26/9/10

Γ. Καρατζαφέρης: Ἀπὸ «ἀνατροπέας» τοῦ διεφθαρμένου συστήματος καὶ τῆς οἰκογενειοκρατίας, ἐμετικὸς πολιτικὸς μπάτλερ τοῦ συστήματος τῆς σήψεως

τοῦ πολίτου Παναγιώτου Παπαγαρυφάλλου, Α΄ Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως ἐπὶ τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων

Ὅσοι εἶχαν τὴν ἀτυχία -κι ἀνάμεσα σ’ αὐτοὺς καὶ ὁ γράφων- ἃκουγαν κάθε μεσημέρι καὶ γιὰ ἀρκετὰ χρόνια τὸν «ἀντάρτη» πρόεδρο τοῦ ΛΑΟΣ, ἀπὸ τὸ ΤΗΛΕΑΣΤΥ καὶ τὴν «Α1», νὰ ἐξαπολύη μύδρους κατὰ τῆς οἰκογενειοκρατίας, τῶν ἡγετῶν τῶν «σατὲν» καὶ τῆς διαφθορᾶς.
Ὡς νεφεληγερέτης Δίας, ἄστραφτε καὶ βροντοῦσε κατὰ τοῦ συστήματος τῆς ἀναξιοκρατίας ἐπικαλούμενος ὡς... συναγωνιστὴ ἀκόμη καὶ τὸν Τσὲ Γκεβάρα!!
Τί πολιτικὲς ἀθλιότητες! Σ’ ἄλλα μου δύο κείμενα, τὰ ὁποῖα δημοσιεύθηκαν σὲ ἀρκετὲς ἱστοσελίδες ἀνέδειξα αὐτὲς τὶς πολιτικὲς καὶ ἰδεολογικὲς κωλοτοῦμπες του (βλ. τὸ ἀπὸ 24 Μαρτίου κείμενό μου μὲ τίτλο: «Οἱ πολιτικὲς καὶ ἰδεολογικὲς κωλοτοῦμπες τοῦ Προέδρου τοῦ ΛΑΟΣ» καὶ τὸ συνεχόμενο τῆς 19ης Μαΐου 2010 μὲ τίτλο: «Καρατζαφέρης: Ὁ μαέστρος τῆς πολιτικῆς κωλοτούμπας, ποὺ διέπραξε τὸ ἀδίκημα τῆς ἐξαπατήσεως τοῦ λαοῦ» (http://stisepalxeis.blogspot.com/2010/05/blog-post_24.html).
Μὲ τοῦτο τὸ κείμενό μου θέλω νὰ ἀναδείξω τὴν συνέχεια τῆς κωλοτουμποειδοῦς «πολιτικῆς» του καὶ τὴν ὑποστήριξί του πρὸς τοὺς ὑποψηφίους δημάρχους καὶ περιφερειάρχες, ποὺ εἶναι σάρκα ἀπὸ τὴν σάρκα τῆς χαβουζοειδοῦς Νέας Δημοκρατίας.
Ἔχουμε, λοιπόν, καὶ λέμε ὅτι ἕως σήμερα (30/8/2010), οἱ «ἀνατρεπτικές» του ἐπιλογὲς εἶναι οἱ ἑξῆς:
Α) Στὴν Ἀθήνα ὑποστηρίζει ξανὰ τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ δημάρχου Ν. Κακλαμάνη, ὀπαδοῦ τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ ὑπευθύνου γιὰ τὰ χάλια τῆς ὑγείας καὶ τοῦ Κέντρου τῶν Ἀθηνῶν.
Β) Στὸν Πειραιᾶ ὑποστηρίζει τὴν ὑποψηφιότητα, ὡς δημάρχου, τοῦ βουλευτῆ τῆς Ν.Δ., τὸν ὁποῖο τὸ κόμμα του τὸν ἔκανε πέρα καὶ ἔχει ἐκκρεμότητες μὲ τὴν δικαιοσύνη.
Γ) Στὴν Ἀργολίδα ὑποστηρίζει ὡς περιφερειάρχη τὸν φιλελεύθερο, σοσιαλιστὴ ὑφυπουργὸ τῆς Ν.Δ. Π. Τατούλη, τὸν ὁποῖο ἀπελάκτισε ἡ ἴδια!
Δ) Στὸ Καρπενήσι ὑποστηρίζει τὴν ὑποψηφιότητα, ὡς δημάρχου, τοῦ πανάσχετου Μπακογιάννη, τοῦ ὁποίου μοναδικὸ προσὸν εἶναι ἡ οἰκογενειακὴ καταγωγή.
Ε) Τέλος, πρότεινε ὡς περιφερειάρχη Ἀττικῆς -αὐτὸς μόνος- τὸν γνωστὸ «κύριο τίποτα», ὁ ὁποῖος ἀφ’ ἑνὸς μὲν εἶναι ἀντιπρόεδρος τοῦ κόμματος τῆς Ν.Δ. καὶ ἀφ’ ἑτέρου ὡς ὑπουργὸς ὑγείας ἐπὶ τῆς βασιλείας της χρεωκόπησε τὸ διαβόητο ΕΣΥ.
Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ «ἀνατροπέας» πρόεδρος ἢ δὲν γνωρίζει τί σημαίνει ἀνατροπὴ –πρᾶγμα ἀδύνατον– ἢ κατὰ τὸν Θουκυδίδη, ἀλλάζει σκοπίμως τὴν ἔννοια τῶν λέξεων γιὰ νὰ δικαιολογήση τὶς πολιτικές του κωλοτοῦμπες!
Μὲ τὴν εὐκαιρία σημειώνω ὅτι ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἔγραφα ὅτι ὁ κομματισμὸς εἶναι τόσο βαθειὰ χωμένος στὸ πετσὶ τῶν ἰδιοτελῶν ψηφοφόρων, ὥστε δὲν ἔχουν πρόβλημα νὰ ψηφίσουν ὡς δήμαρχο καὶ κάποιον ποὺ ἔχρισε τὸ κόμμα ἀλλὰ βγῆκε λαῦρος ἀπὸ τὸ φρενοκομεῖο!
Μὲ τέτοιους ψηφοφόρους, τέτοιες ἐπιλογὲς καὶ τέτοιους ἀρχηγοὺς ποὺ νὰ πάη ἡ «βαρυόμοιρη» Ἑλλάδα, ὅπως τὴν ἀποκάλεσε ὁ ἐθνικός μας βάρδος Κωστῆς Παλαμᾶς.