15/6/11

Ἐάλω ἡ πόλις!

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐκπομπή-ἀφιέρωμα τῆς 28ης Μαΐου μὲ θέμα «Ἐάλω ἡ Πόλις! Ἐάλω σήμερον ἡ Ἑλλάς;» καὶ προσκεκλημένο τὸν διαπρεπῆ ἱστορικὸ καὶ συγγραφέα κ. Σαράντο Καργάκο.10/6/11

Ἀνακοίνωσις

Κατόπιν αἰτήματος πολλῶν τηλεθεατῶν, ἡ ἐκπομπή μας τῆς 14ης Μαΐου μὲ θέμα «Ἡ κάρτα τοῦ πολίτου» θὰ ἀναμεταδοθῆ αὐτὸ τὸ Σάββατο, 11 Ἰουνίου. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή μας μὲ τίτλο «Στὶς ἐπάλξεις» μεταδίδεται κάθε Σάββατο στὶς 19:00 ἀπὸ τὸ Kontra Channel.

Ἐκ τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς

9/6/11

Δημογραφικὸ ὥρα μηδέν!

Παρακολουθῆστε τὴν ἐκπομπή μας γιὰ τὸ δημογραφικό, τὸ ὁποῖο θεωροῦμε ζήτημα ὑψίστης ἐθνικῆς σημασίας. Ἡ ἐκπομπὴ πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο, 4 Ἰουνίου.1/6/11

Ἡ ἱστορία τῆς κομματοκρατίας δὲν εἶναι ἑλληνική. Ἡ ἱστορία τῆς δημοκρατίας εἶναι μόνο ἑλληνική!

Simone LE BARON Γλωσσολόγος – Καθηγήτρια τῆς γαλλικῆς γλώσσας
Διπλωματοῦχος της Alliance Francaise de Paris
http://simone-le-baron.blogspot.com/

Ἀγαπητοί μου φίλοι,

Θὰ ἤθελα νὰ ἀφιερώσω αὐτὸ τὸ γράμμα στὸν Ρήγα Βελεστινλῆ, ὁ ὁποῖος πέθανε στὸ Βελιγράδι τὸν Ἰούνιο 1798. Μὲ τὴν φιλικὴ καὶ διακριτικὴ ὑποστήριξη μερικῶν Γάλλων ἐπαναστατῶν, ἔτρεφε τὴν ἐλπίδα νὰ βοηθήσει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Θυσίασε τὴν ζωή του στὸν βωμὸ τοῦ ἰδανικοῦ του. Σήμερα ὁ ἑλληνικὸς λαὸς βρίσκεται πάλι ὑπὸ κατοχή. Αὐτὴ τὴν φορὰ ὅμως ἡ ἀπειλὴ δὲν ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ἀνατολή, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Γαλλία, ἡ ὁποία δημιούργησε τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα Ἄνθρακα καὶ Χάλυβα μὲ τὴν Γερμανία τὸ 1950, δηλαδὴ τὸν πρόδρομο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ τοῦ συστήματος τῆς κομματοκρατίας. Ὅταν μπῆκε ἡ Ἑλλάδα στὸν Εὐρωπαϊκὸ χορὸ τὸ 1981, ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου δὲν σᾶς εἶπε: «Ξέρετε κάτι παιδιά, θὰ μποῦμε στὴν ΕΟΚ ποὺ εἶναι ἁπλῶς καὶ μόνο ἕνας νόμιμος τρόπος γιὰ τὶς πλούσιες χῶρες νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὶς φτωχές, γιὰ νὰ γίνουμε ἐμεῖς, μία χούφτα πολιτικῶν, πλούσιοι, καὶ ἐσεῖς νὰ ψοφήσετε στὴν πείνα μέσα σὲ 15 χρόνια». Σᾶς εἶπε: «Ἀγαπητοί μου συμπατριῶτες, ἡ χούντα μᾶς ἔχει γονατίσει, μᾶς ἔχει ὑποβαθμίσει στὸ περιθώριο τῆς Εὐρώπης. Εἴμαστε ὀπισθοδρομικὸς λαός! Ἂν μποῦμε στὴν μεγάλη εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια, θὰ εἴμαστε κι ἐμεῖς μοντέρνοι». Καὶ γίνατε μοντέρνοι...