12/12/09

Γραικύλοι, κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τὰ ἱερά μας σύμβολα!!!

Τὴν ὥρα ποὺ στὸ Λονδίνο κατηργήθησαν οἱ ἑορτασμοὶ τῶν Χριστουγέννων γιὰ νὰ μὴ προκαλοῦνται οἱ μουσουλμάνοι καὶ οἱ λοιπὲς «μειονότητες» (στὴν χώρα μας προσπάθησε ματαίως τὰ τελευταῖα Χριστούγεννα ὁ ΣΥΡΙΖΑ, καίγοντας χριστουγεννιάτικα δένδρα), ἕνας θρασύτατος εἰσαγγελεὺς στὴν Θράκη, ποὺ προφανῶς νομίζει (μετὰ τὴν 4η Ὀκτωβρίου...) ὅτι εἶναι παντοδύναμος καὶ μπορεῖ νὰ προκαλῆ τὸ θρησκευτικό μας συναίσθημα, ζήτησε ἀπὸ δικαστίνα ποὺ ἐδικάζετο, νὰ μὴ φορῇ σταυρό!

Ὁ εἰσαγγελεὺς Βασίλης Φλωρίδης, ἀδελφὸς βουλευτοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ, εἶπε στὴν δικαστίνα κ. Ψάλτη, ἡ ὁποία κατεδικάσθη στὴν Ξάνθη: «Ὅταν εἶστε στὴν ἕδρα εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ φορᾶτε σταυρὸ γιατί εἶναι θρησκευτικὸ σύμβολο καὶ ἐπηρεάζετε!»
Εἶναι δυνατὸν νὰ μιλᾶμε γιὰ εἰσαγγελέα καὶ Δικαιοσύνη ὅταν ὁ ἀδελφὸς τοῦ πρώην ὑπουργοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ Γ. Φλωρίδη, ὁ εἰσαγγελεὺς Βασίλης Φλωρίδης, οὐσιαστικῶς κατήγγειλε τὴν δικαστίνα, ἡ ὁποία τελικῶς κατεδικάσθη στὴν Ξάνθη γιὰ τὸ θέμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου, ἐπειδὴ φοροῦσε σταυρό; Εἶναι τόσο τραγικὸ αὐτὸ ποὺ φέρεται νὰ εἶπε, ποὺ πραγματικῶς δὲν ἀξίζει οὔτε νὰ τὸ σχολιάσουμε. Εἶναι ἀπαράδεκτο ἕνας εἰσαγγελεὺς νὰ κρίνη μία κατηγορουμένη ἀπὸ τὸ ἂν φορῇ ἢ ὄχι σταυρό.
Τὸ συμβὰν αὐτό, ἀκολούθησε τὶς γελοιότητες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὴν Βουλὴ μὲ τὸν ὅρκο, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπιθέσεις τοῦ ΠΑΣΟΚ στὴν ἐκκλησία, μὲ τὰ γελοῖα περὶ φορολογήσεως τῶν παγκαριῶν καὶ τῶν «τυχερῶν».
Ἡ προσπάθεια τοῦ ἐθνικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ ἀποχρωματισμοῦ τῆς χώρας μας κλιμακώνεται, μὲ αἰχμὴ τοῦ δόρατος μία σειρὰ ἐπικειμένων ἀπαγορεύσεων, ὅπως ἡ ὁμολογία πίστεως, ποὺ ἐκφράζεται ἀπὸ ἕνα σταυρὸ στὸ στῆθος ἢ ἕνα κομποσχοίνι στὸ χέρι.
Φυσικά, κανεὶς δὲν ἀμφισβήτησε δημοσίως τὸ δικαίωμα κάθε μετανάστριας νὰ κυκλοφορῆ μὲ τὴν μαντήλα ἢ καὶ μὲ μπούρκα στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, ἐνῷ ὅλοι κόπτονται γιὰ τὴν κατασκευὴ τεμένους, ὥστε νὰ ἀποκτήση ἡ λατρευτή τους Ἂλ Κάϊντα, αὐτὴ ἡ «μετριοπαθὴς» καὶ «ἀνθρωπιστικὴ» ὀργάνωσις, χῶρο στρατολογήσεως στὴν χώρα μας. Οἱ ἀπαγορεύσεις στρέφονται μόνο κατὰ τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦν ἄναυδοι τὸν ἀφελληνισμὸ καὶ τὴν ἀποχριστιανοποίησι τῆς πατρίδος τους.
Ἀλήθεια, οἱ ψηφοφόροι τοῦ κ. Φλωρίδη στὸ Κιλκίς, γνωρίζουν τὶς ἀπόψεις τοῦ ἀδελφοῦ του;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου