20/11/10

Ἡ τηλεοπτική μας ἐκπομπή


Ἐπειδὴ δεχόμεθα πολλὰ τηλεφωνήματα ἀπὸ τηλεθεατές, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦσαν τὴν ἐκπομπή μας «Τίς ἀγορεύειν βούλεται;», ἀλλὰ καὶ μηνύματα ἀπὸ ἀναγνῶστες τῆς ἱστοσελίδος σχετικῶς μὲ τὴν τύχη τῆς ἐκπομπῆς, σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἡ ἐκπομπὴ ἔχει διακοπῆ λόγῳ πωλήσεως τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἀττικῆς «ΤΗΛΕΦΩΣ», ὁ ὁποῖος τὴν μετέδιδε.
Πρὸς τὸ παρὸν μεταδίδονται ἐπαναλήψεις ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τοῦ σταθμοῦ στὸ διαδίκτυο, κατὰ τὶς ἡμέρες καὶ ὧρες τῆς ἐκπομπῆς.
Εὐελπιστοῦμε ὅτι λίαν συντόμως θὰ καταφέρουμε νὰ ξεπεράσουμε τὶς τεχνικὲς δυσκολίες καὶ νὰ ἀναρτήσουμε τὶς ἐκπομπές μας στὴν παροῦσα ἱστοσελίδα.
Συγχρόνως, εἴμεθα σὲ ἐπαφὴ μὲ τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς καὶ θὰ σᾶς ἐνημερώνουμε γιὰ ὁ,τιδήποτε σχετικό.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

Ἂν τοὺς ἀφήσουμε, θὰ διαφθείρουν κι ἄλλους!

Ἀκολουθεῖ δήλωσις τοῦ Οὖγκο Τσάβες, τοῦ Ἰουλίου ἐ.ἔ.

Μὲ ρωτᾶτε γιατί στείλαμε φυλακὴ ὅσα στελέχη μᾶς κλέψανε.
Διότι κλέψανε...
Καὶ δὲν τοὺς τιμωρήσαμε ἐμεῖς, ἀλλὰ οἱ θεσμοί!
Μοῦ λένε «γιατί ἄφησες νὰ μπῆ φυλακὴ ὁ ὑπουργὸς ἀμύνης καὶ δὲν τὸν κάλυψες ἐνῷ ἦταν προσωπικός σου φίλος;»
Μά... διότι ἔκλεψε!
Ἐπρόδωσε τὴν ἐμπιστοσύνη μας, τὴν πίστι τοῦ λαοῦ στὴν κυβέρνησι!
Ἐπρόδωσαν τὸν Λαό, τὴν Δημοκρατία, τὸν Στρατό, τὴν Πατρίδα, τὸ Ἔθνος;
Τιμωροῦνται ἀπὸ τὴν Δικαιοσύνη!
Ἂν τοὺς ἀφήσης, θὰ διαφθείρουν κι ἄλλους.
Γι’ αὐτὸ φυλακίστηκαν!!! Τιμωρῶντας τὴν διαφθορὰ κρατᾶμε τὰ ταμεῖα γεμᾶτα, καὶ τὴν Παγκόσμια Τράπεζα, τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο καὶ τὴν μαφία τῶν τραπεζῶν μακρυὰ ἀπ' τὰ πόδια μας.

Ἡ ἐπικεφαλίς, ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω δήλωσι, ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους τοὺς Ἕλληνες πολῖτες καὶ ἀφορᾷ βεβαίως τὸ διεφθαρμένο πολιτικὸ κατεστημένο τῆς συγχρόνου Ἑλλάδος.