφίστανται κατὰ τὴν ἄποψί τους, θὰ ἀφαιροῦν τὰ χρήσιμα ὄργανα καὶ ὅ,τι περισσεύει θὰ τὸ παραδίδουν στοὺς συγγενεῖς πρὸς ταφήν!