2/8/11

Τὸ Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος βάζει «σιωπητήριο» στὶς καμπάνες!!!

Τέλος στὴν χρῆσι τῆς καμπάνας ὡς ρολογιοῦ κατὰ τὶς ὧρες κοινῆς ἡσυχίας προτείνει νέα νομοθετικὴ ρύθμισις γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τοῦ περιβαλλοντικοῦ θορύβου, τὴν ὁποία ἔχει ἑτοιμάσει τὸ ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος.
Ἐπὶ πλέον, προβλέπει περιορισμὸ καὶ ἔλεγχο τῆς ἐντάσεως μὲ τὴν ὁποία χτυποῦν οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν.