1/12/11

Ἐπεισόδιο στὴν ΣΣΕ: Ἀπάντησις ἀπὸ τὸν γυιό, ἀδελφό, θεῖο

Ἐδῶ καὶ πέντε ἡμέρες παρακολουθῶ τὰ ἀναγραφόμενα σὲ διάφορες ἐφημερίδες καὶ ἱστοσελίδες, σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων, ποὺ ἔφερε στὴ δημοσιότητα τὸ «Κυριακάτικο Βῆμα» τῆς 27/11/11, μὲ τὴν περισσὴ δημοκρατική του εὐαισθησία.
Δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὸ ἐπεισόδιο, ποὺ ἔλαβε χώρα στὶς 17/11/11 καθ’ ὅσον μὲ ἐντολὴ τοῦ κ. ΥΕΘΑ ἔχουν κινητοποιηθεῖ οἱ θεσμικὲς διαδικασίες γιὰ τὸν πειθαρχικό του ἔλεγχο. Οὔτε εἶναι τῆς παρούσης νὰ ἀναλύσω γιατί δέχεται ἐπίθεση ἡ οἰκογένειά μου, ὁ πατέρας μου, ὁ ἀδελφός μου καὶ τὰ δύο μου ἀνίψια. Ὁ κόσμος ἔχει καταλάβει τί πραγματικὰ συμβαίνει καὶ τὰ ἑκατοντάδες τηλεφωνήματα συμπαράστασης, ὅπως καὶ τὰ εὐνοϊκὰ σχόλια τῆς πλειοψηφίας ἀγνώστων σὲ μένα συμπατριωτῶν μας, ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ λαὸς πλέον δὲν πέφτει θύμα παραπληροφόρησης.
Ἐπειδὴ ὅμως κάποια βδελυρὰ δημοσιεύματα εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας ἀποφάσισα νὰ πῶ μερικὰ πράγματα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας.

Ἀναφέρομαι στὰ τέσσερα ἄρθρα
«Σόι πάει τὸ βασίλειο» (http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=425340&cid=4),
«Νὰ τὸν χαίρεστε» (http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=425576&cid=4) καὶ
«Ἡ χούντα τῆς εὐελπίδων» (http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=426189&cid=4)
«Ἡ ἀπόρρητη ἔκθεση τοῦ Α2 γιὰ τὰ σταγονίδια στὸ στρατὸ» (http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=63571793)

Θὰ μιλήσω πρῶτα ὡς γυιὸς τοῦ Χρίστου Φαραντάτου, ἀποστράτου ἀξιωματικοῦ. Ὁ πατέρας μου εἶναι τάξεως 1955, 79 ἐτῶν καὶ ὅταν ἔγινε τὸ πραξικόπημα ὑπηρετοῦσε στὴν Κύπρο ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 1966. Οὐδεμία συμμετοχὴ εἶχε ποτὲ στὴ χούντα. Ἀπέχει ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ ὑπηρεσία ἀπὸ τὸ Μάρτιο τοῦ 1983, ὅταν ἀπὸ τοὺς τότε ὑπερδημοκράτες σοσιαλιστὲς καρατομήθηκε, ἐνῶ εὑρισκόταν σὲ ἐκπαιδευτικὸ ταξίδι μὲ τὴν Σχολὴ Ἐθνικῆς Ἄμυνας, ὅπου ὑπηρετοῦσε ὡς σπουδαστής, ἀφοῦ ἦταν ἀπαίτησις τῆς τότε πολιτικῆς ἡγεσίας, λόγω ἐπεισοδίου ποὺ εἶχε λάβει χώρα στὴ Σχολὴ Εὐελπίδων καὶ εἶχε ἐμπλακεῖ τὸ ὄνομά του τότε Ἀρχηγοῦ Σχολῆς καὶ ἀδελφοῦ μου Παναγιώτη. Γιὰ ὅσους γνωρίζουν-γιατί οἱ δημοσιογράφοι τοῦ βήματος, ἔθνους, on-alert καὶ zouglas δὲν εἶναι ἐνημερωμένοι (εἶναι καὶ παραεῖναι ἀλλὰ ἐκστασιάζονται μὲ τὴ διαστρέβλωση τῶν γεγονότων)- ὁ πατέρας μου ἔφυγε «τσιμπητός», ὅπως λέμε στὴ γλώσσα τῶν κρίσεων. Τὸ ἂν ἦταν καλὸς ἀξιωματικὸς ἂς ρωτήσουν οἱ δημοσιογράφοι αὐτοί, τοὺς συμμαθητές του, τοὺς ἐν ζωὴ προϊσταμένους του, ἀλλὰ κυρίως τοὺς ἀξιωματικοὺς ποὺ εἶχε διοικήσει καὶ πρωτίστως τοὺς στρατιῶτες του. Ἐγὼ θὰ πῶ ὅτι εἶναι ἄριστος πατέρας, φίλος, συμπαραστάτης, ψυχούλα.

