20/1/10

Δελτίο Τύπου τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
INTERORTHODOX ASSOCIATION «APOSTLE PAUL»
Δι’ ἀλληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Ἕδρα: Γραφεῖον Ἰ. Ἀναγνωστοπούλου, Ἀπόλλωνος 23 Β, ΑΘΗΝΑ 10557
Τηλ. 0030 2103254321-2, fax 3236978, e-mail: fot_gram@otenet.gr, website: www.fotgrammi.gr
ΑΦΜ 090208446 Ε΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Tὴν
Δευτέραν 25ην Ἰανουαρίου 2010
καὶ ὥραν 18.30
θὰ ἔχωμε πάλιν μίαν σπουδαίαν
ἐκπολιτιστικὴν βραδιὰν εἰς τό
«Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν»*.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ.

Τὸ ποικίλον πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Α) Τὴν Βυζαντινὴν Χορωδίαν Ἀθηνῶν ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ ἄρχοντος ὑμνογράφου κ. Γεωργίου Χατζηχρόνογλου, ἡ ὁποία θὰ ἑρμηνεύσῃ παραδοσιακὰ βυζαντινὰ καὶ δημώδη ἄσματα.
Β) Σύντομον ἐνημέρωσιν διὰ τὰς δραστηριοτήτας τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».
Γ) Ὁ πολιτικὸς ἐπιστήμων-συγγραφεὺς κ. Κων/νος Χολέβας θὰ μᾶς διαφωτίσῃ μὲ τὴν ὁμιλίαν του «Ἑλληνορθόδοξος παράδοσις, παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον».
Δ) Πρὸ τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιττας τῶν ὡς ἄνω φορέων θὰ βραβεύσωμε πάλιν ἥρωας καρτερίας, ἤθους, εὐπρεπείας, εὐποιΐας, διὰ νὰ δημιουργῶνται πρότυπα διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεὰς καὶ νὰ μὴ ἐπιπλέουν-βασιλεύουν μόνον «παλλακίδες», ἀνώμαλοι, πατριάρχαι τῆς διαπλοκῆς καὶ «ἀετονύχηδες» (νοσφισταὶ ἀλλοτρίων), προβαλλόμενοι συστηματικῶς καὶ κατὰ κόρον ἀπὸ μαζικὰ μέσα ἐνημερώσεως=παραπληροφορήσεως καὶ πνευματικῆς ναρκώσεως.
Ὀνόματα τιμωμένων (πρὸς βράβευσιν) προσώπων:

ΤΕΘΝΕΩΤΕΣ:
●Ὁ Μακαριστὸς Πατριάρχης τῆς Σερβίας κυρὸς Παῦλος.
●Ὁ Σεβασμιώτατος πρώην Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυρὸς Σεβαστιανός.
●Ὁ παλαίμαχος διὰ κάθαρσιν κοινωνίας καὶ ἐκκλησίας, ἀείμνηστος πατὴρ Δημήτριος Κλοῦτσος.
●Ὁ μέγας κοινωνικὸς καὶ πολιτικὸς ἀγωνιστής, ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Ψαρουδάκης, ἱδρυτὴς τῆς «Χριστιανικῆς Δημοκρατίας».

ΖΩΝΤΕΣ:
●Ὁ ἄριστος μουσικοσυνθέτης, διαπρεπὴς καλλιτέχνης κ. Σταμάτης Σπανουδάκης.
●Ἡ εὐλαβὴς καὶ ταπεινὴ δραστηρία καὶ ἀεικίνητος δεσποινὶς Ἑλένη Σπυροπούλου, τέως Γενικὴ Ἐπιθεωρήτρια ἀδελφῶν νοσοκόμων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.
●Ὁ εὔελπις νέος, πρωταθλητὴς τοῦ πνεύματος κ. Ἀθανάσιος Μαμάρας.

Θὰ ἦτο πολὺ μεγάλη τιμὴ δι’ἡμᾶς νὰ ἀνταποκριθῆτε εἰς τὴν πρόσκλησίν μας καὶ μᾶς τιμήσητε διὰ τῆς παρουσίας σας.

Μὲ τὰς θερμοτέρας τῶν εὐχῶν μας διὰ εὐλογημένον, χαρούμενον καὶ εἰρηνικὸν ἔτος 2010 εἰς ἐσᾶς καὶ ὅλους τοὺς ἀγαπητοὺς οἰκείους σας.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ


Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
* Ὁδὸς Ριζάρη 2, Τηλ. 210-7215023, Γραμμὴ Μετρὸ 3-Στάσις Εὐαγγελισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου