17/5/11

Ὁ «συνωστισμὸς» τοῦ 1922

Ἕνα σπάνιο video ἱστορικὸ ντοκουμέντο ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης, τὸ 1922, τὸ ὁποῖο τραβήχτηκε ἀπὸ τὸν George Magarian, εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος ἀπὸ τὸν ἐγγονό του Robert Davidian, ὁ ὁποῖος τὸ ἀνεκάλυψε στὸ σπίτι τῆς γιαγιᾶς του στὴν Νέα Ὑόρκη τῶν ΗΠΑ, ὅπου βρισκόταν ξεχασμένο γιὰ πολλὲς δεκαετίες.