Θὰ μιλήσω στὴ συνέχεια ὡς ἀδελφός του Παναγιώτη Φαραντάτου, ποὺ ἔχει τὴν τιμὴ νὰ διοικεῖ μία ἀπὸ τὶς ἰσχυρότερες ταξιαρχίες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ἐπὶ τοῦ πότ. Ἔβρου (ἐκτιμῶ ὅτι μόνο σὲ βιβλία γεωγραφίας τὴν ἔχουν δεῖ τὴν περιοχὴ οἱ συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι ἢ ἴσως νὰ τὴν ἔχουν ἀκούσει σὲ κανένα τραγούδι τύπου «Διδυμότειχο μπλούζ»). Γιὰ ἐνημέρωσή τους λοιπὸν τοὺς λέγω ὅτι στὸ ἐπεισόδιο τοῦ 1982, στὸ ὁποῖο ἀναφέρθηκαν μὲ τόση προκλητικὴ λασπολογία, ἀκολούθησε πειθαρχικὸ συμβούλιο μὲ τὸ ἐρώτημα τῆς ἀποπομπῆς του, στὸ ὁποῖο ὁ παθῶν πρωτοετὴς εὔελπις εἶχε καταθέσει ὅτι «ὁ Ἀρχηγὸς Εὔελπις IV τάξεως δὲν τὸν εἶχε ἀγγίξει ποτέ». Ἄρα αὐτὰ ποὺ γράφονται περὶ χαστουκιοῦ, μείωσης συναδέλφου, βασανιστῶν κλπ κλπ εἶναι ἀνοησίες κάποιων εὐφάνταστων κουραμπιέδων. Καὶ ἐπειδὴ θὰ θεωρηθεῖ ὅτι μεροληπτῶ δὲν θὰ μιλήσω γιὰ τὶς ἱκανότητές του ὡς ἀξιωματικοῦ. Ἂς ἀνατρέξουν στὶς ἐπιδόσεις του στὰ διάφορα σχολεῖα τοῦ ὅπλου του, σχολὲς πολέμου, ἐθνικῆς ἄμυνας, σχολεῖα ἐξωτερικοῦ κλπ. Ἂς ρωτήσουν καὶ γι’ αὐτὸν τοὺς συμμαθητές του, τοὺς προϊσταμένους του, τοὺς ὑφισταμένους τοῦ ἀξιωματικοὺς καὶ φυσικά τους στρατιῶτες ποὺ ὑπηρέτησαν ὑπὸ τὶς διαταγές του. Ὡς ἀδελφὸς ὅμως θὰ ἔδινα καὶ τὴ ζωή μου γι’ αὐτόν.

Τέλος θὰ μιλήσω γιὰ τὰ ἀνίψια μου.
Πρῶτα νὰ ξεκαθαρίσω ὅτι ἀσχέτως ἀκαδημαϊκῆς ἐπίδοσης, ὅπου ἀναγκαστικὰ θὰ ὑπάρχουν πρῶτοι, καλοί, χειρότεροι, μέτριοι, τελευταῖοι, ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ εὐέλπιδες καὶ ἀνεξαρτήτως σειρᾶς εἶναι ἄριστοι, εἶναι στρατευμένοι στὴν ἰδέα τῆς πατρίδας καὶ τῆς φυλῆς, εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ δώσουν χωρὶς δεύτερη σκέψη τὴ ζωή τους γιὰ τὴν ἐλευθερία, ὅπως θὰ κάνουν πρόθυμα καὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες πατριῶτες. Εἶναι οἱ θεματοφύλακες τῶν δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν μας ἀπὸ κάθε ξένο ἐπιβουλέα.
Ἀναγκαστικὰ μέσα στὴ σχολὴ ὑπάρχει μία ἐπετηρίδα. Δὲν σημαίνει ὅτι ὁ πρῶτος εἶναι καλύτερος ἀπὸ τὸν δεύτερο ἢ ἀπὸ τὸν ἑκατοστὸ τρίτο. Σημαίνει ὅτι ἁπλὰ πέτυχε ὑψηλότερο σύνολο στὴν ἐπίδοσή του ποὺ εἶναι συνισταμένη τῆς ἀκαδημαϊκῆς ἐπίδοσης, τῶν ἀθλητικῶν καὶ στρατιωτικῶν προσόντων κλπ. Οἱ εὐέλπιδες ἀπὸ τὸν πρῶτο ἕως τὸν τελευταῖο εἶναι τῆς ἴδιας ἀξίας, εἶναι παραστάτες, εἶναι ἀδέλφια, εἶναι μία ψυχή.

Ὁ ἀνιψιός μου λοιπὸν ὁ Χρίστος πέρασε στὴ Σχολὴ Εὐελπίδων τὸ 2008 μὲ πανελλήνιες μὲ 19.360 μόρια καὶ γιὰ ὅσους ἔχουν ἐλάχιστη γνώση αὐτῶν τῶν θεμάτων, αὐτὸ σημαίνει ὅτι μποροῦσε νὰ μπεῖ σὲ ὅποια σχολὴ ἤθελε. Παρὰ τὶς παραινέσεις μου νὰ ἀκολουθήσει ἄλλο κλάδο, λόγω τῶν δυσχερειῶν τοῦ στρατιωτικοῦ ἐπαγγέλματος, αὐτὸς ἦταν ἀνένδοτος καὶ ἤθελε νὰ ἀκολουθήσει τὴ στρατιωτικὴ περιπέτεια μὲ πίστη καὶ ἀφοσίωση στὴ μεγάλη του λατρεία, ποὺ ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἡ πατρίδα καὶ ὁ στρατός. Γιὰ τὴν ποιότητά του καὶ τὶς ἐπιδόσεις τοῦ ἂς ἐρωτηθοῦν οἱ ἀξιωματικοί του ἀλλὰ κυρίως οἱ εὐέλπιδες καὶ οἱ συμμαθητές του. Τὸ νὰ λέει ἕνας κομπλεξικὸς ὅτι «Ὁ νεαρὸς Εὔελπις ἦταν Ἀρχηγὸς τῆς Σχολῆς, ἂν καὶ ὑπῆρχε καλύτερος σὲ ἐπιδόσεις Εὔελπις ὁ ὁποῖος ὅμως δὲν ἦταν τῶν Ὅπλων ἀλλὰ τῶν Σωμάτων καὶ σ’ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ἐπιλέγεται ὁ Ἀρχηγὸς ἀπὸ τὰ πρῶτα» εἶναι τουλάχιστον βλακῶδες διότι διαψεύδεται ἀπὸ τὰ γεγονότα, ἀφοῦ ὁ περσινὸς ἀρχηγὸς ἦταν τῶν Σωμάτων. Τοὺς προτρέπω λοιπὸν νὰ ζητήσουν ἀπὸ κάποιο εὔελπι τὸν προσωπικὸ κωδικό του (password) καὶ ἂς ρίξουν μία ματιὰ στὶς βαθμολογίες ὅλων τῶν ἀκαδημαϊκῶν περιόδων ὅλων τῶν τελευταίων ἐτῶν, ποὺ δημοσιεύει, γιὰ λόγους διαφάνειας, ἡ Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων στὸ moodle.sse.gr . Μποροῦν ἂν θέλουν νὰ ρωτήσουν καὶ τοὺς καθηγητές του στὴ ΣΣΕ, ἂν τολμοῦν φυσικά.

Ὁ ἄλλος μου ἀνιψιὸς Κωνσταντῖνος πέρασε φέτος στὴ Σχολὴ μὲ 19.600 μόρια, γράφοντας πέντε ὁλοστρόγγυλα εἰκοσάρια στὶς πανελλήνιες. Εἶναι καὶ αὐτὸς σὰν τὸν πατέρα του καὶ τὸν ἀδελφό του, ἀπὸ ἀνοξείδωτο ἀτσάλι καὶ μάλιστα προηγμένης τεχνολογίας.

Γιὰ τὸ ἦθος καὶ τὸν χαρακτήρα τῶν δύο ἀνιψιῶν μου εὐελπίδων, ἂς ρωτήσουν οἱ κύριοι κιτρινιστὲς τοὺς καθηγητὲς καὶ τοὺς συμμαθητές τους στὸ 3ο Λύκειο Ἁγίας Παρασκευῆς. ὅπου ἦταν καὶ οἱ δύο σημαιοφόροι. Τὸ εἶχαν κάνει καὶ πρὶν 29 χρόνια κάποιοι ἄλλοι δημοσιογράφοι, ποὺ ρωτοῦσαν στὸ Ζ’ Ἀρρένων Παγκρατίου γιὰ μένα καὶ τὸν ἀδελφό μου καὶ ἔφαγαν «πόρτα» καὶ μάλιστα περισσότερο ἀπὸ ἐκείνους τοὺς καθηγητές μας, ποὺ ἦταν ἀριστερῶν πεποιθήσεων. Καὶ αὐτὸ γιατί ὑπῆρχε μεταξὺ μας ἀγάπη καὶ σεβασμός.
Μᾶλλον θὰ φαντάζονται αὐτοὶ οἱ καχεκτικοὶ δημοσιογράφοι ὅτι ἴσως νὰ πρόκειται γιὰ τίποτε πλαδαροὺς σπασίκλες ἢ κακομαθημένους μαμμόθρεφτους. Τοὺς συνιστῶ νὰ μὴν τοὺς πλησιάσουν ποτὲ γιατί ἕνα ἁπλὸ φτέρνισμα τοὺς εἶναι ἱκανὸ νὰ τοὺς στείλει στὸ νοσοκομεῖο μὲ βαρείας μορφῆς πνευμονία.
Καλὸ λοιπὸν εἶναι αὐτοὶ οἱ δημοσιογράφοι, πρὶν δημοσιεύσουν τὰ γεμάτα μίσος δημοσιεύματά τους, νὰ μὴ ρωτοῦν μόνο τοὺς χαφιέδες τους, ποὺ ἐξυπηρετοῦν ἄλλες ἀνάγκες, ἀλλὰ καὶ ἄλλους καὶ κυρίως τὰ παιδιὰ τοῦ λαοῦ ποὺ ὑπηρέτησαν ὑπὸ τὶς διαταγές μας. Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀδέκαστοι κριτές μας καὶ οἱ αἰώνιοι ἀδελφοί μας.
Ἡ ἀμεροληψία καὶ ἀντικειμενικότητα τῶν ἐν λόγω βεβαιωμένων ψευτῶν φαίνεται ἄλλωστε καὶ ἀπὸ τὰ παρακάτω στοιχεῖα:

