14/4/11

Εἶπες τὴν μισὴ ἀλήθεια ἀγαπητὲ Μίκη!

ΠΡΟΣ: MIKH ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΘΕΜΑ: Εἶπες τὴν μισὴ ἀλήθεια στὸν Γ. Παπαδάκη στὸν ΑΝΤ1

Ἀγαπητὲ φίλε, πατριώτη Μίκη

Κατ΄ ἀρχὰς εἶμαι ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μεγάλωσαν μὲ τὰ τραγούδια σου, ποὺ δίνουν ὅραμα κι ἐλπίδα γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας. Ἄκουσα μὲ μεγάλη προσοχὴ τὴν συνέντευξί σου στὸν Παπαδάκη, στὸν ΑΝΤ1 καὶ ὁμολογουμένως θὰ συμφωνήσω στὰ περισσότερα. Ἀλλὰ μετὰ λύπης μου διεπίστωσα τὴν ἁγιοποίησι τῆς ἀριστερᾶς· ὅτι εἶναι σχεδὸν ἄμοιρη εὐθυνῶν καὶ ὅτι γιὰ ὅλα φταῖνε τὰ δύο κόμματα. Ἡ πάγια ἀριστερὴ ρητορεία.


1. Εἶπες ὅτι εἶναι ἀντισυνταγματικὴ καὶ ἄκυρη ἡ μνημονιακὴ σύμβασις. Θὰ συμφωνήσω, ἀλλὰ ἀντισυνταγματικὴ καὶ ἄκυρη εἶναι ἡ ἐπιβολὴ πολυπολιτισμικῆς παιδείας στὰ παιδιά μας κατὰ παράβασιν τοῦ ἄρθρου16 τοῦ Συντάγματος. Ὅπως ἐπίσης ἀντισυνταγματικὸς εἶναι ὁ νόμος τοῦ Ραγκούση γιὰ χορήγησι ἰθαγενείας στὰ ἑκατομμύρια τῶν λαθρομεταναστῶν κατὰ παράβασιν τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Συντάγματος. Γιατί δὲν μίλησες γιὰ αὐτά; Μήπως ἐπειδὴ ἐνοχλεῖται ἡ καθεστηκυΐα τάξις τῆς ἀριστερᾶς;

2. Εἶπες ἐπὶ λέξει ὅτι «ὅλα τὰ κόμματα ἀπὸ τὸ 1950 ποὺ κυβέρνησαν τὴν Ἑλλάδα, πλὴν τῆς Ἀριστερᾶς, φταῖνε γιὰ τὴν σημερινὴ κατάντεια». Εἶσαι ἄδικος Μίκη ἢ μᾶλλον τὰ εἶπες ἀντίθετα διότι μετὰ ἀπὸ μία ἐμφύλια περιπέτεια, στὴν ὁποία μᾶς ἔβαλε ἡ ἀριστερὰ καὶ κόστισε στὴν Ἑλλάδα σύμφωνα μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Συντονισμοῦ 11.370.000.000 δραχμὲς γυρίζοντάς την πίσω 50 χρόνια, παρὰ ταῦτα ὅλες οἱ κυβερνήσεις καὶ κυρίως ἡ ἑπταετία τοῦ Παπαδόπουλου, μέχρι τὸ 1973, κατάφεραν ἐπὶ μία 20ετία (1953-1973) νὰ αὐξάνουν τὸ ΑΕΠ κατὰ 8% κάθε χρόνο καὶ νὰ πετύχουν αὔξησι ἰδιωτικῶν ἐπενδύσεων 10%, καὶ οἱ πάντες νὰ ὁμιλοῦν γιὰ τὸ οἰκονομικὸ θαῦμα τῆς Ἑλλάδος καὶ κυρίως τὸ οἰκονομικὸ θαῦμα τῆς ἑπταετίας.
Ἄρα ἀγαπητὲ φίλε Μίκη ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι, ἡ ἀδιέξοδη ἐμφυλοπολεμικὴ πολιτικὴ τῆς Ἀριστερᾶς ὡδήγησε σὲ οἰκονομικὴ αἱμορραγία τὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ κυβερνήσεις μέχρι τὸ 1973 κατάφεραν νὰ διορθώσουν τὰ πράγματα καὶ νὰ φτειάξουν οἰκονομικὰ ἰσχυρὴ Ἑλλάδα. Ἀπὸ τὸ 1973 καὶ μετὰ ἄρχισε τὸ μεγάλο φαγοπότι ὅπου φυσικὰ ἀμέτοχη δὲν εἶναι ἡ Ἀριστερὰ καὶ σὲ παραπέμπω σὲ δηλώσεις τοῦ βουλευτῆ τοῦ Συνασπισμοῦ Π. Κοροβέση ὅπου ἐδήλωσε ὅτι ὁ Συνασπισμὸς καὶ τὸ ΚΚΕ ἔλαβαν μίζες ἀπὸ τὴν Siemens γιὰ τὴν ἀνάθεσι τῶν ψηφιακῶν κέντρων τοῦ ΟΤΕ, κατὰ τὴν οἰκουμενικὴ κυβέρνησι τοῦ Τζαννετάκη τὸ 1989, ἀλλὰ φυσικὰ νὰ μὴ λησμονοῦμε καὶ τὸ σκάνδαλο τῆς πωλήσεως τοῦ Γερμανοῦ καὶ τὸν ρόλο τοῦ Κ.Κ.Ε.. Εἶναι τυχαῖο ἄλλωστε ποὺ τὸ ΚΚΕ εἶναι νομικὸ πρόσωπο μὲ τὴν μεγαλύτερη ἀκίνητη περιουσία μαζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὶς Τράπεζες; (ΒΗΜΑ, 14/06/1998) Φαντάσου φίλε Μίκη ἡ Ἀριστερὰ νὰ ἦταν κυβέρνησις τί θὰ ἔτρωγαν !!

3. Μίλησες γιὰ τὴν κατεδάφισι τῆς ἱστορίας, ἀλλὰ δὲν μᾶς εἶπες ποιοί πρωτοστάτησαν στὴν κατεδάφισι τῆς ἱστορίας. Μήπως ἦσαν τὰ πρωτοπαλλήκαρα τῆς Ἀριστερᾶς, προεξάρχοντος τοῦ ἰσοβίου προέδρου τῆς ΟΛΜΕ καὶ στελέχους τοῦ ΚΚΕ κ. Καλομοίρη, ποὺ ἔβγαιναν σὲ ὅλους τοὺς ραδιοτηλεοπτικοὺς σταθμοὺς ὑπερθεματίζοντας γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν σωβινιστικῶν βιβλίων τῆς ἀστικῆς τάξεως, ποὺ προκαλοῦν τὸν ρατσισμὸ καὶ τὸ μῖσος καὶ δηλητηριάζουν τὰ παιδιά μας μὲ τὸν ἐθνικισμὸ καὶ τὴν ξενοφοβία;
Ναὶ φίλε Μίκη καὶ ὄχι μόνο ὅλοι οἱ Ἀριστεροὶ ὑπερασπίζονταν τὴν κατεδάφισι τῆς ἱστορίας ἀλλὰ καθύβριζαν καὶ τρομοκρατοῦσαν ὅλους ἐμᾶς ὡς ρατσιστὲς καὶ φασίστες, καὶ τώρα μᾶς καλεῖς νὰ κατέβουμε μαζὶ στοὺς δρόμους, . Μὲ ποιούς νὰ κατέβουμε μαζί, μὲ αὐτοὺς ποὺ τόσα χρόνια εἶναι φερέφωνα τῶν Ἀμερικανῶν καὶ ὡς τάγματα ἀσφαλείας τρομοκρατοῦσαν τοὺς Ἕλληνες νὰ μὴ ἀντιστέκωνται;

4. Σὲ ρώτησε ὁ Παπαδάκης γιατί δὲν πᾶνε οἱ δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι ἀπὸ ΠΑΣΟΚ καὶ ΝΔ στὴν Ἀριστερὰ καὶ ἐσὺ εἶπες ἐπὶ λέξει «αὐτὸ δὲν ἔχει καμμία σημασία». Μούγκα γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῆς Ἀριστερᾶς. Μούγκα γιατί; Διότι φίλε Μίκη, ἡ Ἀριστερά, τόσα χρόνια μὲ τὴν εἴσοδο τῶν ἑκατομμυρίων λαθρομεταναστῶν στὴν πατρίδα μας δὲν πῆρε τὸ μέρος τῶν Ἑλλήνων ποὺ δολοφονοῦνται, βιάζονται, καταληστεύονται, ξυλοκοποῦνται, χάνουν τὶς δουλειές τους, μειώνεται τὸ ἡμερομίσθιο, κλείνουν τὰ μαγαζιά τους ἀπὸ τὶς ὀρδὲς τῶν εἰσβολέων, ἀλλὰ ἐντελῶς προκλητικά, καταστρατηγῶντας τὶς μαρξιστικές της καταβολές, τάχθηκε ἐναντίων τῶν Ἑλλήνων καὶ ὑπὲρ τῶν παρανόμως εἰσελθόντων ὁδηγῶντας τοὺς Ἕλληνες στὴν ἀνεργία, στὴν κοινωνικὴ ἀποξένωσι, στὴν ὑπογεννητικότητα, στὸν φόβο καὶ στὴν κατάθλιψι. Σὲ παραπέμπω στὸν σύντροφο Ν. Κούνδουρο νὰ σοῦ πῆ πῶς χαρακτήρισε τὴν ἀλληλεγγύη στοὺς λαθροεισβολεῖς (Βῆμα 3/4/11). Ἡ ἀριστερά, μαζικὰ συμμετεῖχε σὲ ἐκδηλώσεις κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἀποκαλῶντας τους φασίστες καὶ ρατσιστές, ἡ συνήθης τακτικὴ τῆς ψυχολογικῆς τρομοκρατίας ποὺ ἐπιβάλλει.
Πλέον ἡ Ἀριστερὰ δὲν ἔχει λαϊκὰ ἐρείσματα στὴν κοινωνία ὅπως παλιὰ καὶ ἀπομονώθηκε ἀπὸ τὸν κυρίως κορμὸ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ στὴν συνείδησι τῶν περισσοτέρων Ἑλλήνων. Ἡ Ἀριστερὰ ὅπως καὶ τὰ κόμματα ΝΔ καὶ ΠΑΣΟΚ δὲν ἀνήκουν πλέον στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀλλὰ στὶς ὀρδὲς τῶν λαθροεισβολέων καὶ τῶν ἐντολοδόχων τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Γι' αὐτὸ φίλε Μίκη δὲν κεφαλαιοποίησε τὴν δυσαρέσκεια τοῦ κόσμου ἡ Ἀριστερά. Κι αὐτὸ δὲν τὸ εἶπες. Πῶς λοιπὸν μᾶς καλεῖς νὰ κατέβουμε πανεθνικά, ὅλοι μαζὶ στὸ πεζοδρόμιο, ὅταν κατὰ βᾶσιν ἀπευθύνεσαι μόνο σὲ ἀριστερὸ ἀκροατήριο, ἐφ' ὅσον διαγράφεις μονομερῶς συλλήβδην τὰ ἐγκλήματα τῆς ἀριστερᾶς καὶ ἑστιάζεις στὰ ἐγκλήματα τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ τῆς ΝΔ; Μὲ ποιοὺς νὰ κατέβουμε μαζὶ μὲ αὐτοὺς ποὺ μαζικὰ πολεμοῦν τὸ ἔθνος καὶ τὴν ἐθνικὴ συνείδηση ὡς ἐπινόηση τῆς ἀστικῆς τάξης ; Ὀξύμωρο καὶ ἀντιφατικό.

5. Εἶπες ὅτι σὲ φιμώνουν τὰ κανάλια, ἀλλὰ δὲν εἶπες ὅτι τὰ κανάλια εἶναι ἀριστεροκρατούμενα καὶ ὅλοι οἱ ἀριστεροὶ ἀναρριχήθηκαν στὰ κανάλια καὶ ἂν δὲν ὑποταχθεῖς στὴν πολυπολιτισμικὴ ἰδεολογία τῆς Ἀριστερᾶς ἐξοβελίζεσαι. Ὄλγα Τρέμη ἀπὸ τὴν ΚΝΕ, Στάη ἀπὸ τὴν ΚΝΕ, Ζαχαράκη, Εὐαγγελάτος ἀριστεροί, Τζίμας ἀρθρογράφος τοῦ Ριζοσπάστη, Βερύκιος ἀρθρογράφος τοῦ Ριζοσπάστη, Βαρεμένος, Οἰκονομέας ἀριστεροί, Κύρτσος ἀρθρογράφος τοῦ Ριζοσπάστη κ.α. Θοδωράκης, Τριανταφυλλόπουλος, ἀκόμα καὶ οἱ γελωτοποιοὶ Λαζόπουλος Κανάκης, πολλοὶ σύντροφοι ἀποτελοῦν τὸν ἰδεολογικὸ πυρήνα τῆς παγκοσμιοποίησης, λόγω πολυπολιτισμικῆς διεθνιστικῆς γαλούχησης. Δὲν μιλάω γιὰ τὰ κρατικὰ κανάλια καὶ ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ἐκεῖ γίνεται πάρτι ἀπὸ ἀριστερούς.
Ἄρα φίλε μου Μίκη, ἡ Ἀριστερὰ κυβερνᾶ τὰ ΜΜΕ καὶ αὐτὴ σὲ φίμωσε ὅπως συνέβαινε σὲ ὅλο τὸ σιδηροῦν παραπέτασμα.

6. Εἶπες ὅτι στὸ κίνημα τοὺς θέλεις ὅλους ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς φασίστες, τοὺς χουντικούς. Ποιοὺς ἐννοοῦσες ὡς φασίστες καὶ χουντικούς; Μήπως τοὺς φοιτητὲς τῆς ἀριστερᾶς ποὺ ἔχουν μετατρέψει τὰ πανεπιστήμια σὲ γιάφκες καὶ ξυλοκοποῦν, βρίζουν τοὺς ἀκαδημαϊκοὺς ἐὰν δὲν συμφωνοῦν μὲ τὶς δράσεις τους καὶ ἐντελῶς πραξικοπηματικὰ κλείνουν τὰ πανεπιστήμια, καταλαμβάνουν αἴθουσες, ἀπαγορεύουν σὲ διαφωνοῦντες νὰ ὁμιλοῦν καὶ στέλνουν στὸ νοσοκομεῖο ὁποιονδήποτε τολμήσει νὰ ἐκφέρει ἄλλη ἄποψη καὶ ὅλα αὐτὰ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἀσύλου; Μήπως ἐννοοῦσες αὐτοὺς τοὺς ἀριστερίζοντες ποὺ καῖνε τὴν ἑλληνικὴ σημαία, τὰ καταστήματα τῶν μὴ ἀριστερῶν καὶ ὕστερα παρεισφρέουν στὸ μπλὸκ τῶν ἀριστερῶν διαδηλωτῶν γιὰ πολιτικὴ κάλυψη; Ἐὰν κατὰ λάθος βέβαια συλληφθεῖ κανεὶς τρέχουν οἱ βουλευτὲς τῆς ἀριστερᾶς νὰ τοὺς βγάλουν ἔξω ὅπως καὶ στὶς περιπτώσεις μὲ τὴν τρομοκρατία. Ὅλοι οἱ ἀκροαριστεροὶ τρομοκράτες (βλ. Μαρίνος, Μαζοκόπος, Μαζιώτης) ποὺ κατὰ καιροὺς συνελάμβανε ἡ ἀστυνομία, ὑποστηρίζονταν στὰ δικαστήρια ἀπὸ βουλευτὲς τῆς ἀριστερᾶς. Κράτος καὶ ἀριστερὸ παρακράτος μαζί. Μὰ κι αὐτοὶ οἱ τρομοκράτες τῆς 17Ν δὲν μπόρεσαν τόσα χρόνια νὰ χτυπήσουν ἕνα προδότη πολιτικό, ὁ Μπακογιάννης τοὺς ἔφταιγε ἢ ὁ Περατικὸς ποὺ ἡ δολοφονία τοῦ ἀνάγκασε τοὺς ἐφοπλιστὲς νὰ φύγουν ἀπὸ τὸν Σκαραμαγκὰ καὶ νὰ πᾶνε τὰ καράβια τοὺς ἔξω. Πάντως ἐὰν σὲ μπέρδεψα σὲ παραπέμπω στὴν ρήση τοῦ συντρόφου Λένιν ποὺ ὅταν ὁ σύντροφος μαρξιστὴς Μουσολίνι ἀνέβηκε στὴν ἐξουσία εἶπε «ὁ φασισμὸς καὶ ὁ κουμμουνισμὸς εἶναι οἱ δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου πράγματος» (Τὰ παρασκήνια τοῦ ΚΚΕ» Ε. Σταυρίδης, σέλ.71, σέλ.73).
Μήπως αὐτοὺς ἐννοεῖς γιὰ φασίστες, διότι ἐγώ, ποὺ δὲν ἔχω οὔτε τὰ μισὰ χρόνια ἀπὸ ἐσένα, δὲν ἔχω γνωρίσει ἄλλους φασίστες στὴν ζωή μου πλὴν τῶν ἀριστερῶν. Ἐσὺ ποῦ εἶσαι μεγαλύτερος γνωρίζεις κι ἄλλους;

