24/10/10

Τζέφρυ: Ἀποδεδειγμένος πολιτικὸς καὶ ἐθνικὸς ἀπατεών

τοῦ πολίτου Παναγιώτη Παπαγαρυφάλλου
Α΄ Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως ἐπὶ τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων


Γιατί κυκλοφορεῖ ἀκόμη ἐλεύθερος; Ἕνας παπατζῆς στὴν Ὁμόνοια καταδιώκεται καὶ συλλαμβάνεται. Ἕνας ἐθνικὸς ἀπατεὼν κυβερνᾷ!
Ὁ παπποῦς του, στὸν ὁποῖο ὡς γνωστόν, ἀποδόθηκε ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ Παπατζῆ, ἔλεγε ὅτι: «Ὁ τίτλος τῆς τυπικῆς νομιμότητος (γιὰ τοὺς κυβερνῶντες) δὲν εἶναι ἐπαρκής, ἂν δὲν συνοδεύεται καὶ ἀπὸ τὸν τίτλο τῆς ἐθνωφελείας».
Ἐκεῖ, στὸ ΠΑΣΟΚ, παριστάνουν ὅτι τίποτα δὲν συμβαίνει στὴν Ἑλλάδα. Ὅσοι «ἰδεολόγοι» τ’ ἁρπάζουν σιωποῦν. Ὅσοι περιμένουν στὴν οὐρὰ νὰ φᾶνε χειροκροτοῦν! Πόσο δίκαιο εἶχε ὁ σατυρικὸς Ἀ. Λασκαρᾶτος ποὺ ἔγραφε: «Οἱ παλιάνθρωποι ἑνώνονται μεταξύ τους ὅπως οἱ σάπιες σταφίδες».
Πρόστυχη Ἑλλάδα! Πῶς σὲ κατήντησαν!