27/4/10

Λευκὴ ἀπεργία στὴν Πολεμικὴ Ἀεροπορία

Λευκὴ ἀπεργία κήρυξαν ἀπὸ τὴν Δευτέρα οἱ ἱπτάμενοι στὴν Πολεμικὴ Ἀεροπορία ἀντιδρῶντας στὴν ἄδικη καὶ δυσανάλογη κατάργησι τῆς αὐτοτελοῦς φορολογήσεως τοῦ πτητικοῦ ἐπιδόματός τους. Ἀπέχουν ἀπὸ τὶς ἐκπαιδευτικὲς πτήσεις ὡς διαμαρτυρία, ἐνῷ πραγματοποιοῦν κανονικὰ τὰ «readiness» καὶ τὶς πτήσεις διακομιδῶν κ.λπ.
Σύσκεψις γίνεται αὐτὴ τὴν ὥρα στὸ γραφεῖο τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Πάνου Μπεγλίτη (ὁ Ἐ. Βενιζέλος ἀπουσιάζει ἐκτὸς Ἑλλάδος) μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῆς Ἀεροπορίας Βασίλη Κλόκοζα.
Οἱ πιλότοι, ποὺ πρόκειται νὰ πετάξουν τὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα, δηλώνουν ἀδυναμία λόγῳ ἀσθενείας νὰ πετάξουν τὴν πτῆσι. Βεβαίως, παραμένουν στοὺς «προμαχῶνες», δηλαδὴ στὰ «readiness» καὶ φυσικὰ ἕτοιμοι γιὰ ὁποιαδήποτε ἐπιχειρησιακὴ ἀποστολή.
Πρόκειται γιὰ τὸ ὕστατο μέσο διαμαρτυρίας τους, καθὼς τὸ ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης, μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχει βρῆ λύσι γιὰ τὸ πτητικό τους ἐπίδομα, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἄλλα εἶχε ὑποσχεθῆ, μὲ ἀπόλυτο τρόπο, σὲ δηλώσεις ἡ πολιτικὴ ἡγεσία.
Τὸ defencenet.gr ὅπως καὶ ἡ «free press» ἔκδοσίς του εἶχε προειδοποιήσει γιὰ τὸ τί θὰ συνέβαινε. Βεβαίως ἐκεῖ μᾶς ὁδηγεῖ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία, ὄχι τοῦ ὑπουργείου, ἀλλὰ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας, ἡ ὁποία βεβαίως ἔχει τοὺς «δικούς της» ἀνθρώπους στὸ ὑπουργεῖο. Ἡ μεθόδευσις προέρχεται καθαρὰ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, ἀπὸ τὸ ΔΝΤ καὶ τὰ γεωπολιτικὰ κέντρα ποὺ βρίσκονται ἀπὸ πίσω τους. Χθές, σὲ ἄρθρο τοῦ καθηγητοῦ Θ.Κουλουμπῆ, τοῦ περιβόητου ΕΛΙΑΜΕΠ, στὴν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, δηλωνόταν εὐθέως ὅτι πρέπει νὰ σταματήσουμε νὰ ἐξοπλιζώμαστε ὡς χώρα!
Στόχος τους εἶναι ἡ ἀποδόμησις τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τοῦ μοναδικοῦ ἐμποδίου, ποὺ ἔχουν τὰ κέντρα, ποὺ κατευθύνουν τοὺς ἐγχωρίους πολιτικοὺς «ἀντιπροσώπους» τους σὲ μεθοδεύσεις κατὰ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Πρῶτα ἀφοπλίζουν τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις καὶ μετὰ «σπᾶνε τὸ ἠθικὸ» ὁδηγῶντας τὰ στελέχη τους στὴν ἀνέχεια.
Παρόμοιες κινητοποιήσεις -ὄχι σὲ τέτοια ἔκτασι- εἶχαν κάνει καὶ πρὶν τρία περίπου χρόνια οἱ πιλότοι (ἐπὶ ἡγεσίας Γ. Αὐλωνίτη καὶ ΑΤΑ Ἰ. Γιάγκου) ὅταν περιεκόπη μέρος τοῦ πτητικοῦ τους ἐπιδόματος. Πρὶν ἀπὸ μία περίπου δεκαετία, μία ἀκόμη λευκὴ ἀπεργία εἶχε κηρυχθῆ γιὰ τὸ πτητικὸ ἐπίδομα, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας οἱ πιλότοι πετοῦσαν, ὡστόσο δὲν πήγαιναν στὰ ταμεῖα νὰ παραλάβουν τὸ πτητικὸ ἐπίδομα, τὸ ὁποῖο ἦταν πολὺ χαμηλό. Μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τὴν διαμαρτυρία ἔγινε μία αὔξησις τοῦ πτητικοῦ τους ἐπιδόματος.
Οἱ πιλότοι δὲν πρόκειται φυσικὰ νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς θέσεις τους καὶ νὰ πάψουν νὰ πετοῦν γιὰ νὰ προασπίσουν τὴν ἐθνικὴ ἀκεραιότητα· ἂς μὴ κάνουν ὄρεξι οἱ «στρατηγικοὶ σύμμαχοι» τοῦ ΑΝΥΠΕΞ Δ. Δρούτσα, οἱ Τοῦρκοι.
Τὸ γιατί κανένας δὲν τοὺς ρώτησε, παραμένει ἀναπάντητο. Μόνη τους λύσις οἱ λευκὲς ἀπεργίες ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα, ποὺ δὲν ἐπηρεάζουν τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια καὶ οἱ παραιτήσεις γιὰ ὅσους ἔχουν κατοχυρώσει συντάξιμα χρόνια. Καὶ ἀναμένεται νὰ εἶναι μαζικὲς ἂν δὲν δοθῆ λύσις.

Πηγή: http://www.defencenet.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου