5/11/10

Ἀλλαγὴ τακτικῆς δείχνει τὸ σημερινὸ τουρκικὸ «πακέτο» ὑπερπτήσεων

«Ἄλλα κόλπα» ἄρχισαν ἀπὸ σήμερα οἱ Τοῦρκοι στὸ Αἰγαῖο. Δὲν εἶναι ἁπλῶς τὸ γεγονὸς ὅτι ἔστειλαν γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ 4,5 χρόνια φωτοαναγνωριστικὰ RF-4Ε στὸ Αἰγαῖο καὶ γιὰ πρώτη φορὰ ἐδῶ καὶ χρόνια ἐπάνω ἀπὸ ἑλληνικὰ νησιά, εἶναι τὸ ἀντικειμενικὸ γεγονὸς αὐτῆς τῆς ἐνεργείας: Κατὰ τὰ ΝΑΤΟϊκά, ἀλλὰ καὶ διεθνῆ δεδομένα ἀεροπορικῆς συμπεριφορᾶς, ἡ παραβίασις Ἐθνικοῦ Ἐναερίου Χώρου ἀπὸ συνδυασμὸ μαχητικῶν καὶ ἀναγνωριστικῶν καὶ μάλιστα μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἔγινε (τριπλῆ ὑπέρπτησις), συνιστᾷ «ἐπιθετικὴ ἐνέργεια». Μὲ κάθε δικαίωμα στὸν ἀμυνόμενο νὰ ἀπαντήση…
Ἀκόμα καὶ στὴν περίπτωσι τοῦ Κώστα Ἡλιάκη δὲν εἴχαμε τόσο «τραβηγμένη» συμπεριφορὰ καὶ ἴσως νὰ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἔχουμε ὑπέρπτησι συνδυασμοῦ μαχητικῶν καὶ ἀναγνωριστικῶν ἐπάνω ἀπὸ ἑλληνικὰ νησιά.
Στὸ ΓΕΑ δὲν μποροῦν νὰ ἑρμηνεύσουν μὲ τακτικὰ δεδομένα τὴν κίνησι αὐτή, παρὰ μόνο μὲ πολιτικά: «Δὲν νομίζω ὅτι ἔχουν ἀνάγκη νὰ ἀνιχνεύσουν τὴν ἀμυντική μας διάταξι στὸ Ἀγαθονῆσι καὶ τὸ Φαρμακονῆσι. Ἀκόμη καὶ ἂν ἔχουν κάποια... ἀπορία, ἀρκοῦσε νὰ στείλουν, ὅπως καὶ κάνουν συνέχεια, UAV καὶ νὰ δοῦν αὐτὰ ποὺ θέλουν. Ἀκόμα καὶ τὰ RF-4 ἀπὸ τὰ τουρκικὰ χωρικὰ ὕδατα θὰ ἔκαναν καλὴ δουλειά. Νομίζουμε ὅτι ἁπλῶς ἤθελαν νὰ δείξουν ὅτι «τέλος ἡ ἐκεχειρία» ποὺ εἴχαμε μετὰ τὸν Ἡλιάκη» σημείωνε ἀνώτερος ἐπιχειρησιακὸς ἀξιωματικὸς τοῦ ΓΕΑ.
Στὴν δεκαετία τοῦ ’70 καὶ τοῦ ’80 δὲν ἦσαν ἀσυνήθιστες οἱ ὑπερπτήσεις τῶν RF-4E καὶ μάλιστα ἐπάνω ἀπὸ μεγάλα νησιά, ὅπως ἡ Χίος ἡ Σάμος κ.λπ., ἀλλὰ χωρὶς τὴν συνοδεία τουρκικῶν μαχητικῶν.
Ὑπενθυμίζεται ὅτι σήμερα, ὁ σχηματισμὸς ἀποτελούμενος ἀπὸ 4 ἀεροσκάφη F-16 καὶ 2 RF-4E εἰσῆλθε στὶς 13:08 στὸ ἑλληνικὸ FIR καὶ πραγματοποίησε τὴν πρώτη ὑπέρπτησι σὲ ὕψος 22.000 ποδῶν πάνω ἀπὸ τὸ Φαρμακονῆσι.
Στὴν συνέχεια, ὁ ἴδιος σχηματισμὸς πέταξε πάνω ἀπὸ τὸ Ἀγαθονῆσι στὶς 13:10 καὶ σὲ ὕψος 24.000 ποδῶν. Συνεχίζοντας, καὶ παρὰ τὴν ἐμφάνισι ἑλληνικῶν ἀεροσκαφῶν ἀναχαιτίσεως στὶς 13:19, τὰ τουρκικὰ ἀεροσκάφη ἀνγνοῶντας ἐπιδεικτικῶς τὰ ἑλληνικὰ ἀεροσκάφη, πραγματοποίησαν καὶ ἄλλη ὑπέρπτησι πάνω ἀπὸ τὸ Ἀγαθονῆσι, γιὰ δεύτερη φορὰ στὶς 13:19 καὶ σὲ ὕψος 26.000 ποδῶν αὐτὴ τὴν φορά.
Πληροφορίες ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀναφέρουν ὅτι ἐπρόκειτο νὰ ἐπιδοθῆ διάβημα ἀπὸ τὸν Ἕλληνα πρεσβευτὴ στὴν Ἄγκυρα, ἴσως κάπως πιὸ ἔντονο ἀπὸ τὶς ἄλλες περιπτώσεις, ἀλλὰ πόσο αὐτὸ εἶναι ἀρκετὸ γιὰ νὰ κατασταλῆ ἡ τουρκικὴ ἐπιθετικότης;
Σήμερα, συνολικῶς 23 τουρκικὰ ἀεροσκάφη παρεβίασαν ἐννέα φορὲς τὸν ΕΕΧ στὸ Κεντρικὸ καὶ Νότιο Αἰγαῖο…

Πηγή: defencenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου