8/12/10

Ἡ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή μας

Μετὰ ἀπὸ συναντήσεις καὶ συνεννόησι μὲ παράγοντες τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ "Kontra channel" εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέσι νὰ σᾶς ἀνακοινώσουμε ὅτι ξεκινᾶμε ἑβδομαδιαία ἐκπομπή, ἡ ὁποία θὰ μεταδίδεται ζωντανὰ κάθε Σάββατο βράδυ στὶς 7 καὶ θὰ περιστρέφεται γύρω ἀπὸ ἐθνικά, κοινωνικά, πολιτικὰ καὶ ἄλλα φλέγοντα θέματα.
Ὁ σταθμὸς "Kontra channel" ἐκπέμπει πρὸς τὸ παρὸν στὴν Ἀττική, ἀλλὰ εἶναι ἐπίσης ὁρατὸς μέσῳ connex TV καὶ διαδικτυακῶς ἀπὸ τὴν διεύθυνσι http://www.kontrachannel.gr/.
Ἡ πρώτη ἐκπομπὴ τοῦ Σαββάτου 11 Δεκεμβρίου θὰ ἔχη, ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμένης συγκεντρώσεως τῆς Κυριακῆς 12 Δεκεμβρίου, στὶς 11 π.μ. στὸ Σύνταγμα, ὡς θέμα της τὴν κάρτα τοῦ πολίτου.
Παρακολουθῆστε την καὶ διαδῶστε την!
Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή