18/11/09

Τί ἔχει σειρὰ μετά;

τοῦ Ἰακώβου Γ. Μπρίλη, προέδρου τοῦ «Δεσμοῦ τοῦ Φραγκομαχαλᾶ»

Μακάρι νὰ βγοῦμε ὅλοι ψεῦτες σχετικῶς μὲ τὶς προθέσεις τῆς 3ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων καὶ τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ γιὰ τὸν πίνακα τῆς «Σφαγῆς τῆς Χίου». Ὁ πίνακας-ἔργο Τέχνης τοῦ Ντελακρουὰ ξεσήκωσε τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν ἔθεσε ἀντιμέτωπη μὲ τὴν τουρκικὴ θηριωδία εἰς βάρος τοῦ χιώτικου καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ ἑλληνικοῦ ἐπαναστατημένου λαοῦ ποὺ μαχόταν γιὰ τὴν λευτεριά του τὸ 1822.
Τὸν ἔφεραν τὸν ἱστορικὸ αὐτὸ πίνακα λοιπὸν ἀπὸ τὸ Μετζητιὲ Τζαμὶ τῆς πλατείας καὶ τὸν ἀποθήκευσαν στὸ Ὀσμανιὲ Τζαμὶ Φραγκομαχαλᾶ, δῆθεν πὼς θὰ τὸν ἐκθέσουν ἐδῶ ἀργότερα.
Ἐμεῖς ὅμως ἐδῶ στὸν Φραγκομαχαλᾶ ἔχουμε μνήμη καὶ θυμόμαστε ὅτι τὸ Ὀσμανιὲ Τζαμὶ ἀπὸ τότε ποὺ τὸ ἀγόρασαν καὶ τὸ ἐπεσκεύασαν τὸ ἔχουν κλειστὸ καὶ μαντρωμένο καὶ δὲν ἐπιτρέπουν σὲ κανένα νὰ πάη κοντά. Ἔκαναν δὲ μόνο μία φορὰ ἔκθεσι ἔργων ἁπλῶς καὶ μόνον γιὰ νὰ μᾶς ἀποφύγουν ποὺ ζητήσαμε τὸν χῶρο γιὰ πολιτιστικὲς δράσεις τοῦ Συλλόγου μας. Ὅμως τονίζουμε ὅτι σὲ μία ἑβδομάδα λειτουργίας τῆς ἐκθέσεως ἐκείνης ἐνεφανίσθησαν ἕνας ἢ δύο ἐπισκέπτες ὅλοι κι ὅλοι!
Σ΄ αὐτὸν τὸν χῶρο τοῦ Ὀσμανιὲ Τζαμιοῦ, τὸ λένε σοβαρὰ ὅτι σκέπτονται νὰ ἐκθέσουν ὅπως δήλωσε ἡ κ. Μαρ. Βλαζάκη, Γενικὴ Διευθύντρια τοῦ ΥΠ.ΠΟ., τὸν θαυμαστὸ πίνακα τῆς Σφαγῆς! Ξέρει ἡ κ. Βλαζάκη ὅτι τὸν ἔφεραν γιὰ νὰ τὸν βλέπουν τὰ φαντάσματα καὶ τὰ ποντίκια, μιᾶς καὶ ἐπισκέπτες τοῦ χώρου δὲν ὑπάρχουν, ἀφοῦ μονίμως εἶναι ἐδῶ κλειστά; Ἐκτὸς κι ἂν τὴν πληροφόρησε ὄντως ἡ διευθύντρια τῆς 3ης Ε.Β.Α. κ. Καββαδία γιὰ τὸ κλειστὸ Τζαμὶ καὶ σιωπηλῶς συμφωνεῖ ἀπόλυτα.
Ὡστόσο, μήπως ὄντως ὑπάρχει ἐντολὴ γιὰ λόγους ἐξωτερικῆς πολιτικῆς νὰ ἀλλοιώσουμε, νὰ παραχαράξουμε, νὰ ξεχάσουμε τὴν ἱστορία μας ποὺ συνδέεται μὲ τὶς κακὲς ὄψεις τῆς Τουρκίας καὶ νὰ καταχωνιάσουμε τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα της στὰ… τάρταρα;
Διότι γιὰ τὰ τάρταρα πρόκειται κι ἂς μὴ τὸ ὁμολογοῦν. Ἀλλοιῶς, ἂν δεχθοῦμε ὅτι δὲν ταιρίαζε πλέον ἡ σφαγὴ τῆς Χίου μέσα στὸ Τζαμί-Βυζαντινὸ Μουσεῖο Βουνακίου, ἂς τὸν πήγαιναν στὴν εἴσοδο ἔστω τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ ἢ στὸ παλατάκι Ἰουστινιάνη ὥστε νὰ τὸ δοῦν καὶ κάποιοι ἐπισκέπτες.
Πάνω σ’ αὐτὰ ὀφείλουν νὰ ἀπαντήσουν οἱ νεοεκλεγέντες Ὑπουργοὶ Πολιτισμοῦ καὶ Ἐξωτερικῶν, ἀλλὰ μέχρι τότε ἐμεῖς περιμένουμε νὰ δοῦμε ἄμεσες ἐνέργειες ἐπὶ τοῦ θέματος, πρωτίστως ἀπὸ τοὺς Βουλευτές μας καὶ ἰδιαιτέρως νὰ δοῦμε δημοσίως τὴν θέσι τῆς κυβερνητικῆς βουλευτοῦ μας.
Ἂν δὲν ὑπάρξουν τέτοιες ἀπαντήσεις, τότε ὁ καθένας καταλαβαίνει ἄριστα ὅτι μᾶς πᾶνε ὁριστικὰ στὸν δρόμο τῆς λήθης γιὰ νὰ μᾶς καταβροχθίσουν οἱ μεγάλοι του κόσμου δίχως ἀντίστασι. Σὲ λίγο πάλι ἕπεται ἡ Νέα Μονὴ κι ὁ Ἅγιος Μηνᾶς γιά…νὰ θάψουμε τὰ λείψανα τῶν σφαγιασθέντων, ὅπως τὸ ξαναζήτησαν παλαιότερα.
Πάντως εἶναι ντροπὴ γιὰ ὅλους τους Ἕλληνες καὶ προσβολὴ γιὰ ἐμᾶς τοὺς Χιῶτες ποὺ ἀνεχόμαστε τέτοιου εἴδους ἀποφάσεις τους!


Πηγή: Ἐφημερὶς «'Αλήθεια»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου