31/12/10

Ἀναβολὴ τῆς αὐριανῆς τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς μας

Ὅπως μᾶς ἐνημέρωσαν οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ προγράμματος τοῦ "Kontra Channel", ἡ αὐριανὴ προγραμματισμένη ἐκπομπή μας ἀναβάλλεται γιὰ τὸ Σάββατο 8 Ἰανουαρίου. Ἡ ἐκπομπὴ θὰ μεταδοθῆ στὶς 7 τὸ βράδυ, θὰ ἔχη ὡς θέμα της «Τὸ σενάριο τῆς σωτηρίας» καὶ προσκεκλημένο τὸν πολιτικὸ ἐπιστήμονα, νομικὸ καὶ πρώην ληξίαρχο Ἀθηνῶν κ. Μιχαὴλ Καρελλᾶ.
Νὰ ἔχετε καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιὰ μὲ ἀγάπη καὶ εἰρήνη στὶς οἰκογένειές σας, καὶ νὰ δοῦμε καὶ πάλι τὴν ἀγαπημένη μας πατρίδα ἐλεύθερη.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου