15/11/10

Ὁ ὑπερήφανος ἑλληνικὸς λαὸς ἀπεφάνθη!

Ἐνῷ συνεχίζεται ἡ καταμέτρησις τῶν ψήφων, μποροῦμε μὲ ἀσφάλεια νὰ καταλήξουμε στὸ αἰσιόδοξο πολιτικὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ζωντανοῦ ἀκόμη ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπεδοκίμασε συλλήβδην τὸ διεφθαρμένο πολιτικὸ κατεστημένο τῆς μεταπολιτευτικῆς Ἑλλάδος.
Παρὰ τὶς ἀπεγνωσμένες ἐκκλήσεις καὶ τὶς ψεύτικες ὑποσχέσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Νέας Τάξεως (καὶ ὄχι τῶν Ἑλλήνων) καὶ τὶς «πατριωτικὲς» κορῶνες τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως καὶ ἐπίσης ἐκλεκτοῦ ἐπισκέπτου ξένων κέντρων, τὸ ἐκλογικὸ σῶμα, ἐνθυμούμενο, παρὰ τὶς περὶ τοῦ ἀντιθέτου προσπάθειες, τὶς ἔνδοξες ἱστορικὲς καταβολές του, ἔστειλε ἕνα ἠχηρὸ ΟΧΙ σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς πολιτικοὺς ἀπατεῶνες (δὲν ἐξαιροῦμε κανένα ἀπὸ τὰ γνωστὰ κόμματα), οἱ ὁποῖοι ἐξακολουθοῦν ξεδιάντροπα νὰ ἀσελγοῦν ἐπάνω στὸ σῶμα τῆς ἀποθνησκούσης ἀγαπημένης πατρίδος μας.
Εἶχαν τὸ ἀπύθμενο θράσος νὰ χρωματίσουν τὸν χάρτη τῆς Ἑλλάδος μας πράσινο καὶ μπλέ. Προφανῶς ἐκτιμοῦν ὅτι ἡ Ἑλλὰς τοὺς ἀνήκει.
Κύριοι ἀπατεῶνες, οἱ Ἕλληνες, μὲ τὴν σημερινὴ ἐπιλογή τους σᾶς ὑποδεικνύουν τὸν δρόμο πρὸς τὰ ἀζήτητα τῆς ἑπομένης ἡμέρας. Παιχνίδια ἐντυπώσεων ὅπως αὐτά, τὰ ὁποῖα ἀποπειρᾶσθε νὰ παίξετε μὲ τὶς ὑποδείξεις τῶν ἐπικοινωνιολόγων σας δὲν ἔχουν πλέον ἀντίκρυσμα.
Δυστυχῶς γιὰ σᾶς καὶ τὰ ξένα ἀφεντικά σας, ὁ Ἑλληνικὸς λαός, μεταξὺ Παγκοσμιοποιήσεως καὶ Νέας Τάξεως, ἐπέλεξε ΕΛΛΑΔΑ!!!

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή