1/12/11

Ἐπεισόδιο στὴν ΣΣΕ: Ἀπάντησις ἀπὸ τὸν γυιό, ἀδελφό, θεῖο

Ἐδῶ καὶ πέντε ἡμέρες παρακολουθῶ τὰ ἀναγραφόμενα σὲ διάφορες ἐφημερίδες καὶ ἱστοσελίδες, σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων, ποὺ ἔφερε στὴ δημοσιότητα τὸ «Κυριακάτικο Βῆμα» τῆς 27/11/11, μὲ τὴν περισσὴ δημοκρατική του εὐαισθησία.
Δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὸ ἐπεισόδιο, ποὺ ἔλαβε χώρα στὶς 17/11/11 καθ’ ὅσον μὲ ἐντολὴ τοῦ κ. ΥΕΘΑ ἔχουν κινητοποιηθεῖ οἱ θεσμικὲς διαδικασίες γιὰ τὸν πειθαρχικό του ἔλεγχο. Οὔτε εἶναι τῆς παρούσης νὰ ἀναλύσω γιατί δέχεται ἐπίθεση ἡ οἰκογένειά μου, ὁ πατέρας μου, ὁ ἀδελφός μου καὶ τὰ δύο μου ἀνίψια. Ὁ κόσμος ἔχει καταλάβει τί πραγματικὰ συμβαίνει καὶ τὰ ἑκατοντάδες τηλεφωνήματα συμπαράστασης, ὅπως καὶ τὰ εὐνοϊκὰ σχόλια τῆς πλειοψηφίας ἀγνώστων σὲ μένα συμπατριωτῶν μας, ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ λαὸς πλέον δὲν πέφτει θύμα παραπληροφόρησης.
Ἐπειδὴ ὅμως κάποια βδελυρὰ δημοσιεύματα εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας ἀποφάσισα νὰ πῶ μερικὰ πράγματα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας.