3/11/09

Καταδίκη τῆς Ἰταλίας γιὰ τὴν ὕπαρξι σταυροῦ στὶς σχολικὲς τάξεις!!!

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἐκτιμᾷ ὅτι εἶναι ἐνάντια στὸ δικαίωμα τῶν γονέων νὰ ἀνατρέφουν τὰ παιδιά τους σύμφωνα μὲ τὶς πεποιθήσεις τους καὶ στὸ δικαίωμα τῶν παιδιῶν στὴν ἐλευθερία θρησκεύματος.
Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κατεδίκασε σήμερα τὴν Ἰταλία γιὰ τὴν παρουσία τοῦ σταυροῦ ὡς θρησκευτικοῦ συμβόλου στὶς σχολικὲς αἴθουσες, γεγονὸς ποὺ κρίθηκε ὅτι εἶναι ἐνάντια στὸ δικαίωμα τῶν γονέων νὰ ἀνατρέφουν τὰ παιδιά τους σύμφωνα μὲ τὶς πεποιθήσεις τους, καὶ στὸ δικαίωμα τῶν παιδιῶν στὴν ἐλευθερία θρησκεύματος.
Ἡ ἐνάγουσα εἶναι ἡ Σόλιε Λάουτσι, μία Ἰταλίδα ποὺ μένει στὸ Ἄμπανο Τέρμε. Τὰ παιδιά της, Ντατάικο καὶ Σάμι Ἀλμπερτίν, ἡλικίας 11 καὶ 13 ἐτῶν ἀντιστοίχως, πήγαιναν τὴν σχολικὴ χρονιὰ 2001-2002 στὸ δημόσιο σχολεῖο τοῦ Ἄμπανο Τέρμε, σὲ ὅλες τὶς τάξεις τοῦ ὁποίου ὑπῆρχε κρεμασμένος σταυρός.
Ἡ Λάουτσι ἔκρινε ὅτι ἡ ὕπαρξις σταυροῦ ἦταν ἀντίθετη μὲ τὸν λαϊκὸ χαρακτῆρα τοῦ κράτους καὶ τοῦ σχολείου. Ἐπεκαλέσθη μάλιστα καὶ μία δικαστικὴ ἀπόφασι ποὺ εἶχε κρίνει τὴν ὕπαρξι σταυροῦ στὰ ἐκλογικὰ κέντρα ἀντίθετη πρὸς τὸν λαϊκὸ χαρακτῆρα τοῦ κράτους.
Στὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῆς Ἰταλίας, ἡ κυβέρνησις ὑπεστήριξε ὅτι ἡ ὕπαρξις σταυροῦ στὶς τάξεις εἶναι λογική, καθὼς ὁ σταυρὸς δὲν εἶναι μόνο θρησκευτικὸ σύμβολο, ἀλλὰ ἐπίσης, καθ’ ὅτι «σημαία» τῆς μοναδικῆς ἐκκλησίας ποὺ ἀναφέρεται στὸ ἰταλικὸ Σύνταγμα, σύμβολο τοῦ ἰδίου τοῦ ἰταλικοῦ κράτους.
Οἱ δικαστὲς στὸ Στρασβοῦργο ὅμως, ἔκριναν ὅτι ὁ σταυρὸς μπορεῖ εὔκολα νὰ ἑρμηνευθῆ ἀπὸ τοὺς μαθητὲς ὅλων τῶν ἡλικιῶν ὡς θρησκευτικὸ σύμβολο, σύμβολο ποὺ μπορεῖ νὰ ἐνοχλήση μαθητὲς ἄλλων θρησκευμάτων ἢ ἀθέους. Ἐπεδίκασε μάλιστα τὸ ποσὸ τῶν 5.000 εὐρὼ στὴν ἐνάγουσα γιὰ ἠθικὴ βλάβη.

Κατὰ τῆς ἀποφάσεως ἡ Ἰταλίδα ὑπουργὸς Παιδείας

Ἡ Ἰταλίδα ὑπουργὸς Παιδείας καταφέρθηκε σήμερα ἐναντίον τῆς «ἰδεολογικῆς» ἀποφάσεως τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.
«Ἡ ὕπαρξις σταυροῦ στὶς σχολικὲς αἴθουσες δὲν σημαίνει προσκόλλησι στὸν καθολικισμό, ἀλλὰ εἶναι ἕνα σύμβολο τῆς παραδόσεώς μας», ἐδήλωσε ἡ ὑπουργὸς σύμφωνα μὲ τὸ πρακτορεῖο Ansa.
«Ἡ ἱστορία τῆς Ἰταλίας ἐκφράζεται καὶ μέσα ἀπὸ σύμβολα. Μὲ τὸ νὰ τὰ καταργοῦμε, καταργοῦμε ἕνα μέρος τοῦ ἑαυτοῦ μας. Στὴν χώρα μας, κανεὶς δὲν θέλει νὰ ἐπιβάλη τὴν καθολικὴ θρησκεία», πρόσθεσε.
«Κανείς, καὶ πολὺ λιγώτερο ἕνα εὐρωπαϊκό, ἰδεολογικὸ δικαστήριο δὲν θὰ καταφέρη νὰ καταργήση τὴν ταυτότητά μας. Τὸ Σύνταγμά μας, ἄλλωστε, ἀναγνωρίζει, καὶ δικαίως, μία ἰδιαίτερη ἀξία στὴν καθολικὴ θρησκεία», ἐπεσήμανε ἡ ὑπουργός.

Πηγή: «Καθημερινή»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου