16/7/10

Ἡ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή μας

Μἠ παραλείψετε νὰ παρακολουθήσετε τὴν ἐπαναστατικὴ («Σὲ μιὰ ἐποχὴ παγκοσμίου ἐξαπατήσεως, ἡ μαρτυρία τῆς ἀληθείας εἶναι ἐνέργεια ἐπαναστατική», εἶχε πῆ ὁ Ὄργουελ) ἐκπομπή μας «Τίς ἀγορεύειν βούλεται;» μὲ θέμα «Πολιτικαὶ Σκέψεις», τὴν Κυριακὴ στὴν 01:00 (μία δηλαδὴ ὥρα μετὰ τὰ μεσάνυχτα τοῦ Σαββάτου), ἡ ὁποία ὡς γνωστὸν προβάλλεται ἀπὸ τὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ «ΤΗΛΕΦΩΣ» (στὴν συχνότητα 54 UHF) καὶ ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, στὴν διεύθυνσι
Ἡ ἐκπομπή μας εἶναι μεταξὺ τῶν ἐλαχίστων, ἂν ὄχι ἡ μοναδική, οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν ἐξαρτήσεις ἀπὸ κανένα, κατὰ συνέπειαν τολμοῦν νὰ λέγουν τὰ πράγματα μὲ τ' ὄνομά τους· αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ βασικὸς λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖον συγκεντρώνει ἄριστες κριτικὲς καὶ ἡ ἀκροαματικότης της αὐξάνεται μὲ ταχεῖς ρυθμούς!
Γιὰ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς παρουσιαστὲς τῆς ἐκπομπῆς σᾶς προτείνουμε τὴν διεύθυνσι ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου