6/3/10

Ἀγαπᾶς τὴν γλῶσσα σου; Ἀπόδειξι!!!

Ἀρνητικῶς ἐπιδρᾷ στὴν ὀρθογραφικὴ ἱκανότητα τῶν μαθητῶν ἡ εὐρέως διαδεδομένη χρῆσις τῶν greeklish μέσῳ κινητῶν τηλεφώνων καὶ τοῦ διαδικτύου, συμφώνως μὲ ἔρευνα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Νηπιαγωγῶν τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας, ποὺ διεξήχθη σὲ μαθητὲς ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως.
Στὴν ἔρευνα, ποὺ διενήργησε τὸ Παιδαγωγικὸ Τμῆμα Νηπιαγωγῶν τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας (κατὰ τὴν σχολικὴ χρονιὰ 2008-09), τόσο σὲ μαθητὲς ὅλων τῶν βαθμίδων δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως, σὲ σχολεῖα τῆς Κοζάνης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ) ὅσο καὶ σὲ φιλολόγους, διαπιστώνεται ὅτι, ἡ διαδεδομένη χρῆσις τῶν greeklish, ποὺ ξεκινᾷ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ δημοτικό, ὁδηγεῖ στὴν αὔξησι τῶν ὀρθογραφικῶν τους λαθῶν στὰ γραπτὰ τοῦ σχολείου.
Τὰ εἴδη τῶν λαθῶν τῶν μαθητῶν ἀφοροῦν κυρίως τὴν παράλειψι τονισμοῦ ἢ σημείων στίξεως καὶ τὴν χρῆσι ἀγγλικῶν σημείων στίξεως, τὸν συνδυασμὸ ἑλληνικῶν καὶ λατινικῶν γραμμάτων σὲ μία λέξι, ὀρθογραφικὰ λάθη (π.χ. ο ἀντὶ γιὰ ω), φωνητικὰ λάθη (κυρίως στοὺς φθόγγους π.χ. κς ἀντὶ γιὰ ξ), καθὼς ἐπίσης σύντμησι λέξεων (π.χ. tespa ἀντὶ τέλος πάντων, tpt ἀντὶ γιὰ τίποτα, dld ἀντὶ γιὰ δηλαδὴ κ.ἄ.).
Ἐπίσης, οἱ φιλόλογοι ἐδήλωσαν ὅτι συνήντησαν λέξεις γραμμένες σὲ greeklish σὲ γραπτά του σχολείου σὲ ποσοστὸ 64,3% καὶ ὅτι παρατηρήθηκαν καὶ μὴ ἀναμενόμενα λάθη, ὅπως ἀλλαγὴ χρόνου ἢ προσώπου στὰ ρήματα, ἀλλαγὴ πτώσεως στὰ οὐσιαστικά, ἀντικατάστασις λέξεως μὲ ἄλλη, μὲ ἐντελῶς διαφορετικὴ σημασία.
Ἀκόμη, σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα, ποσοστὸ 77,4% τῶν μαθητῶν χρησιμοποιοῦν τὰ greeklish, μὲ ἀξιοσημείωτη αὔξησι χρήστων (καὶ ὄχι χρηστῶν) ἀπὸ τὸ γυμνάσιο στὸ λύκειο. Οἱ μαθητὲς ποὺ παραδέχτηκαν ὅτι τὰ χρησιμοποιοῦν στὸ γυμνάσιο φτάνουν τὸ 67,8%, στὸ ΕΠΑΛ τὸ 70,2% καὶ στὸ ΓΕΛ τὸ 88,5 %. Ἀπ' αὐτούς, περίπου τὸ 50% τὰ χρησιμοποιοῦν ἀπὸ δύο ἕως καὶ περισσότερα χρόνια, ἐνῶ πάνω ἀπὸ τὸ 63% τὰ χρησιμοποιεῖ καθημερινῶς ἢ πολλὲς φορὲς τὴν ἡμέρα.
Ἐπὶ πλέον, τὸ 19% τῶν μαθητῶν τῆς Α' καὶ τὸ 51,6% τῆς Β' τάξεως τοῦ Γυμνασίου ἐδήλωσε ὅτι χρησιμοποιεῖ τὰ greeklish τοὐλάχιστον δύο χρόνια, γεγονὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι, ἡ χρῆσις τους ξεκινᾷ ἀπὸ τὸ δημοτικό. Οἱ μαθητὲς ἐδήλωσαν ἀκόμη πὼς πέρα ἀπὸ τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα ἐπικοινωνίας (sms 52,8%, e-mail 78,2%, chat-forum 84,7%, smartphone 16,1%, pda 13,7%) χρησιμοποιοῦν τὰ greeklish καὶ σὲ χειρόγραφα (προσωπικὲς σημειώσεις, σχολικὲς ἐργασίες, σημειώματα κ.ἄ.) σὲ ποσοστὸ 15,7%.
Οἱ λόγοι χρήσεως τοῦ συγκεκριμένου τρόπου γραφῆς εἶναι κατὰ τοὺς μαθητὲς ἡ συνήθεια σὲ ποσοστὸ 83,9%, ἡ ἐξοικονόμησις χρόνου (75,8%), ἐπειδὴ τὸ θεωροῦν χρήσιμο ἢ βολικὸ ἐργαλεῖο (71,4%), γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ὀρθογραφικῶν λαθῶν (38,7%) καὶ ... ἐπειδὴ εἶναι μόδα (33,9%).
Τέλος, στὴν ἴδια ἔρευνα, τὸ 58,5% τῶν μαθητῶν θεωρεῖ ὅτι ἡ χρῆσις τῶν greeklish ἀπειλεῖ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἐνῷ τὴν ἴδια ἄποψι ἔχει μόνο τὸ 64,3% τῶν φιλολόγων, ἐνῷ τὸ 53,6% ἔχει παρατηρήσει αὔξησι τῶν ὀρθογραφικῶν λαθῶν σὲ μαθητές, ποὺ παλαιότερα παρουσίαζαν καλύτερες ἐπιδόσεις στὸν γραπτὸ λόγο.

(Πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ)

1 σχόλιο:

 1. Ανώνυμος10/4/10 03:00

  Το πρόβλημα έπρεπε να το εξετάσουν και από την απέναντι πλευρά.
  ΠΩΣ ΤΑ greeklish ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ;
  Πολλές αγγλικές λέξεις είναι ελληνικές, π.χ. το air = αιρ και όχι ερ ή er. Περιμένω πως οι επιδόσεις στα αγγλικά μειώνονται σχεδόν το ίδιο.
  Ακόμα πρέπει να εξεταστή πιο λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιούν και ποια συγκεκριμένα προγράμματα. Στο λίνουξ έχουμε την δυνατότητα του πλήρους εξελληνισμού, είναι σχετικά εύκολο να γίνει στα γουιντος δεν γίνεται.

  Τέλος πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Αυτοί που γράφουν tpt, dld ίσως να μπορούν να μάθουν ευκολότερα αραβικά και όχι αγγλικά. Άλλοι βρίσκουν ευκολότερα τα κινέζικα ή ιαπωνικά.
  Πρέπει να μαθαίνουμε με το ζόρι μια ξένη γλώσσα για επαγγελματικούς λόγους(αγγλικά), για πνευματική ανάπτυξη(ιδεογράμματα) ή γιατί μας είναι ευκολότερο;

  Υ.Γ: Για να μάθει κάποιος κινέζικα πρέπει πρώτα να μάθει το πολυτονικό σύστημα στα αγγλικά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή