24/3/11

Ἐκδήλωσις γιὰ τὴν 25η Μαρτίου

ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»
Κανάρη 9/33 – 151 26 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ
Τηλ: 210 8024125, fax: 210 8023996
http://www. elp. gr

Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Τὸ Ἰδιωτικὸ Γυμνάσιο Ἀμαρουσίου «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» ὀργανώνει
τὴν Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 καὶ ὥρα 6μ.μ.
στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Σχολείου, ἕνα ἑορταστικὸ ἀφιέρωμα
ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως
190 χρόνων ἀπὸ τὴν Ἐπανάστασι τοῦ 1821.
Τὸ περιεχόμενο αὐτῆς τῆς ἑορτῆς ὠργανώθηκε μὲ τὴν συνεργασία καθηγητῶν καὶ μαθητῶν. Εἶναι μία ἀποστομωτικὴ καὶ ἱστορικῶς τεκμηριωμένη ἀπάντησις στὴν προκλητικὴ προβολὴ τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΣΚΑΪ «1821» καὶ σὲ ὅσα ἀνιστόρητα ψέμματα προβλήθηκαν καὶ εἰπώθηκαν ἐκεῖ.
κτὸς ἀπὸ τὴν προβολὴ καὶ τὰ ἀντεπιχειρήματα, ἡ ἑορτὴ θὰ περιλαμβάνη θεατρικά, χορωδία-ὀρχήστρα, ἑλληνικοὺς παραδοσιακοὺς χορούς.
ξίζει νὰ τὴν παρακολουθήσετε καὶ νὰ ἐνισχύσετε μὲ τὴν παρουσία σας τοὺς ἐκπαιδευτικούς, γονεῖς καὶ μαθητές μας.

Ὁ Διευθυντὴς καὶ ὁ Σύλλογος τῶν διδασκόντων