4/6/09

Ἀκολουθεῖ πολιτικὴ δυσφήμησις!!!

Πολλοὶ ἀναγνῶστες μας μᾶς ρωτοῦν τί νὰ ψηφίσουν στὶς εὐρωπαϊκὲς ἐκλογές. Ἐπειδὴ ἡ ἱστοσελὶς δὲν ἐκπροσωπεῖ κανένα πολιτικὸ χῶρο -τὰ κόμματα, ὅπως φανερώνει καὶ ἡ λέξις, διχάζουν ἀντὶ νὰ ἑνώνουν- εἶναι ἀδύνατον νὰ κατονομάσουμε κάποιον.
Ἀντ' αὐτοῦ δημοσιεύουμε τὸ ἀκόλουθο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Οἱ Σάπιοι», τοῦ Κυριάκου Διακογιάννη, μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ συνεισφέρουμε ὡς ἕνα βαθμὸ στὴν ἄρσι τῆς ἀναποφασιστικότητός τους.
Σημειωτέον ὅτι ἡ πολυδιαφημιζομένη ἀποχὴ εὐνοεῖ τοὺς «Σάπιους»!

Ἐκ τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς

...στὴν Ἑλλάδα ἀνήκουν:
1. Ὅλες οἱ τιμὲς στοὺς πολιτικούς
2. Ὅλες οἱ δόξες στοὺς πολιτικούς
3. Ὅλα τὰ προνόμια στοὺς πολιτικούς
4. Ὅλα τὰ κενὰ ἕδρανα τῆς Βουλῆς στοὺς πολιτικούς
5. Ὅλες οἱ ἀπαλλαγὲς στοὺς πολιτικούς
6. Ὅλες οἱ ἀσυλίες στοὺς πολιτικούς
7. Ὅλες οἱ διευκολύνσεις στοὺς πολιτικούς
8. Ὅλες οἱ ἀναστολὲς διώξεων στοὺς πολιτικούς
9. Ὅλες οἱ ἀμνηστίες στοὺς πολιτικούς
10. Ὅλες οἱ μίζες στοὺς πολιτικούς.
Καὶ μόνο τὸ δημόσιο χρέος ἀνήκει στοὺς πολῖτες!
Προσοχὴ ὅμως, διότι κι ἐδῶ ὑπάρχει καὶ φάβα καὶ λάκκος· τὸ δημόσιο χρέος δὲν τὸ πληρώνουν «ὅλοι» οἱ πολῖτες. Τὸ πληρώνουν οἱ μισθοδίαιτοι, οἱ μεροκαματιάρηδες, οἱ συνταξιοῦχοι, οἱ μικρομεσαῖοι ἐπιχειρηματίες ποὺ βρίσκονται στὸ χεῖλος τῆς πτωχεύσεως. Γιὰ ὅλους τοὺς ὑπολοίπους, τῆς ἐξουσίας τοὺς στυλοβάτες, πέρα βρέχει! Καὶ πάντα ἔχει ὁ δημόσιος κορβανᾶς νὰ φᾶνε μέχρι σκασμοῦ!
Τὸ μεγάλο ζητούμενο σήμερα σὲ τούτη τὴν χώρα εἶναι ἡ στρατολόγησις τῶν λαϊκῶν ἐκείνων δυνάμεων, οἱ ὁποῖες μὲ τὴν ἐπιστημοσύνη τους, τὶς ἠθικές τους ἀξίες, τὸν ἀνόθευτο πατριωτισμό τους θὰ συγκροτήσουν φορεῖς ἐκπροσωπήσεως καὶ διαχειρίσεως, δηλαδὴ κόμματα ἱκανά, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία, νὰ παραγάγουν ἐξουσία ἑλληνικῶν προδιαγραφῶν, διότι μόνο τότε θὰ σταματήση ἡ ὑποτέλεια, ἡ ἐθνικὴ ὑπόκυψις, ἡ ἐξάρτησις, γιὰ νὰ ἐξασφαλισθῆ ἐπὶ τέλους ἡ εὐπρεπὴς συνεξάρτησις μὲ τοὺς ὑπολοίπους λαοὺς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ χώρου, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει μὲ τὶς λαϊκὲς δυνάμεις πατρίδων ποὺ κατορθώνουν νὰ εἶναι σεβαστές, διότι ἀκριβῶς παράγουν ντόπια ἐξουσία.
Ὅσο στὴν Ἑλλάδα κυβερνοῦν τοποτηρητὲς «μεγάλων» δυνάμεων, οἱ ἐλπίδες ἐθνικῆς ἐπιβιώσεως χάνονται.
Πῶς τελικῶς θὰ ὑποψιασθῆ ὁ ἑλληνικὸς λαός, ποὺ ἔχει περιπέσει στὴν θρησκοληψία τῶν «σωτήρων», τῶν «προικισμένων», τῶν ἀσυγκρίτων «προσοντούχων», ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ χάλκινα εἴδωλα τὸν ἐμπαίζουν;
Πότε ἐπὶ τέλους ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ καταλάβη ὅτι ἔφθασε πιὰ ἡ ὥρα νὰ σταματήση τὶς κατασκευὲς καὶ τὸ προσκύνημα τῶν μπρούτζινων εἰδώλων;

Ἐάν, μετὰ τὴν ἀνάγνωσι τοῦ ἀποσπάσματος, ἐξακολουθῆτε νὰ εἶσθε ἀναποφάσιστοι, ἴσως μποροῦμε λίγο ἀκόμη νὰ βοηθήσουμε:
Ποιά κόμματα δὲν προβάλλονται ἀπὸ τὸ «σύστημα»;
Ποιά κόμματα δὲν προσκαλοῦνται στὶς τηλεοπτικὲς συζητήσεις;
Ποιά κόμματα δὲν ἔχουν τηλεοπτικὴ διαφήμισι;
Σ' αὐτὰ τὰ κόμματα ἀναζητῆστε τὴν ἀπάντησι ποὺ ζητᾶτε· μὲ τὴν προϋπόθεσι βεβαίως ὅτι ἀρθρώνουν πατριωτικὸ λόγο καὶ ἀναδίδουν ἄρωμα Ὀρθοδοξίας.
Καλὴ ἐπιτυχία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου