25/5/11

Δελτίο τύπου Ι.Π.Η.Π.Α.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

1. Διὰ πρώτη φορὰ ἐτελέσθη ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀρονίας στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων ἡμέρα Κυριακή.

2. Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἦταν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος καὶ πολλοὶ φίλοι μας, ποὺ μᾶς τιμοῦν πάντοτε διὰ τῆς παρουσίας τους, ἠναγκάσθησαν νὰ μεταβοῦν ἀλλοῦ καὶ παρ᾿ ὅλον ποὺ ἐφέτος συνέπεσεν καὶ ἡ ἐπέτειος τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων καὶ Μικρασιατῶν καὶ πληθώρα παραδοσιακῶν ἐπιστηθίων φίλων ἔπρεπε νὰ συμμετάσχουν στὴν σπουδαιοτάτη αὐτή ἐπέτειο, στὴν ὁποία ἐμεῖς δυστυχῶς δὲν ἠδυνήθημεν νὰ παραστῶμεν σωματικῶς, ἀλλὰ μόνο πνευματικῶς, ἐν τούτοις ἑκατοντάδες εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος ἐλάμπρυναν διὰ τῆς παρουσίας τους τὴν ἑορτήν μας.

17/5/11

Ὁ «συνωστισμὸς» τοῦ 1922

Ἕνα σπάνιο video ἱστορικὸ ντοκουμέντο ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης, τὸ 1922, τὸ ὁποῖο τραβήχτηκε ἀπὸ τὸν George Magarian, εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος ἀπὸ τὸν ἐγγονό του Robert Davidian, ὁ ὁποῖος τὸ ἀνεκάλυψε στὸ σπίτι τῆς γιαγιᾶς του στὴν Νέα Ὑόρκη τῶν ΗΠΑ, ὅπου βρισκόταν ξεχασμένο γιὰ πολλὲς δεκαετίες.

14/5/11

Ἡ ἐκπομπὴ τῆς 14ης Μαΐου

Μὴ χάσετε ἀπόψε στὶς 19:00 τὴν ἐκπομπὴ τοῦ Kontra Channel «Στὶς ἐπάλξεις», στὴν ὁποία θὰ συζητηθῆ τὸ φλέγον θέμα τῆς κάρτας τοῦ πολίτου.
Προσκεκλημένοι τῆς ἐκπομπῆς θὰ εἶναι ὁ κύριος Εὐστάθιος Ἀδαμόπουλος, οἰκονομολόγος, καθηγητὴς δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως καὶ ἐκπρόσωπος τῆς ΠΡ.Α.Ο.Σ. (Πρωτοβουλίας Ἀντιρρησιῶν Ὀρθοδόξου Συνειδήσεως), καὶ ὁ κύριος Δῆμος Θανάσουλας, δικηγόρος παρ' Ἀρείῳ Πάγῳ καὶ γενικὸς γραμματεὺς τοῦ σωματείου «Ἑνωμένη  Ρωμηοσύνη».

13/5/11

Ἀπάντησις στὴν ἀνθελληνικὴ προπαγάνδα τοῦ ΣΚΑΪ

Παρακολουθῆστε τὴν ἐκπομπὴ «Στὶς ἐπάλξεις» τῆς 7ης Μαΐου, μὲ θέμα «190 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι», στὴν ὁποία καταρρίπτονται βάσει τῶν ἱστορικῶν πηγῶν οἱ ἀνιστόρητες θέσεις τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΣΚΑΪ γιὰ τὸ 1821.

6/5/11

Ἡ ἐκπομπὴ τῆς 7ης Μαΐου

Ἡ αὐριανή μας ἐκπομπὴ θὰ ἔχη ὡς θέμα της «190 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασι» καὶ προσκεκλημένους τοὺς μαθητὲς τοῦ Γυμνασίου Ἀμαρουσίου τῆς «Ἑλληνικῆς Παιδείας» Ἀλέξανδρο Βεκρῆ καὶ Μαριαλένα Λυκούδη.
Εὐχαριστοῦμε τοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς γονεῖς τους γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς προσκλήσεως ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν Διεύθυνσι τῆς Σχολῆς γιὰ τὴν ἄδεια συμμετοχῆς τους στὴν ἐκπομπή μας.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή