18/2/11

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης - Μία ἀπὸ τὶς κορυφαῖες μορφὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ διαχρονικῶς

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Ζηλανδίας, κ. Ἰωσήφ

Μία ἀπὸ τὶς κορυφαῖες μορφὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ διαχρονικῶς, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι καὶ σήμερα, εἶναι χωρὶς ἀμφιβολία ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ὁ θρυλικὸς Γέρος τοῦ Μωριᾶ, ὅπως τὸν ὠνόμασε ἡ λαϊκὴ φωνή.
Ὅταν ἡ μακαρίτισσα ἡ Σοφία Βέμπω τραγουδοῦσε «Γειὰ καὶ χαρά σας, Μωραΐτες ἀδελφοί, ποὺ ἂν μάνα δὲν σᾶς γέννα, οὔτ' Ἅγια Λαύρα θά ‘χαμε, οὔτε Εἰκοσιένα», λίγο σκανδαλιζόμουνα. Ἀμάν, πιά, πάλι μὲ τοὺς Μωραΐτες! Νισάφι! Μᾶς ἔπρηξαν! Οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες, δηλαδή, δὲν κάναμε τίποτα; Ὁ σκανδαλισμός μου σταμάτησε ὅταν τὸ βλέμμα μου στηλώθηκε στὴν πολυσέβαστη μορφὴ τοῦ Κολοκοτρώνη.
- Μάλιστα εἶπα. Ἂν τό ‘πε γιὰ τὸν Κολοκοτρώνη, τότε δὲν χωράει κουβέντα! Ἔτσι εἶναι! Συμφωνῶ καὶ ἐπαυξάνω!
Ποιός εἶναι, λοιπόν, αὐτὸς ὁ θρύλος, ποὺ ὁ ἐπιβλητικὸς ἀνδριάντας του πάνω στὸ περήφανο ἄλογό του ὑψώνεται μεγαλοπρεπὴς μπροστὰ στὸ κτήριο τῆς Παληᾶς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, μὲ τὸ χέρι νὰ δείχνη δρόμο πορείας στοὺς Ἕλληνες;
Ποιός εἶν' αὐτὸς ὁ ἱερὸς μύθος, ποὺ τ' ὄνομά του ἁγιάζει ἀμέτρητους δρόμους σ' ἑλληνικὲς πόλεις καὶ χωριά, ποὺ ἡ φωτογραφία του στολίζει κάθε Ἐθνικὴ γιορτὴ τῶν Πανελλήνων;
Ποιός εἶν' αὐτός, ποὺ τὰ Τουρκάκια, μέχρι τὰ βάθη τῆς Ἀνατολίας, ἀκούγανε τ' ὄνομά του καὶ πάθαιναν ἀκράτεια ἐντέρου καὶ τσίριζαν σὰν λωλὰ Κολοκοτρώνα!... Κολοκοτρώνα!... κι ἔτρεχαν νὰ κρυφτοῦν;