7/2/11

Οἱ προοπτικὲς τοῦ 21ου αἰῶνος καὶ οἱ ἐξελίξεις στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο

Παρακολουθῆστε τὴν τηλεοπτικὴ ἐκπομπή μας τῆς 22ας Ἰανουαρίου 2011, μὲ θέμα «Οἱ προοπτικὲς τοῦ 21ου αἰῶνος καὶ οἱ ἐξελίξεις στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο» καὶ προσκεκλημένο τὸν καθηγητὴ τῆς κοινωνιολογίας κο Ἠλία Φιλιππίδη.