17/12/10

Ἡ αὐριανὴ ἐκπομπή μας

Αὔριο τὸ βράδυ στὶς 7 θὰ πραγματοποιηθῆ ἡ πρώτη ζωντανὴ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή μας στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ Kontra Channel.
Ἡ ἐκπομπὴ θὰ ἔχη ὡς θέμα της τὴν κάρτα τοῦ πολίτου καὶ προσκεκλημένο τὸν πρόεδρο τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας κ. Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκη.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή