17/5/11

Ὁ «συνωστισμὸς» τοῦ 1922

Ἕνα σπάνιο video ἱστορικὸ ντοκουμέντο ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης, τὸ 1922, τὸ ὁποῖο τραβήχτηκε ἀπὸ τὸν George Magarian, εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος ἀπὸ τὸν ἐγγονό του Robert Davidian, ὁ ὁποῖος τὸ ἀνεκάλυψε στὸ σπίτι τῆς γιαγιᾶς του στὴν Νέα Ὑόρκη τῶν ΗΠΑ, ὅπου βρισκόταν ξεχασμένο γιὰ πολλὲς δεκαετίες.
Στὸ σπάνιο αὐτὸ βίντεο ντοκουμέντο ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ δοῦμε εἰκόνες ἀπὸ τὴν εὐτυχισμένη Σμύρνη πρὶν τὴν καταστροφή, εἰκόνες ἀπὸ τὴν καμμένη γῆ ποὺ ἄφησε πίσω της ἡ θηριωδία τῶν Τούρκων, ἀλλὰ καὶ πολλὲς εἰκόνες ἀπὸ τὴν φυγὴ τῶν κυνηγημένων, τοὺς καταυλισμοὺς καὶ τὴν προσπάθεια ἐπιβιώσεώς τους στὶς νέες πατρίδες. Πρὸς τὸ τέλος μάλιστα τοῦ 10λέπτου βίντεο διακρίνονται τὰ πρῶτα σπίτια ποὺ χτίζουν οἱ πρόσφυγες στὴν Ἀθήνα, πιθανὸν στὴν περιοχὴ τοῦ Νέου Κόσμου.
Ὁ Robert Davidian, σκηνοθέτης, κάμερα-μὰν καὶ παραγωγὸς ἐκπομπῶν κατάφερε νὰ μετατρέψη σὲ ψηφιακὸ καὶ νὰ διασώση πρὶν καταστραφῆ, τὸ βίντεο ντοκουμέντο, τὸ ὁποῖο εἶχε τραβήξει ὁ παπποῦς του σὲ φὶλμ 35 χιλιοστῶν. Στὴν συνέχεια τὸ ἀνέβασε στὸ διαδίκτυο σὲ ἐλεύθερη χρῆσι θέλοντας νὰ μοιρασθῆ μὲ ὅλους ἐμᾶς τὶς ἱστορικὲς αὐτὲς στιγμὲς τῆς καταστροφῆς τῆς Σμύρνης ἀπό τους Τούρκους, ποὺ κατέγραψε ὁ George Magarian.
Ὁ George Magarian γεννήθηκε τὸ 1895 καὶ σπούδασε στὸ Ἀμερικανικὸ Κολλέγιο στὸ Ἰκόνιο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἀργότερα διετέλεσε Διευθυντὴς στὴν Χριστιανικὴ Ὀργάνωσι YMCA Ἰκονίου. Τὸ βίντεο βασίζεται σὲ πλάνα, ποὺ τράβηξε πρίν, ἀλλὰ καὶ ἀμέσως μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης τὸ 1922, ἐνῷ περιέχονται πολλὰ πλάνα ἀπὸ τοὺς καταυλισμοὺς τῶν προσφύγων καὶ τὴν πολύτιμη βοήθεια τῶν Χριστιανικῶν Ὀργανώσεων YMCA & YWCA (ΧΑΝ & ΧΕΝ) πού τους παρεῖχαν γιὰ νὰ ὀρθοποδήσουν.
Τὸ βίντεο ξεκινᾷ μὲ σκηνὲς ἀπὸ τὴν εὐτυχισμένη περίοδο τῆς Σμύρνης πρὶν τὴν καταστροφή, στὴν προκυμαία (ὅπου διακρίνεται καὶ τὸ περίφημο ἱππήλατο τρὰμ τῆς Σμύρνης ἐν κινήσει), τὴν Γαλλικὴ Συνοικία καὶ τὴν ἀγορὰ τῆς Σμύρνης. Στὴν συνέχεια ὑπάρχουν πλάνα ἀπὸ τὴν καμμένη πόλι, ποὺ ἄφησε πίσω της ἡ θηριωδία τῶν Τούρκων ὅπου διακρίνονται νὰ βγαίνουν καπνοὶ ἀπὸ τὰ ἀποκαΐδια. Καράβια γεμᾶτα μὲ καραβάνια προσφύγων πλέουν πρὸς νέες πατρίδες (πρὸς τὴν Μυτιλήνη, τὴν Χίο καὶ ἄλλα ἑλληνικὰ νησιά, καθὼς καὶ πρὸς τὴν Θεσαλλονίκη καὶ τὴν Ἀθήνα). Πλάνα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα (μπροστὰ ἀπὸ τὴν σημερινὴ Βουλὴ τὴν Ἑλλήνων), ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Θεσαλλονίκη ὅπου οἱ πρόσφυγες συγκεντρώθηκαν κατὰ δεκάδες χιλιάδες ἀναζητῶντας καταφύγιο. Ἡ ψυχικὴ ὀδύνη γιὰ τὴν ἀπώλεια τῶν ἀγαπημένων εἶναι ἡ μόνη ποὺ ἀποσπᾷ τὴν προσοχὴ τῶν προσφύγων ἀπὸ τὴν πεῖνα.
Καταυλισμοὶ προσφύγων ὅπου οἱ YMCA & YWCA μοιράζουν ψωμί, γάλα, σοῦπα καὶ ροῦχα. Συγκινητικὴ ἡ εἰκόνα μίας κυρίας, ἡ ὁποία δείχνει στὸν φακὸ ἕνα νεογέννητο μωρὸ 2 μόλις ἡμερῶν ποὺ ἐγκατελείφθη μπροστὰ στὰ σκαλιὰ μίας ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τὰ πλάνα τῶν προσφύγων ποὺ συγκεντρώνονται γύρω ἀπό τους ἀνηρτημένους πίνακες τῶν γραφείων πληροφοριῶν γιὰ νὰ ἀναζητήσουν τὰ ἀγαπημένα τους πρόσωπα. Οἱ πληροφορίες ποὺ μετέδιδαν οἱ YMCA & YWCA συνετέλεσαν σὲ πολλὲς περιπτώσεις στὴν ἐπανένωσι οἰκογενειῶν. Δύο κυρίες της Ἀμερικανικῆς YWCA διακρίνονται νὰ καταγράφουν τοὺς πρόσφυγες.
Μόνο τὸ 5% τῶν προσφύγων εἶναι ὑγιεῖς ἄνδρες. Ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι γέροι, γυναῖκες καὶ παιδιὰ ποὺ δὲν μποροῦν νὰ συντηρήσουν τὸν ἑαυτό τους. Πλάνα ἀπὸ ἐξαθλιωμένα προσφυγόπουλα νὰ παίζουν ὁμαδικὰ παιχνίδια καὶ νὰ περιμένουν μπουλούκια γιὰ ἰατρικὴ ἐξέτασι. Πρὸς τὸ τέλος τοῦ βίντεο διακρίνονται τὰ πρῶτα σπίτια ποὺ χτίζουν οἱ πρόσφυγες στὴν Ἀθήνα (πιθανὸν στὴν περιοχὴ τοῦ Νέου Κόσμου) μὲ τοῦβλα φτιαγμένα ἀπὸ λάσπη, αὐτοσχέδια στρατόπεδα συγκεντρώσεως, παράγκες κ.λπ.

Δῆτε τὸ βίντεο στὴν ἀκόλουθη διεύθυνσι:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου