4/6/10

Ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς

Δημοσιεύουμε κατωτέρω, ἀνακοινωθέν, τὸ ὁποῖο μᾶς ἀπεστάλη ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολι Πειραιῶς, πρὸς ἐνημέρωσίν σας.
Εὐτυχῶς, ὅταν οἱ πολιτικὴ ἡγεσία «ποιεῖται τὴν νῆσσαν», ἡ Ἐκκλησία τολμᾷ, καὶ τέτοιος πρέπει, κατὰ τὴν γνώμη μας, νὰ εἶναι ὁ ρόλος της.
Εὖγε Σεβασμιώτατε!

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ἀκτή Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +302104514833 (19), Fax +3102104528332

Πειραιεύς 31 Μαΐου 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν


Ἡ εἰδεχθής δολοφονική ἐπίθεσις μέ ἀθῶα θύματα τῆς Σιωνιστικῆς Ἑβραϊκῆς Κυβερνήσεως ἐντός τῶν διεθνῶν χωρικῶν ὑδάτων κατά ἀόπλων εἰρηνικῶν ἀκτιβιστῶν, πού μετέφεραν ἀνθρωπιστική βοήθεια στούς ἀποκλεισμένους Παλαιστινίους κατοίκους τῆς Γάζας ἀποτελεῖ ἔγκλημα πού ἐμπίπτει στήν ἁρμοδιότητα τοῦ διεθνοῦς ποινικοῦ δικαστηρίου.
Ἡ ἄμεση ὑποχρέωσις τῆς Κυβερνήσεώς μας, διερμηνεύουσα τό κοινό αἴσθημα τοῦ λαοῦ μας, εἶναι νά καταδικάση ἀπεριφράστως καί μετά σκληρότητος τήν Σιωνιστική Κυβέρνησι τοῦ Ἰσραήλ καί τίς τρομοκρατικές, ἄθλιες καί ἐγκληματικές πρακτικές της. Ὁ δέ Πρωθυπουργός μας καί ὡς Πρόεδρος τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς ἐπιβάλλεται νά συμβάλη στήν διεθνῆ καταδίκη τῶν κακουργηματικῶν κατά τοῦ διεθνοῦς δικαίου καί τῆς ἀνθρωπότητος ἀδικοπραγιῶν τῆς Σιωνιστικῆς Ἰσραηλινῆς ἡγεσίας. Ἀποδεικνύεται πασιδήλως δυστυχῶς, ὅτι τό Σιωνιστικό Ἑβραϊκό Κράτος ἀκυρώνει ἐμπράκτως τήν τιμή καί τόν σεβασμό πού ὀφείλει ἡ διεθνής κοινότης στήν μνήμη τῶν θυμάτων τοῦ Ὁλοκαυτώματος, ἐφ’ ὅσον μιμεῖται καί ἐφαρμόζει ἀπολύτως τίς ἐγκληματικές, κακουργηματικές καί ἄθλιες πρακτικές τοῦ Γερμανικοῦ φασιστικοῦ τέρατος.
Ἡ ἰδιότυπη ἀσυλία πού ἀπολαμβάνει ἡ Σιωνιστική Κυβέρνησις τοῦ Ἰσραήλ μέ πάτρονα τήν Ἀμερικανική ὑπερδύναμι στά διεθνῆ φόρα, ἀποδεικνύεται ἀπό τήν παρατεινομένη κατοχή τῶν ἀραβικῶν ἐδαφῶν καί τό πυρηνικό ὁπλοστάσιο πού διατηρεῖ τήν στιγμή πού σχετική προσπάθεια ἐξοπλισμοῦ τοῦ γειτονικοῦ Ἰράν ἀποτελεῖ αἰτία πολέμου διά τήν διεθνῆ κοινότητα.
Καταγγέλλουμε τό διαρκές ἔγκλημα τοῦ Σιωνιστικοῦ Ἑβραϊκοῦ Κράτους καί καλοῦμε τήν Κυβέρνησί μας, ἀντί τῆς ἀχρώμου καί ἀναιμικῆς σχετικῆς ἀνακοινώσεώς της, νά προβῆ σέ ὅλα τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα γιά τήν πλήρη καί οὐσιαστική καταδίκη τῆς Σιωνιστικῆς Ἑβραϊκῆς ἡγεσίας καί τήν ἄμεση παραπομπή της στό διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου