15/12/09

Παραθέτουμε κατωτέρω ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο μὲ τίτλο «Ἐθνικιστικὸς λαϊκισμὸς ἢ ἑλληνικὴ πολιτική», τοῦ τέως πρωθυπουργοῦ Κωνσταντίνου Σημίτη.


Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή


«Ἡ πολιτική μας εἶναι νὰ ἐνισχύσουμε μὲ κάθε τρόπο καὶ μὲ κάθε μέσον τὴν ἀδιαφορία ἀπέναντι σὲ ἐξελίξεις μὲ ἰδεολογικὸ προσανατολισμό· μιὰ χωρὶς ἀπήχηση ἑλληνικὴ χριστιανικὴ παράδοση. Νὰ ἐμποδίσουμε καὶ νὰ ἀποτρέψουμε μὲ κάθε κόστος τὴν προσήλωση στὴν ἰδέα τοῦ Ἔθνους καὶ στὴν χριστιανικὴ παράδοση, ποὺ ἀποδυναμώνει καὶ ἐγκυμονεῖ κινδύνους σὲ μιὰ σύγχρονη παρουσία, ποὺ πρέπει νὰ ἔχει ἡ Ἑλλάδα...»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου