11/11/09

Πολυπολιτισμικὴ προπαγάνδα στὸ βιβλίο γλώσσης τῆς ἕκτης Δημοτικοῦ!

Μεταφέρουμε στὰ ἑλληνικὰ τὴν ἄσκησι 5 ἀπὸ τὴν σελίδα 84 τοῦ α΄ τεύχους:

Κοντὰ στὴν περιοχή σας ἔχει δημιουργηθῆ ἕνας καταυλισμὸς ὅπου φιλοξενοῦνται πρόσφυγες διωγμένοι ἀπὸ διάφορες χῶρες. Ὅμως κάποιοι θέλουν νὰ τοὺς διώξουν.
Ἡ τάξις σας, λοιπόν, ἀποφασίζει νὰ ζητήση ἀπὸ τὸν δήμαρχο νὰ συνεχίσουν οἱ πρόσφυγες νὰ φιλοξενοῦνται στὸν καταυλισμὸ καὶ νὰ τοὺς βοηθήση νὰ βελτιώσουν ἀκόμη περισσότερο τὶς συνθῆκες ζωῆς τους. Ἑτοιμάστε τὴν ἐπιστολὴ ποὺ ἀκολουθεῖ, μὲ σκοπὸ νὰ πείσετε λογικῶς ἀλλὰ καὶ νὰ συγκινήσετε τὸν δήμαρχο.

Ἀκολουθοῦν ὁδηγίες γιὰ τὴν συμπλήρωσι τῆς ἐπιστολῆς ὅπως:
γιατί δὲν πρέπει νὰ τοὺς διώξουν,
γιατί εἶναι σωστὸ νὰ τοὺς βοηθήσουμε νὰ φτιάξουν τὴν ζωή τους, κ.ο.κ.

Στὴν συνέχεια παρατίθεται ὑπόδειγμα ἐπιστολῆς πρὸς συμπλήρωσιν. Ἀντιγράφουμε κάποια χαρακτηριστικὰ ἀποσπάσματα:
-Νομίζουμε ὅτι οἱ ταλαιπωρημένοι αὐτοὶ πρόσφυγες
-Μποροῦμε νὰ ἀδιαφοροῦμε γιὰ
-Γι' αὐτό, λοιπόν, θὰ ἦταν πολὺ σημαντικὸ κατὰ τὴν γνώμη μας νὰ

Καὶ καταλήγουμε στὴν ἄσκησι 6:

Μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες βλέπετε ὅτι δὲν ἔχει γίνει τίποτε ἀκόμη γιὰ νὰ βοηθηθῆ ὁ καταυλισμὸς τῶν προσφύγων. Ἀποφασίζετε, λοιπόν, νὰ στείλετε μιὰ ἐπιστολὴ στὴν ἐφημερίδα, γιὰ νὰ πληροφορηθοῦν περισσότεροι ἄνθρωποι τὸ πρόβλημα αὐτὸ καὶ νὰ βρεθῆ μιὰ λύσις. Μπορεῖτε στὴν ἐπιστολή σας νὰ ἀκολουθήσετε τὶς ὁδηγίες ποὺ δόθηκαν γιὰ τὴν προηγουμένη ἐπιστολή. Θυμηθῆτε μόνο ὅτι τώρα γράφετε πρὸς τὸν διευθυντὴ τῆς ἐφημερίδος.

Ἄραγε, οἱ γραικύλοι, οἱ ὁποῖοι στελεχώνουν τὸ Ὑπουργεῖο ΕΘΝΙΚΗΣ (κι ἂς ἐνοχλῆται ὁ Γιωργάκης) Παιδείας, ἀγνοοῦν ὅτι κάποια ἑκατομμύρια Ἑλλήνων ἀντιμετωπίζουν θέμα ἐπιβιώσεως, καὶ ἐξαντλοῦν ὅλον τους τὸν ψευδο-ἀνθρωπισμὸ στοὺς λαθρομετανάστες, οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦν μὲ ἀφανισμὸ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου