16/2/10

Κανόνες Ὀρθογραφίας - Συνέχεια

11ος - Τὰ θηλυκὰ ποὺ τελειώνουν εἰς -ωρα καὶ τονίζονται εἰς τὴν παραλήγουσαν γράφονται μὲ ω.
π.χ.
ἡ ὀπώρα
ἡ αἰώρα
ἡ πληθώρα
ἡ χώρα
ἡ πρῷρα
ἡ ψώρα
ἡ ὥρα

ὁμοίως
ἡ Πανδώρα (ὀνόματα γυναικῶν)
ἡ Ἐλεονώρα
ἡ Θεοδώρα
ἡ Δώρα

Ἐξαιροῦνται
ἡ κόρα (κρούστα) καὶ
ἡ μπόρα

12ος - Τὰ θηλυκὰ ποὺ τελειώνουν εἰς -ορα καὶ τονίζονται εἰς τὴν λήγουσαν γράφονται μὲ ο.
π.χ.
ἡ ἀγορὰ
ἡ σπορὰ
ἡ δορὰ
ἡ ἀναφορὰ κτλ.

13ος - Τὰ θηλυκὰ ποὺ τελειώνουν εἰς -ων γεν. -ονος καὶ τονίζονται εἰς τὴν λήγουσαν, κατὰ κανόνα δὲν διατηροῦν τὸ ω εἰς ὅλας τὰς πτώσεις.
π.χ.
ἡ χελιδὼν -όνος -όνι -όνα -όνες -όνων -όσι -όνας
ἡ εἰκὼν
ἡ χιὼν
ἡ ἀηδὼν
ἡ τρυγὼν
ἡ Ἐλασσὼν
ἡ Καρχηδὼν κτλ.

Ἐξαιροῦνται
ἡ Αὐλὼν -ῶνος
ἡ Βαβυλὼν
ἡ Λισσαβὼν
καὶ ἡ Τολοφὼν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου