11/12/10

Ἀναβολὴ τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς

Λόγῳ ἐκτάκτου ἀλλαγῆς προγράμματος, ἡ προγραμματισμένη γιὰ ἀπόψε στὶς 7 μ.μ. ἐκπομπή μας μὲ θέμα τὴν κάρτα τοῦ πολίτου, ἀνεβλήθη γιὰ τὸ ἑπόμενο Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, τὴν ἴδια ὥρα.
Μὴ ξεχάσετε νὰ παραστῆτε στὴν συγκέντρωσι-διαμαρτυρία κατὰ τῆς κάρτας τοῦ πολίτου, ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθῆ αὔριο Κυριακή, στὶς 11 π.μ., μπροστὰ ἀπὸ τὸν Ἄγνωστο Στρατιώτη. Νὰ εἶσθε ὅλοι ἐκεῖ γιὰ νὰ στείλουμε στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι καὶ τοὺς ἐν Ἕλλάδι ἀργυρωνήτους ὑπαλλήλους της τὸ ἠχηρὸ μήνυμα ὅτι δὲν θὰ φορέσουμε σὲ καμμία περίπτωσι τὶς ἠλεκτρονικὲς χειροπέδες, τὶς ὁποῖες μᾶς ἑτοιμάζουν.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή