20/6/10

Ἀνακοίνωσις

Ἐπειδὴ τὴν Παρασκευὴ 25/6/2010 ἀρχίζει τὸ τριήμερον Συνέδριον τῶν στελεχῶν τῆς Ν. Δημοκρατίας, οἱ ὑπεύθυνοι* τῆς ἐκπομπῆς «Τίς ἀγορεύειν βούλεται;» τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΤΗΛΕΦΩΣ ἐθεώρησαν σκόπιμον νὰ ἀναμεταδώσουν τὴν ἐκπομπὴν τῆς 30/4/2010 μὲ θέμα «Τὰ αἴτια τῆς συντριβῆς τῆς Ν. Δημοκρατίας», ὅπου ἐκτίθενται τὰ πραγματικὰ αἴτια καὶ ὄχι οἱ ἀφορμές, αὐτῆς τῆς συντριβῆς, ὥστε, ἐὰν οἱ σύνεδροι, πράγματι, δὲν τὰ γνωρίζουν, νὰ τὰ μάθουν ἐπὶ τέλους καὶ νὰ πληροφορήσουν, ἔστω καὶ καθυστερημένα, τοὺς ὁπαδοὺς τῆς Ν.Δ. γιὰ τὰ βρώμικα κτυπήματα, τὰ ὁποῖα ἐδέχθη (καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ δέχεται) ὁ τότε ἀρχηγός της καὶ Πρωθυπουργὸς τῆς Χώρας, ἐξ αἰτίας τῆς ἐμπνευσμένης ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, τὴν ὁποίαν ἀκολουθοῦσε.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

* ὑπεύθυνοι τῆς ἐκπομπῆς εἶναι ὁ κ. Μιχαὴλ Καρελλᾶς καὶ ὁ κ. Ἄγγελος Κ. Βασιλειάδης, ὁ ὁποῖος διαχειρίζεται τὴν παροῦσα ἱστοσελίδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου