14/4/11

Εἶπες τὴν μισὴ ἀλήθεια ἀγαπητὲ Μίκη!

ΠΡΟΣ: MIKH ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΘΕΜΑ: Εἶπες τὴν μισὴ ἀλήθεια στὸν Γ. Παπαδάκη στὸν ΑΝΤ1

Ἀγαπητὲ φίλε, πατριώτη Μίκη

Κατ΄ ἀρχὰς εἶμαι ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μεγάλωσαν μὲ τὰ τραγούδια σου, ποὺ δίνουν ὅραμα κι ἐλπίδα γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας. Ἄκουσα μὲ μεγάλη προσοχὴ τὴν συνέντευξί σου στὸν Παπαδάκη, στὸν ΑΝΤ1 καὶ ὁμολογουμένως θὰ συμφωνήσω στὰ περισσότερα. Ἀλλὰ μετὰ λύπης μου διεπίστωσα τὴν ἁγιοποίησι τῆς ἀριστερᾶς· ὅτι εἶναι σχεδὸν ἄμοιρη εὐθυνῶν καὶ ὅτι γιὰ ὅλα φταῖνε τὰ δύο κόμματα. Ἡ πάγια ἀριστερὴ ρητορεία.