7/7/11

Τὰ αἴτια τῆς χρεωκοπίας

Παρακολουθῆστε τὴν ἐκπομπὴ «Στὶς ἐπάλξεις» μὲ θέμα «Τὰ αἴτια τῆς χρεωκοπίας», στὴν ὁποία καθίσταται σαφές, ὅτι γιὰ νὰ σωθῆ ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ ὁλοσχερῆ καταστροφὴ ἐπιβάλλεται νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν ἀποπληρωμὴ τοῦ ἐπαχθοῦς καὶ ἀπεχθοῦς χρέους πρὸς τοὺς διεθνεῖς τοκογλύφους καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε τὸ ταχύτερον δυνατὸν σὲ ἐθνικὸ νόμισμα.