7. Καὶ τέλος, εἶπες νὰ κλείσουμε τὴν βάση τῆς Σούδα καὶ νὰ μὴν παρέχουμε βοήθεια στὸ ΝΑΤΟ. Μὰ καλά, δὲν μᾶς ἔγινε μάθημα τὸ πάθημα τοῦ Παπαδόπουλου τὸ 1973 ποὺ δὲν παρεχώρησε τὴν Σούδα στοὺς Ἀμερικανοὺς στὸν πόλεμο τῶν 7 ἡμερῶν καὶ χάσαμε τὴν μισὴ Κύπρο μὲ χιλιάδες νεκροὺς καὶ 200.000 πρόσφυγες. Εἶναι δυνατὸν νὰ συνεχίζουμε νὰ λέμε τέτοιες ἀριστερὲς ρητορεῖες καὶ νὰ βάζουμε σὲ περιπέτειες πάλι τὴν Ἑλλάδα μας.
Τέλος πάντων. Ἡ ἀλήθεια ποὺ δὲν εἶπες Μίκη μου εἶναι, ὅτι ΠΑΣΟΚ καὶ ΝΔ προσπαθοῦν νὰ ὑπνωτίσουν τοὺς ψηφοφόρους τους γιὰ νὰ περάσουν τὶς θελήσεις τῆς παγκοσμιοποίησης, ἐνῶ ἡ Ἀριστερὰ ἔχει δηλητηριάσει τοὺς ψηφοφόρους της μὲ τὴν ἰδεολογία τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ μάχονται γιὰ αὐτὴν ὡς συντεταγμένος στρατός, ἀναγκάζοντας καὶ τοὺς κυβερνῶντες νὰ ἐπισπεύσουν τὴν ἐπιβολὴ τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Ἄρα ἡ ἀριστερὰ ὁδηγεῖ τὴν κούρσα πρὸς τὸν ὄλεθρο ἐλέγχοντας ἀπὸ τὸ 1974 κράτος καὶ παρακράτος. Ἐὰν πραγματικὰ Μίκη μου ἔχεις δημιουργήσει κίνημα ἀνεξάρτητων πολιτῶν θὰ πρέπει νὰ εἶσαι ἀνεξάρτητος ὄχι μόνο κομματικά, ἀλλὰ πρωτίστως ἰδεολογικὰ καὶ νὰ ἀπεμπολήσεις ἐσὺ καὶ οἱ συνεργάτες σου τὶς ἀγκυλώσεις τοῦ παρελθόντος. Ἐὰν δὲν ἀναγνωρίσετε ἐγκλήματα παρελθόντος καὶ παρόντος πῶς θὰ συνοδοιπορήσουμε ἐθνικά; Ἡ μισὴ ἀλήθεια εἶναι ἐπικίνδυνη τακτικὴ καὶ ἡ ἁγιοποίηση τῶν ἐγκλημάτων τῆς Ἀριστερᾶς, δὲν νομιμοποιεῖ τὴν ταυτότητα τοῦ κινήματος ποὺ προΐστασαι, ἀλλὰ ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος νὰ μετονομαστεῖ τὸ κίνημα, σὲ κίνημα ἀριστερῶν πολιτῶν καὶ ὄχι ἀνεξάρτητων.

Μὲ πατριωτικοὺς χαιρετισμοὺς

Ἕνας ἀνεξάρτητος πολίτης
Γιῶργος Γεωργίου

Πηγή: ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΛΟΓΟΙ

1 σχόλιο: