1/3/11

Μιὰ ἱστορία ἀληθινῆς ἀγάπης

Σὲ ἕνα δεῖπνο, γιὰ φιλανθρωπικὸ σκοπό, ἑνὸς σχολείου γιὰ παιδιὰ μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες, ὁ πατέρας ἑνὸς αὐτιστικοῦ παιδιοῦ διηγήθηκε τὴν παρακάτω ἱστορία, ποὺ δὲν θὰ τὴν ξεχάση κανεὶς ἀπὸ ὅσους τὴν ἄκουσαν ἐκείνη τὴν ἡμέρα.

Μετὰ τὴν τελετή, ἔκανε μία ἐρώτησι.
«Ὅταν ἡ φύσις δὲν παρεμποδίζεται ἀπὸ ἐξωτερικὲς ἐπιρροές, ὅλα γίνονται τέλεια.
Ἀκόμα ὁ γιός μου, ὁ Σέη, δὲν μπορεῖ νὰ μάθη τὰ πράγματα ὅπως τὰ ἄλλα παιδιά. Δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβη τὰ πράγματα ὅπως τὰ ἄλλα παιδιά. Ποῦ εἶναι ἡ φυσικὴ τάξις τῶν πραγμάτων στὸν γυιό μου;»

Ὅλοι στὴν αἴθουσα ἀναρωτιόνταν σιωπηλὰ καὶ γεμᾶτοι ἀπορία.
Ὁ πατέρας συνέχισε.

"Ὅταν ἕνα παιδὶ σὰν τὸν Σέη, ποὺ εἶναι πνευματικῶς ἀνάπηρο, ἔρχεται στὴν ζωή, σοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ καταλάβης τὴν ἀληθινὴ ἀνθρώπινη φύσι ἀπὸ τὸ πῶς οἱ ὑπόλοιποι ἄνθρωποι θὰ συμπεριφερθοῦν σ' αὐτὸ τὸ παιδί."
Καὶ ἀφηγήθηκε τὴν παρακάτω ἱστορία, ποὺ θὰ σᾶς παρακαλέσω θερμῶς νὰ διαβάσετε μέχρι τὸ τέλος της..