1. Γράφουν γιὰ τὸν μὲν πρωτοετῆ εὔελπι τοῦ ἐπεισοδίου τοῦ 1982 ὅτι «Λόγῳ τοῦ συμβάντος ὁ κ. Παπαϊορδανίδης ἐγκατέλειψε τὸν στρατὸ δίνοντας πρόωρο τέλος στὴν στρατιωτική του καριέρα» ἐνῶ γιὰ τὸν νῦν τεταρτοετῆ ἀρχηγὸ γράφουν «Ὁ 22χρονος Εὔελπις ἔδωσε τὴ δική του ἐκδοχὴ τῶν γεγονότων, τὰ ὁποία ὅπως καὶ νὰ παρουσιαστοῦν, ὅσο κι ἂν “στρογγυλέψουν” δὲν τὸν ἀπαλλάσσουν ἀπὸ τὶς εὐθύνες του καὶ τὸ κόστος ποὺ καλεῖται νὰ πληρώσει μὲ τὴν ἀποπομπή του ἀπὸ τὴ Σχολὴ Εὐελπίδων». Δηλαδὴ προδικάζουν καὶ προδιαθέτουν τοὺς ἀναγνῶστες ὅτι ὁ τεταρτοετὴς ἀριστοῦχος τῶν 1100 ἡμερῶν φοίτησης πρέπει νὰ ἀποπεμφθεῖ, ὡς νὰ μὴν ἔχει μπροστά του καριέρα, ἐνῶ ὁ τότε πρωτοετὴς τῶν 40 ἡμερῶν ἔχασε ἄδικα τὴ στρατιωτική του καριέρα.

2. Ἂν δεῖτε τὸ δημοσίευμα τῆς κυρίας ζούγκλας, ἀναφέρει ὅτι «Ἐξ αἰτίας τοῦ ἐπεισοδίου παρενέβη δυναμικὰ στὴν ὑπόθεση τὸ στέλεχος τοῦ Κ.Κ.Ε. ὁ ἀείμνηστος Κωστας Κάππος, ἀπαιτώντας τὴν παραδειγματικὴ τιμωρία τῶν δραστῶν». Ὅμως στὸ ἠχητικὸ ντοκουμέντο/συνέντευξη τοῦ Παπαϊορδανίδη στὴν κυρία ζούγκλα θὰ ἀκούσετε ξεκάθαρα ὅτι ὁ ἴδιος ἀρνεῖται κάτι τέτοιο λέγοντας μάλιστα ὅτι ὁ «πατέρας του ποὺ τὸν συνόδευσε στὴ σχολὴ ἐμοίαζε μὲ τὸν βουλευτὴ τοῦ ΚΚΕ Κάππο καὶ ἔτσι θεωρήθηκε ὅτι παρενέβη ὁ Κάππος»

Ὅσο γιὰ τὸ ἄρθρο κάποιου δημοσιοπλάνου ὅτι ἀνήκαμε σὲ μυστικὲς ὀργανώσεις μὲ ὁπλοστάσια κλπ, δὲν θὰ πῶ κάτι, ἀφοῦ αὐτὸ πλέον εἶναι καθαρὰ θέμα τῆς ψυχιατρικῆς ἐπιστήμης, ἡ ὁποία στὴν περίπτωσή του, ἐξ’ ὅσων ἔχω ἀντιληφθεῖ, ἔχει σηκώσει τὰ χέρια ψηλά. Ὡς ἐναλλακτικὴ μέθοδο ψυχοθεραπείας οἱ γιατροὶ τοῦ ἔχουν συστήσει νὰ ἀκολουθεῖ εἰδικὴ πρωτοποριακὴ ἀγωγὴ ποὺ περιλαμβάνει παρακολούθηση ταινιῶν δράσης καὶ ἴντριγκας. Εἶναι ἕνα κατάλοιπο τῆς παιδικῆς του ἡλικίας, ποῦ ὅταν τὸν ρωτοῦσαν «τί θὰ γίνεις ἀγοράκι μου ὅταν μεγαλώσεις;» ἐκεῖνος ἀπαντοῦσε «θὰ γίνω εὔελπις», ἀλλὰ τελικὰ κατέληξε νὰ γίνει «κυνηγὸς χουντικῶν φαντασμάτων».

Τελειώνοντας ἀπευθύνω σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς μπούληδες δημοσιογράφους ἕνα ἐρώτημα:
Γιατί ἀσχολοῦνται τόσο πολὺ οἱ συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι μὲ μία οἰκογένεια δύο συνταξιούχων, δύο σπουδαστῶν καὶ ἑνὸς δημοσίου ὑπαλλήλου; Ἴσως νὰ διακατέχονται ἀπὸ μία μορφὴ λαγνείας πρὸς τὸ ἐπώνυμό μας….ποιὸς ξέρει;

Πρὸς τοὺς λοιποὺς ἀναγνῶστες:
Τί ὑποκρύπτεται πίσω ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐνορχηστρωμένη ἐπίθεση; Ποιοὶ εἶναι οἱ πραγματικοὶ σκοποὶ ποῦ ὑπηρετοῦν τὰ συγκεκριμένα δημοσιεύματα;
Ἀναστάσιος Φαραντάτος, Σχης ἐ.ἀ.

ΥΓ. Ζητῶ συγγνώμη ἀπὸ τοὺς συγκεκριμένους δημοσιογράφους γιὰ τὰ κοσμητικὰ ἐπίθετα «εὐφάνταστοι κουραμπιέδες», «κομπλεξικοί», «λασπολόγοι», «κιτρινιστές», «καχεκτικοί», «δημοσιοπλάνοι», «μπούληδες», ἀλλὰ ἂν ὄντως ἐνοχλήθηκαν, τότε βεβαίως τὰ ἀνταλλάσσω μὲ τὸν χαρακτηρισμὸ «χουντικός».

1 σχόλιο:

  1. Γνωρίζω τον κύριο Φαραντάτο Παναγιώτη χρόνια τώρα καθώς και έχουμε σχηματίσει εντύπωση για τον κύριο Αβραμόπουλο. Στην χούντα απαγορευότανε να τραγουδήσεις Μίκη Θεοδοράκη. Στην κυβέρνηση Παπαδήμου, με τους άνευ λαϊκής εντολής Υπουργούς της, απαγορεύεται να εκφράσεις την γνώμη σου; Μήπως ο κύριος Αβραμόπουλος είναι σε αυτήν την θέση, άνευ λαϊκής εντολής; Μήπως μάλιστα ο συγκεκριμένος ανήκει σε αυτούς που τις προηγούμενες εκλογές δεν εκλέχθησαν; Όσον αφορά τον Αρχηγό της ΣΣΕ, είναι νέος που έχει αριστεύσει σε στρατιωτικά αντικείμενα, σε αθλητικές δοκιμασίες και σε ακαδημαϊκά μαθήματα, όπως πυρηνική φυσική, μηχανική, οργανική χημεία, διεθνές δίκαιο και πολλά πολλά άλλα... Ο Χρίστος πέρασε στη Σχολή Ευελπίδων το 2008 με πανελλήνιες με 19.360 μόρια και αυτό σημαίνει ότι μπορούσε να μπει σε όποια σχολή ήθελε! Δεν βρίσκεις τέτοιους νέους σήμερα και γενικά τόσο έξυπνη οικογένεια, γενιά που από παππού, γιο, εγγονό, όλοι τους αρχηγοί, που αγαπά την Δημοκρατία και την Πατρίδα. Μήπως νέοι δεν καταστρέφουν το πανεπιστήμιο κάθε φορά την ημέρα του πολυτεχνείου; Αυτοί οι γνωστοί- άγνωστοι γιατί έχουν ιδιαίτερη αντιμετώπιση; Γιατί σταυρώνουμε τον καλύτερο μαθητή από τους 1.300 περίπου ευέλπιδες, που απλά είπε την άποψή του; Φοβούμαστε κάτι; Ή μήπως δεν σκεφτόμαστε τις συνέπειες κύριε Αβραμόπουλε μιας τέτοιας απόφασης; Μας ενοχλεί που τα δικά μας παιδιά δεν είναι σαν τον Χρήστο;
    Η Παναγία να φυλάει την οικογένειά σας κύριε Φαραντάτε και να φωτίσει όσο υπάρχει χρόνος ακόμη τους κυβερνώντες... Η ιστορία της Αργεντινής, της Αιγύπτου, του Ιράν, Ιράκ και η δική μας είναι γνωστές σε όλους μας. Όποιος δεν γνωρίζει ιστορία, είναι σίγουρο πως θα την ξαναζήσει!

    ΑπάντησηΔιαγραφή