20/11/10

Ἡ τηλεοπτική μας ἐκπομπή


Ἐπειδὴ δεχόμεθα πολλὰ τηλεφωνήματα ἀπὸ τηλεθεατές, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦσαν τὴν ἐκπομπή μας «Τίς ἀγορεύειν βούλεται;», ἀλλὰ καὶ μηνύματα ἀπὸ ἀναγνῶστες τῆς ἱστοσελίδος σχετικῶς μὲ τὴν τύχη τῆς ἐκπομπῆς, σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἡ ἐκπομπὴ ἔχει διακοπῆ λόγῳ πωλήσεως τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἀττικῆς «ΤΗΛΕΦΩΣ», ὁ ὁποῖος τὴν μετέδιδε.
Πρὸς τὸ παρὸν μεταδίδονται ἐπαναλήψεις ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τοῦ σταθμοῦ στὸ διαδίκτυο, κατὰ τὶς ἡμέρες καὶ ὧρες τῆς ἐκπομπῆς.
Εὐελπιστοῦμε ὅτι λίαν συντόμως θὰ καταφέρουμε νὰ ξεπεράσουμε τὶς τεχνικὲς δυσκολίες καὶ νὰ ἀναρτήσουμε τὶς ἐκπομπές μας στὴν παροῦσα ἱστοσελίδα.
Συγχρόνως, εἴμεθα σὲ ἐπαφὴ μὲ τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς καὶ θὰ σᾶς ἐνημερώνουμε γιὰ ὁ,τιδήποτε σχετικό.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου