10/6/11

Ἀνακοίνωσις

Κατόπιν αἰτήματος πολλῶν τηλεθεατῶν, ἡ ἐκπομπή μας τῆς 14ης Μαΐου μὲ θέμα «Ἡ κάρτα τοῦ πολίτου» θὰ ἀναμεταδοθῆ αὐτὸ τὸ Σάββατο, 11 Ἰουνίου. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή μας μὲ τίτλο «Στὶς ἐπάλξεις» μεταδίδεται κάθε Σάββατο στὶς 19:00 ἀπὸ τὸ Kontra Channel.

Ἐκ τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς