6/7/10

Ἀνακοίνωσις

Ἡ ἑβδομαδιαία ἐκπομπή μας ὑπὸ τὸν τίτλον «Τίς ἀγορεύειν βούλεται;», ἡ ὁποία προβάλλεται ἀπὸ τὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ ΤΗΛΕΦΩΣ, δὲν θὰ μεταδίδεται κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνες Ἰούλιον καὶ Αὔγουστον.
Ὅμως, κατόπιν αἰτήματος πολλῶν τηλεθεατῶν, τὶς ἴδιες ἡμέρες καὶ ὧρες (δηλαδὴ Παρασκευὴ στὶς 10:00 καὶ Κυριακὴ στὴν 01:00) θὰ ἀναμεταδίδωνται σὲ ἐπανάληψιν οἱ προηγηθεῖσες ζωντανὲς ἐκπομπές.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου