30/1/09

Εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου

«Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἂν ὑπάρχη κάτι στὴν ζωή μας ποὺ δὲν τιθασσεύεται, αὐτὸ εἶναι ἡ ἀέναος κίνησις τοῦ χρόνου. Τὸ σήμερα γίνεται χθὲς ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ, καὶ τὸ αὔριο σήμερα καὶ χθές. Κι ἐμεῖς παρασυρόμεθα πρὸς τὸ τέρμα τῆς πορείας μας, ἑκόντες ἄκοντες, παρακολουθοῦντες τὰ γεγονότα ποὺ περνοῦν ἀπὸ μπροστά μας, χωρὶς ἀναστρέψιμη ἐλπίδα. Αὐτὴ εἶναι ἡ μοῖρα τῶν θνητῶν. Κι ἀλλοίμονο σ' ἐκείνους ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμη βρῆ τὴν ἀπάντησι στὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου. Τὴν ἀπάντησι τὴν δίδει μόνον ἡ χριστιανικὴ πίστις.
Ἡ ἱστορία γεννᾷ τὰ γεγονότα. Κι ἐμεῖς συμπράττουμε σ' αὐτό, ἄλλοι γιὰ τὸ καλὸ καὶ ἄλλοι γιὰ τὸ κακό. Ἡ ἐλευθερία μας εἶναι τὸ κριτήριο τῆς εὐθύνης μας. Μακάριοι οἱ ἔχοντες προοπτικὴ αἰωνιότητος στὴν ζωή τους. Ἀλλοιῶς εἶναι σάρκες, ἔκδοτοι σὲ πάθη ἀτιμίας, πρόθυμοι γιὰ κάθε τι ποὺ εὐτελίζει τὴν ὕπαρξί μας. Ὁ κόσμος θὰ ἦταν διαφορετικὸς ἂν κάθε ἄνθρωπος θυμόταν τὴν θεία καταγωγή του καὶ εὐθυγράμμιζε τὴν ζωή του μὲ τὶς ἀρχές, ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ αὐτήν. Δυστυχῶς ὅμως αὐτὸ δὲν συμβαίνει.
Κάθε Πρωτοχρονιὰ εἶναι συμβατικὴ ἀφετηρία μιᾶς νέας προσπάθειας. Κανεὶς ἀσφαλῶς δὲν θέλει νὰ ζῇ σ' ἕνα κόσμο παρακμῆς, ἀντιφάσεων, ἀλληλοσυγκρουομένων συμφερόντων, ἀδικίας καὶ ἀμοραλισμοῦ. Ἡ κατάστασις δὲν ἀλλάζει μαγικὰ καὶ μηχανικά. Χρειάζεται νὰ πολλαπλασιασθοῦν οἱ ἄνθρωποι ποὺ κάνουν Ἀντίστασι. Ποὺ παραμένουν πιστοὶ στὶς παραδόσεις μας, στὶς ἀξίες μας, στὴν ἱστορία μας καὶ στοὺς ἀγῶνες μας. Οἱ ἀναθεωρητὲς πολὺ κακὴ συγκυρία ἐπέλεξαν γιὰ νὰ γκρεμίσουν ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων τὰ κάστρα τῶν θυσιῶν.
Σταθῆτε ὅλοι ὄρθιοι στὶς ἐπάλξεις σας καὶ μὴ ξεπουλήσετε τὰ πρωτοτόκια μας. Διδάξτε στὰ παιδιά σας τὴν ἀλήθεια, ὅπως τὴν ἐβίωσαν οἱ ἀείμνηστοι Πατέρες μας. Ὁ λαός μας ξέρει νὰ ὑπερασπίζεται τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσιά του. Τὸ ἔχει κατ' ἐπανάληψιν ἀποδείξει. Καὶ θὰ τὸ ἀποδείξη καὶ πάλι. Ἀντίστασι καὶ Ἀνάκαμψι. Γιὰ νὰ ξαναβροῦμε ὅ,τι ἔχουμε χάσει, γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦμε ὅ,τι κινδυνεύει.
Εὐλογημένο τὸ 2008! Χρόνια πολλά!»

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ εὐχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου