9/11/10

Οἱ ἄγρυπνοι φύλακες τῶν αἰθέρων μας

Ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας, εὐχόμεθα ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ, τοῦ ὁποίου τὴν μνήμη ἑωρτάσαμε χθὲς 8 Νοεμβρίου, νὰ προστατεύη τοὺς φύλακες τῶν αἰθέρων μας, οἱ ὁποῖοι ὡς σύγχρονοι Ἵκαροι ἔχουν ἀφιερώσει τὴν ζωή τους στὸ ἱερὸ καθῆκον τῆς ὑπερασπίσεως τῆς πατρίδος μας.
Τὸ παράδειγμά τους εἶναι παράδειγμα πρὸς μίμησιν, ἰδιαιτέρως στὶς ἡμέρες μας, ποὺ ἡ ἐθνική μας ἀνεξαρτησία καὶ κυριαρχία ἀντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες προκλήσεις.
Τέτοιες ἐπέτειοι συνιστοῦν ἀφορμὲς γιὰ νὰ ὑπενθυμίζουμε στὶς νεώτερες γενεὲς πράξεις ἡρωϊσμοῦ καὶ αὐτοθυσίας καὶ νὰ τὶς καθιστοῦμε κοινωνοὺς ὑψηλῶν ἰδανικῶν ὅπως ἡ λεβεντιά, τὸ φιλότιμο καὶ ὁ ἡρωϊκὸς τρόπος ζωῆς.
Σ' αὐτοὺς ποὺ ἔφυγαν ἀγωνιζόμενοι ἀπὸ τὰ σμήνη τῆς Ἀεροπορίας μας γιὰ νὰ καταταγοῦν στὰ σμήνη τῶν Ἀγγέλων καὶ σ' αὐτούς, οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν νυχθημερὸν στὸν ἀκήρυχτο πόλεμο τοῦ Αἰγαίου γιὰ νὰ μποροῦν οἱ πολιτικοὶ ὑπάνθρωποι νὰ καταφέρωνται ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς κατὰ τοῦ στρατεύματος, ἀφιερώνουμε τῆν παρακάτω ταινία μικροῦ μήκους.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου