14/10/10

Πραγματοποιήθηκε μὲ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ 1η Συνεδρία τῶν Ἀκομμάτιστων Ἑλλήνων Ἱστολόγων

Ἀγαπητοί φίλοι πατριῶτες,

Μία νέα σελίδα ξεκινᾷ γιὰ τὴν ὁμάδα τῶν Ἀκομμάτιστων Ἑλλήνων Ἱστολόγων. Εὐχαριστοῦμε θερμὰ τοὺς φίλους ποὺ μᾶς τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους καὶ ὅλους ἐσᾶς ποὺ μὲ ζέσι ἀγκαλιάσατε τὴν προσπάθειά μας. Ἡ μεγάλη ἐπιτυχία τῆς 1ης Συνεδρίας τῶν Ἀκομμάτιστων Ἑλλήνων Ἱστολόγων, ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν Πέμπτη 7 Ὀκτωβρίου, ἔβαλε γερὰ θεμέλια γιὰ νὰ εὐδοκιμήση καὶ νὰ γιγαντωθῆ αὐτὴ ἡ προσπάθεια.

Ἡ Συνεδρία διήρκεσε τρεῖς ὧρες καὶ συζητήθηκαν πολλὰ θέματα καὶ δράσεις. Οἱ περισσότεροι φίλοι ἱστολόγοι ἀπὸ τὴν Ἀττικὴ ἦσαν κοντά μας, γνωριστήκαμε καὶ ἀκούσαμε τὶς ἀπόψεις τους. Φάνηκε ὅτι εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ὄχι μόνο νὰ ξαναβρεθοῦμε συντόμως στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ νὰ πραγματοποιηθῆ καὶ μία δεύτερη συνάντησις στὴν ἐπαρχία, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὴν νύφη τῆς Μακεδονίας μας, τὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου ἀρκετοὶ ἔχουν ἀγκαλιάσει τὴν προσπάθεια, καθὼς ἐπίσης καὶ στὴν λεβεντομάνα Κρήτη.

Ἑπομένη μας κίνησις θὰ εἶναι νὰ πραγματοποιήσουμε τὸ Γενικὸ Προσκλητήριο Ἑλλήνων Ἱστολόγων, προσκαλῶντας ἐπισήμως πολλοὺς φίλους ἱστολόγους στὴν Πύλη μας.

Ὁ πυρήνας τῶν Ἀθηνῶν ἤδη ἔχει σχηματισθῆ, καὶ θὰ δημιουργηθοῦν πυρῆνες ἱστολόγων σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ποὺ θὰ ἔχουν ἐπικοινωνία ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ διαδικτύου. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ κάνουμε αἰσθητὴ τὴν παρουσία μας ὄχι μόνο στὴν Ἀθήνα ἀλλὰ καὶ στὴν ἐπαρχία, μὲ ὀργάνωσι συναντήσεων καὶ δράσεων.

Οἱ Ἀκομμάτιστοι ἀνοίγουν τὴν ἀγκαλιά τους σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Οἱ Ἕλληνες ἱστολόγοι ἑνώνονται, συνεργάζονται διαδικτυακῶς καὶ ἑτοιμάζονται νὰ ἀπαντήσουν μὲ δρᾶσι ἐντὸς κι ἐκτὸς διαδικτύου, γιὰ τὶς ἐξελίξεις ποὺ δρομολογοῦνται στὴν πατρίδα μας. Καιρὸς νὰ καταλάβουν ὅτι δὲν παίζουν πιὰ σὲ γήπεδο χωρὶς ἀντίπαλο.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅλους γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη σας καὶ χαιρόμαστε ποὺ σᾶς ἔχουμε κοντά μας. Εἴμαστε σίγουροι ὅτι μὲ τὴν δική σας συμβολή, ἡ προσπάθειά μας εἶναι καταδικασμένη νὰ πετύχη!

Μὲ ἀγωνιστικοὺς χαιρετισμούς,
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΛΟΓΟΙ
http://akommatistoi-istologoi.blogspot.com/akommatistoi.istologoi@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου