9/6/11

Δημογραφικὸ ὥρα μηδέν!

Παρακολουθῆστε τὴν ἐκπομπή μας γιὰ τὸ δημογραφικό, τὸ ὁποῖο θεωροῦμε ζήτημα ὑψίστης ἐθνικῆς σημασίας. Ἡ ἐκπομπὴ πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο, 4 Ἰουνίου.